Kurs Excel dla początkujących

Zapraszamy na szkolenie przygotowujące do korzystania z programu MS Excel w pracy administracyjno – biurowej. Kurs obejmuje podstawy obsługi programu, stosowanie formuł i funkcji, tworzenie i edycję wykresów, przykłady zastosowania funkcji dla dat, czasu i tekstu, tworzenie konspektów, formatowanie warunkowe, zarządzanie skoroszytami oraz drukowanie.

Adresaci szkolenia: Kurs przeznaczony dla osób wykorzystujących w swojej pracy komputer lub osób poszukujących pracy biurowej, które chcą nauczyć się od podstaw obsługi i efektywnego wykorzystywania programu MS Excel (wymagana podstawowa znajomość obsługi komputera).

Cel szkolenia: Nabycie umiejętności płynnej obsługi programu MS Excel w celu zwiększenia efektywności pracy i kwalifikacji zawodowych. Uniwersalny charakter prezentowanych zagadnień pozwala pokazać możliwości MS Excel w codziennej pracy administracyjno-biurowej oraz w rozwiązywaniu indywidualnych problemów.

Uczestnik szkolenia pozna podstawowe operacje na komórkach i nabędzie umiejętność ich formatowania. Nauczy się sortować oraz filtrować dane zawarte w arkuszu kalkulacyjnym. Będzie potrafił stworzyć wykres oraz przygotować arkusz do druku. Zostanie zaznajomiony także jak pracować z prostymi obiektami – grafiką, ramką oraz jak wstawić komentarz odnoszący się do danych zawartych w tabeli.

 

Ramowy program:

 

14 godzin zegarowych, 2 dni szkoleniowe

 1. Zapoznanie z programem Excel
  – Omówienie okna programu i wstążki, opcje programu
  – Używanie szablonów
   
 2. Podstawowe operacje na komórkach i formatowanie
  – Wprowadzanie danych, edycja komórek
  – Wyszukiwanie i wybieranie komórek i grup komórek
  – Kopiowanie, wklejanie, wypełnianie komórek i zakresów komórek
  – Wstawianie i usuwanie komórek i rzędów
  – Zaznaczanie specjalne
  – Wklejanie specjalne
  – Formatowanie jako tabela
  – Typy danych i formatowanie według typu danych
  – Autowypełnianie
  – Komentarze: wstawianie, wygląd, edycja
   
 3. Formuły i funkcje
  – Wstawianie i modyfikowanie formuł
  – Adresowanie względne i bezwzględne, mieszane
  – Autosumowanie
  – Funkcje statystyczne (SUMA, ŚREDNIA, MAX, MIN, MIN.K, MAX.K, WYST.NAJCZĘŚCIEJ.WART)
  – Funkcje zaokrąglania (ZAOKR, ZAOKR.DÓŁ, ZAOKR.GÓRA)
  – Funkcja warunkowa JEŻELI (prosta)
  – Tworzenie nazwanych obszarów
  – Zarządzanie nazwami
   
 4. Analiza danych
  – Sortowanie danych
  – Filtr (opcje podstawowe)
   
 5. Drukowanie i jego opcje
   
 6. Tworzenie i organizacja skoroszytów
  – Ochrona arkusza i skoroszytu
   
 7. Zarządzanie zakładkami (dodawanie, usuwanie, nawigowanie)
   
 8. Zarządzanie widokiem okna programu (nowe okno, blokowanie okienek, podział okna)
   
 9. Formaty plików