Kierowca operator wózków jezdniowych podnośnikowych

Kierowca operator wózków jezdniowych podnośnikowych (unoszące, naładowne, ciągnikowe, podnośnikowe, specjalne, specjalizowne) z wymianą butli gazowej.

Temat zajęć (część teoretyczna on-line) lub samokształceniowa:

  • podział stosowanych wózków,
  • budowa wózków,
  • wiadomości z zakresu BHP,
  • czynności operatora przed, w trakcie i po zakończeniu pracy,
  • wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,
  • wiadomości o dozorze technicznym.

Część praktyczną – realizujemy na miejscu!

Posiadamy nowy wózek jezdniowy kabinowy rok produkcji 2021.

W zależności od zainteresowanego istnieje możliwość rozszerzenia kursu o dodatkowe uprawnienia: bezpieczna obsługa i wymiana butli gazowych.

Po zakończonym kursie egzamin przed Urzędem Dozoru Technicznego.

Słuchacz otrzymuje uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego.

Pomagamy we wszystkich formalnościach  z Urzędem Dozoru Technicznego.