Cięcie plazmą

Przekazanie słuchaczom zasobu wiedzy dot. m.in.: zagadnień bhp przy cięciu plazmowym; zasad procesu cięcia plazmowego; budowy i zasad działania uchwytów do cięcia plazmowego; ogólnych warunków technologicznych oraz techniki ręcznego cięcia plazmowego.

Warunki przyjęcia na kurs:

  • ukończona szkoła podstawowa,
  • ukończone 18 lat.

Po pomyślnie zdanym egzaminie słuchacz otrzymuje:Świadectwo ukończenia kursu cięcia plazmowego
Zaświadczenie jest ważne również poza granicami Polski.