Aktualności

Trzy Szkoły BZDZ na czołowych niejscach w 26. rankingu PERSPEKTYW

blank

Z satysfakcją i radością pragniemy poinformować, że trzy placówki edukacyjne należące do Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne zdobyły uznanie w 26. rankingu PERSPEKTYW, zostając jednymi z najlepszych szkół w Polsce!

W ramach 26. edycji Rankingu Liceów i Techników Perspektywy analizowano wyniki 1431 liceów ogólnokształcących (spośród 2246) oraz 1231 techników (spośród 1755).

Oto najlepsze szkoły BZDZ:

  1. Szkoła Techniczna BZDZ w Ciechanowie – uznana za najlepszą szkołę w Ciechanowie, zajęła 13. miejsce w województwie mazowieckim oraz 69. miejsce w Polsce,
  2. Szkoła Techniczna BZDZ w Chełmnie – zajęła 15. miejsce w województwie kujawsko-pomorskim oraz 176. miejsce w Polsce,
  3. Szkoła Techniczna BZDZ w Bydgoszczy – zajęła 56. miejsce w województwie kujawsko-pomorskim.

Serdecznie gratulujemy Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom niepedagogicznym oraz całej społeczności szkolnej!

Wielkie sukcesy naszych uczniów

11 października 2023 r. dwójka naszych utalentowanych uczniów Kinga Lonser i Marcel Gaszkowski zostali uhonorowani stypendium Ministra ds. Oświaty i Wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2022/2023. Podczas uroczystości w Warszawie wiceminister Dariusz Piontkowski wyraził swoje uznanie dla tej niewielkiej, lecz elitarnej grupy uczniów, która dzięki ciężkiej pracy, swoim talentom oraz wsparciu nauczycieli osiąga wyjątkowe wyniki. Kinga i Marcel reprezentowali województwo kujawsko-pomorskie i zdobyli wybitne wyniki w konkurencjach sportowych zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Jesteśmy niezmiernie dumni z tych młodych talentów. Gratulujemy Kindze i Marcelowi znakomitych wyników oraz życzymy kolejnych sukcesów!

Ślubowanie klas mundurowych

blank

Uroczystość ślubowania kadetów klas mundurowych odbyła się na placu apelowym koszar 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej w Bydgoszczy. Przysięgę złożyło 420 uczniów z Bydgoszczy, Aleksandrowa Kujawskiego, Kołaczkowa, Chełmna, Ciechanowa oraz Mroczy. Ceremonia rozpoczęła się meldunkiem, który przyjął płk Witold Bartoszek, dowódca 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej. Po podniesieniu flagi państwowej i odśpiewaniu hymnu zebranych powitał Paweł Duzdowski, prezes Zarządu Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenia Oświatowo-Technicznego. Uroczystość zakończyła się defiladą. Po oficjalnej części odbył się pokaz musztry paradnej oraz pokaz dynamiczny w wykonaniu uczniów. Następnie młodzież w towarzystwie rodziców, grona pedagogicznego i żołnierzy udała się na teren Ośrodka Szkolenia Fizycznego. Tam przy występach artystycznych mieli okazję do dalszego budowania więzi i świętowania tego doniosłego dnia. To było wyjątkowe  wydarzenie, które podkreśliło determinację młodych ludzi do służby ojczyźnie oraz znaczenie współpracy między wojskiem a edukacją.

Dowiedz się więcej klikając TUTAJ i TUTAJ.

Rozpoczęcie obozu szkoleniowego dla Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych

Uczniowie Szkoły Technicznej BZDZ w Bydgoszczy rozpoczęli 5-dniowy obóz szkoleniowy dla Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. To wydarzenie odbywa się zgodnie z zakresem programowym szkolenia opracowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Obóz szkoleniowy jest w pełni zabezpieczony logistycznie, uczestnikom zapewniono wyżywienie, sprzęt kwaterunkowy oraz środki pozoracji pola walki itp. Całość organizowana jest na terenie obiektów wojskowych Bydgoszcz Jachcie przez żołnierzy 1 Batalionu Logistycznego w Bydgoszczy. Te praktyczne zajęcia pozwolą uczestnikom zdobyć cenne umiejętności i doświadczenie. Zaliczenie obozu będzie miało ważne konsekwencje. Uczestnicy otrzymają certyfikaty uprawniające m.in. do odbycia skróconej służby przygotowawczej oraz doda dodatkowe punkty w trakcie rekrutacji na wyższe uczelnie wojskowe.

Dowiedz się więcej klikając TUTAJ.

Zawarcie porozumienia z PSP

13 lipca Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego, którego Prezesem Zarządu jest mgr inż. Paweł Duzdowski oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, reprezentowana przez Komendanta st. bryg. mgr inż. Rafała Świechowicza, odnowiły porozumienie o współpracy. Obie strony potwierdziły chęć kontynuacji współpracy w zakresie wychowania młodego pokolenia zgodnie z patriotycznymi ideałami w służbie Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym przywiązaniem do kultywowania historii i tradycji straży pożarnej wśród młodzieży oraz prowadzenia edukacji w celu kształtowania pozytywnych postaw i właściwego podejścia do zadań, jakie stawiane są straży pożarnej. 

blank

Porozumienie, które zostało zawarte, jest potwierdzeniem kontynuacji wieloletniej i owocnej współpracy między Bydgoskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego a jednostkami Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Dzięki temu uczniowie mają możliwość zapoznania się z zakresem zadań oraz sposobem ich realizacji, a także z wykorzystywanym sprzętem i wyposażeniem w Państwowej Straży Pożarnej.

Wizyta w Oddziale Straży Granicznej

Do Morskiego Oddziału Straży Granicznej im. płk. Karola Bacza w Gdańsku zawitała grupa naszych kadetów. Celem tej wizyty było zapoznanie uczniów z obiektem oraz wybranymi elementami procesu szkolenia funkcjonariuszy. Podczas pobytu uczniowie mieli okazję zwiedzić sale specjalistyczne, strzelnicę oraz trenażery, uczestniczyli w krótkich zajęciach z wybranych zagadnień branżowych. Część uczniów wyraziła chęć podjęcia służby w formacjach mundurowych, dlatego też funkcjonariusze starali się przybliżyć im rzeczywiste zadania realizowane przez Straż Graniczną. Spotkanie miało również ważne znaczenie w kontekście patriotycznego wychowania młodzieży oraz propagowania zachowań prospołecznych, które przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Uczniowie na zajęciach strzeleckich

Uczniowie klas pierwszych o profilu policyjnym i służby więziennej Szkoły Technicznej w Chojnicach wzięli udział w interesujących zajęciach profilowych przygotowanych przez instruktorów. Celem tych zajęć było przede wszystkim zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa w trakcie strzelania oraz doskonalenie umiejętności strzeleckich. Uczniowie mieli możliwość skorzystania z profesjonalnego sprzętu strzeleckiego, pistoletu, jak i karabinka pneumatycznego.

 

Nasi ratownicy z Technikum Mundurowego w Ciechanowie na zawodach pierwszej pomocy przedmedycznej

blank

18 maja odbyły się zawody pierwszej pomocy przedmedycznej z udziałem 5-osobowych drużyn młodzieżowych, zorganizowane przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża. Z dumą informujemy, że nasza reprezentacja z Technikum Mundurowego w Ciechanowie jako jedyna spośród szkół niepublicznych wzięła udział w zawodach i zdobyła 5. miejsce. Brawo dla naszych utalentowanych ratowników, jesteśmy z nich niezmiernie dumni!