Aktualności

Ślubowanie klas mundurowych

Uroczystość ślubowania kadetów klas mundurowych odbyła się na placu apelowym koszar 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej w Bydgoszczy. Przysięgę złożyło 420 uczniów z Bydgoszczy, Aleksandrowa Kujawskiego, Kołaczkowa, Chełmna, Ciechanowa oraz Mroczy. Ceremonia rozpoczęła się meldunkiem, który przyjął płk Witold Bartoszek, dowódca 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej. Po podniesieniu flagi państwowej i odśpiewaniu hymnu zebranych powitał Paweł Duzdowski, prezes Zarządu Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenia Oświatowo-Technicznego. Uroczystość zakończyła się defiladą. Po oficjalnej części odbył się pokaz musztry paradnej oraz pokaz dynamiczny w wykonaniu uczniów. Następnie młodzież w towarzystwie rodziców, grona pedagogicznego i żołnierzy udała się na teren Ośrodka Szkolenia Fizycznego. Tam przy występach artystycznych mieli okazję do dalszego budowania więzi i świętowania tego doniosłego dnia. To było wyjątkowe  wydarzenie, które podkreśliło determinację młodych ludzi do służby ojczyźnie oraz znaczenie współpracy między wojskiem a edukacją.

Dowiedz się więcej klikając TUTAJ i TUTAJ.

Rozpoczęcie obozu szkoleniowego dla Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych

Uczniowie Szkoły Technicznej BZDZ w Bydgoszczy rozpoczęli 5-dniowy obóz szkoleniowy dla Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. To wydarzenie odbywa się zgodnie z zakresem programowym szkolenia opracowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Obóz szkoleniowy jest w pełni zabezpieczony logistycznie, uczestnikom zapewniono wyżywienie, sprzęt kwaterunkowy oraz środki pozoracji pola walki itp. Całość organizowana jest na terenie obiektów wojskowych Bydgoszcz Jachcie przez żołnierzy 1 Batalionu Logistycznego w Bydgoszczy. Te praktyczne zajęcia pozwolą uczestnikom zdobyć cenne umiejętności i doświadczenie. Zaliczenie obozu będzie miało ważne konsekwencje. Uczestnicy otrzymają certyfikaty uprawniające m.in. do odbycia skróconej służby przygotowawczej oraz doda dodatkowe punkty w trakcie rekrutacji na wyższe uczelnie wojskowe.

Dowiedz się więcej klikając TUTAJ.

Zawarcie porozumienia z PSP

13 lipca Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego, którego Prezesem Zarządu jest mgr inż. Paweł Duzdowski oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, reprezentowana przez Komendanta st. bryg. mgr inż. Rafała Świechowicza, odnowiły porozumienie o współpracy. Obie strony potwierdziły chęć kontynuacji współpracy w zakresie wychowania młodego pokolenia zgodnie z patriotycznymi ideałami w służbie Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym przywiązaniem do kultywowania historii i tradycji straży pożarnej wśród młodzieży oraz prowadzenia edukacji w celu kształtowania pozytywnych postaw i właściwego podejścia do zadań, jakie stawiane są straży pożarnej. 

Porozumienie, które zostało zawarte, jest potwierdzeniem kontynuacji wieloletniej i owocnej współpracy między Bydgoskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego a jednostkami Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Dzięki temu uczniowie mają możliwość zapoznania się z zakresem zadań oraz sposobem ich realizacji, a także z wykorzystywanym sprzętem i wyposażeniem w Państwowej Straży Pożarnej.

Wizyta w Oddziale Straży Granicznej

Do Morskiego Oddziału Straży Granicznej im. płk. Karola Bacza w Gdańsku zawitała grupa naszych kadetów. Celem tej wizyty było zapoznanie uczniów z obiektem oraz wybranymi elementami procesu szkolenia funkcjonariuszy. Podczas pobytu uczniowie mieli okazję zwiedzić sale specjalistyczne, strzelnicę oraz trenażery, uczestniczyli w krótkich zajęciach z wybranych zagadnień branżowych. Część uczniów wyraziła chęć podjęcia służby w formacjach mundurowych, dlatego też funkcjonariusze starali się przybliżyć im rzeczywiste zadania realizowane przez Straż Graniczną. Spotkanie miało również ważne znaczenie w kontekście patriotycznego wychowania młodzieży oraz propagowania zachowań prospołecznych, które przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Uczniowie na zajęciach strzeleckich

Uczniowie klas pierwszych o profilu policyjnym i służby więziennej Szkoły Technicznej w Chojnicach wzięli udział w interesujących zajęciach profilowych przygotowanych przez instruktorów. Celem tych zajęć było przede wszystkim zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa w trakcie strzelania oraz doskonalenie umiejętności strzeleckich. Uczniowie mieli możliwość skorzystania z profesjonalnego sprzętu strzeleckiego, pistoletu, jak i karabinka pneumatycznego.

 

Nasi ratownicy z Technikum Mundurowego w Ciechanowie na zawodach pierwszej pomocy przedmedycznej

18 maja odbyły się zawody pierwszej pomocy przedmedycznej z udziałem 5-osobowych drużyn młodzieżowych, zorganizowane przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża. Z dumą informujemy, że nasza reprezentacja z Technikum Mundurowego w Ciechanowie jako jedyna spośród szkół niepublicznych wzięła udział w zawodach i zdobyła 5. miejsce. Brawo dla naszych utalentowanych ratowników, jesteśmy z nich niezmiernie dumni!

Pani Małgorzata Kaszewska zwyciężczynią plebiscytu „Nauczyciel na medal” w powiecie aleksandrowskim

Z przyjemnością donosimy, że Pani Małgorzata Kaszewska zdobyła pierwsze miejsce w plebiscycie „Nauczyciel na medal” w kategorii Nauczyciel szkoły ponadpodstawowej w powiecie aleksandrowskim. Gratulujemy zwycięstwa! Pani Małgorzata jest magistrem nauk ekonomicznych o specjalności finanse i rachunkowość oraz nauczycielem przedmiotów logistycznych i spedycyjnych. Jej specjalność to gospodarka magazynowa, a szczególnie dokumentowanie procesów logistycznych. Chcielibyśmy również podziękować za jej profesjonalizm w codziennej pracy.

Bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Nowe kwalifikacje = nowe możliwości”

Zapraszamy osoby zamieszkujące województwo pomorskie do udziału w kursach współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej: Kurs obsługi kas fiskalnych; Content marketing; Nowoczesne technologie w budownictwie.

Zapraszamy osoby zamieszkujące województwo pomorskie do udziału w kursach współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Rozpoczynamy nabór na szkolenia:

  1. Kurs obsługi kas fiskalnych
  2. Content marketing
  3. Nowoczesne technologie w budownictwie

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 05. Zatrudnienie; Działania 05.05. Kształcenie ustawiczne.

Ilość miejsc ograniczona.

Terminy kursów: maj-czerwiec 2023r.

Dokumenty do pobrania

Regulamin projektu – NOWE KWALIFIKACJE = NOWE MOŻLIWOŚCI

zał. 1 Formularz rekrutacyjny NOWE KWALIFIKACJE = NOWE MOŻLIWOŚCI

zał. 1 a Formularz rekrutacyjny – Oświadczenie dla pracodawcy NOWE KWALIFIKACJE = NOWE MOŻLIWOŚCI)

zał. 2 Ankieta

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny:

tel.  52 397 34 16

tel. kom.  882 830 994  /  698 931 113

Formularze zgłoszeniowe (oryginały) –należy dostarczyć osobiście do Ośrodka Szkoleniowego w Chojnicach lub przesłać pocztą lub kurierem.

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Chojnicach
ul. Lichnowska 5
89-600 Chojnice