Operator żurawia przenośnego II Ż (HDS)

Kiedy:
25 Marzec 2019 całodniowy
2019-03-25T00:00:00+01:00
2019-03-26T00:00:00+01:00

Planowany termin rozpoczęcia kursu: 25.03.2019 r.

Cel kursu:

Zapoznanie uczestników kursu z przepisami BHP, informacjami o dozorze technicznym, obsłudze i eksploatacji Hydraulicznych Dźwigów Samochodowych (HDS).

Warunki uczestnictwa w kursie:

Ukończone 18 lat

Absolwenci kursu otrzymują:

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” (druk zgodny z załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632)

Pozytywny wynik egzaminu przed komisją UDT jest podstawą do wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego w kategorii II Ż.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Data publikacji: 04-02-2019