Kurs Opiekun osób starszych

Kiedy:
14 Październik 2019 całodniowy
2019-10-14T00:00:00+02:00
2019-10-15T00:00:00+02:00

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu opieki nad osobami starszymi. Kurs umożliwia zapoznanie z zagadnieniami z życia codziennego osób starszych.

Realizowane zagadnienia:

  • Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, pierwsza pomoc przedmedyczna
  • Rola i zadania opiekuna osób, formy opieki i pomocy ludziom starszym, sylwetka zawodowa opiekuna
  • Etyka w zawodzie opiekuna ,elementy relacji opiekun – klient
  • Profilaktyka wypalenia zawodowego i sposoby zadbania o siebie, by nie być przeciążonym psychicznie
  • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka. Proces starzenia się organizmu człowieka
  • Pielęgnacja chorych w podeszłym wieku. Opieka nad umierającym
  • Aktywizowanie i organizowanie czasu wolnego osobie starszej
  • Stosowanie elementów rehabilitacji
  • Formy pomocy osobom starszym świadczone przez instytucje – dps, dzienne domy pomocy, ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie

Początek kursu 14 października 2019 roku.

Więcej informacji pod numerami telefonu:
52 397 34 16

Formularz zgłoszeniowy do pobrania – należy przesłać drogą elektroniczną na adres: szkolenia.chojnice@bzdz.pl, pocztą lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Szkoleniowego.

Ośrodek Szkoleniowy – Szkoła Biznesu
Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach
Ul. Lichnowska 5, Chojnice

Data publikacji: 04-09-2019