Terminy kursów i szkoleń

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą kursów oraz szkoleń.
Wybrane ośrodki szkoleniowe prowadzą kursy online z opcją płatności online – lista na tej stronie.
Poniżej w każdym ogłoszeniu znajdziecie Państwo dane kontaktowe. W razie pytań służymy pomocą i zapraszamy do zapisów!

Lokalizacja:

Sie
10
pon
2020
Kurs energetyczny z egzaminami URE (nabycie i odnowienie uprawnień)
Sie 10 całodniowy

BZDZ Centrum Kształcenia w Chojnicach zaprasza na kurs energetyczny z egzaminami URE (nabycie i odnowienie uprawnień).

Zapraszamy do udziału w kursie energetycznym z uprawnieniami URE/SEP – nabycie/odnowienie uprawnień.

Przewidywany termin szkolenia 13.07.2020 r.

Gr. I – urządzenia i sieci elektryczne – eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV i powyżej – pełen zakres*

Gr. II – urządzenia cieplne – pełen zakres*

Gr. III – urządzenia i sieci gazowe – pełen zakres*

*Rodzaj i zakres uprawnień zgodny z zapisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz. U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129 poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141 poz.1189).

Szkolenie kończy się egzaminem przed Komisją Urzędu Regulacji Energetyki.

O przyjęciu na kurs w podanym terminie decyduje kolejność zgłoszeń!

Więcej informacji pod numerami telefonu:
52 397 34 16
882 830 994
698 931 113

Formularz zgłoszeniowy do pobrania – należy przesłać drogą elektroniczną na adres: szkolenia.chojnice@bzdz.pl, pocztą lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Szkoleniowego.

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Chojnicach
Ul. Lichnowska 5, Chojnice

Szkolenie energetyczne z egzaminem URE – nabycie i odnowienie uprawnień
Sie 10 całodniowy

BZDZ Centrum Kształcenia w Chojnicach zaprasza na szkolenie energetyczne z egzaminem URE – nabycie i odnowienie uprawnień.

Termin rozpoczęcia kursu:

– Online – nabór ciągły
– Stacjonarnie –  10.08.2020 r.

 

Gr. I – urządzenia i sieci elektryczne – eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV i powyżej – pełen zakres*

Gr. II – urządzenia cieplne – pełen zakres*

Gr. III – urządzenia i sieci gazowe – pełen zakres*

*Rodzaj i zakres uprawnień zgodny z zapisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz. U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129 poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141 poz.1189).

 

Szkolenie kończy się egzaminem przed Komisją Urzędu Regulacji Energetyki.

O przyjęciu na kurs w podanym terminie decyduje kolejność zgłoszeń!

Formularz zgłoszeniowy do pobrania – należy przesłać drogą elektroniczną na adres: szkolenia.chojnice@bzdz.pl, pocztą lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Szkoleniowego.

Więcej informacji pod numerami telefonu:
52 397 34 16
882 830 994
698 931 113

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Chojnicach
Ul. Lichnowska 5, Chojnice

Sie
26
śr
2020
Intendent w zakładzie żywienia zbiorowego
Sie 26 całodniowy

BZDZ Centrum Kształcenia w Chojnicach zaprasza do udziału w kursie: „Intendent w zakładzie żywienia zbiorowego”.

Kurs realizowany w terminach: 26.-27.08.2020 r

lub 29.08.2020 oraz 05.09.2020 r.

liczba godzin: 20

cena: 500 zł

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami prawnymi. Przedstawione zostaną obowiązki intendenta w odniesieniu do Kodeksu Pracy w zakładach żywienia zbiorowego. Omówione będą zagadnienia dotyczące prawa zamówień publicznych oraz bezpieczeństwa  zdrowotnego żywności. Uczestnicy zdobędą również wiedze na temat zasad GHP, GMP i elementów HACCP.

Kurs przeznaczony jest dla pracowników zakładów żywienia zbiorowego m.in. ośrodków przedszkolnych, szkolnych, żłobków, szpitali, domu pomocy społecznej jak również osób pracujących w zawodzie dietetyka oraz starających się o pracę w zawodzie intendenta.

O przyjęciu na kurs w podanym terminie decyduje kolejność zgłoszeń!

Formularz zgłoszeniowy do pobrania – należy przesłać drogą elektroniczną na adres: szkolenia.chojnice@bzdz.pl, pocztą lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Szkoleniowego.

Więcej informacji pod numerami telefonu:
52 397 34 16
882 830 994
698 931 113

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Chojnicach
Ul. Lichnowska 5, Chojnice

Sie
29
sob
2020
Intendent w zakładzie żywienia zbiorowego
Sie 29 całodniowy

BZDZ Centrum Kształcenia w Chojnicach zaprasza do udziału w kursie: „Intendent w zakładzie żywienia zbiorowego”.

Kurs realizowany w terminach: 26.-27.08.2020 r

lub 29.08.2020 oraz 05.09.2020 r.

liczba godzin: 20

cena: 500 zł

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami prawnymi. Przedstawione zostaną obowiązki intendenta w odniesieniu do Kodeksu Pracy w zakładach żywienia zbiorowego. Omówione będą zagadnienia dotyczące prawa zamówień publicznych oraz bezpieczeństwa  zdrowotnego żywności. Uczestnicy zdobędą również wiedze na temat zasad GHP, GMP i elementów HACCP.

Kurs przeznaczony jest dla pracowników zakładów żywienia zbiorowego m.in. ośrodków przedszkolnych, szkolnych, żłobków, szpitali, domu pomocy społecznej jak również osób pracujących w zawodzie dietetyka oraz starających się o pracę w zawodzie intendenta.

O przyjęciu na kurs w podanym terminie decyduje kolejność zgłoszeń!

Formularz zgłoszeniowy do pobrania – należy przesłać drogą elektroniczną na adres: szkolenia.chojnice@bzdz.pl, pocztą lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Szkoleniowego.

Więcej informacji pod numerami telefonu:
52 397 34 16
882 830 994
698 931 113

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Chojnicach
Ul. Lichnowska 5, Chojnice

Wrz
14
pon
2020
Szkolenie Animator czasu wolnego
Wrz 14 całodniowy

BZDZ Centrum Kształcenia w Chojnicach zaprasza na szkolenie Animator czasu wolnego.

Rozpoczęliśmy nabór na szkolenia w ramach projektu: „Nowe kwalifikacje = nowe możliwości” finansowanego z Funduszy Europejskich. Zadzwoń i sprawdź, czy spełniasz wymagania projektu, a kurs zrealizujesz za darmo!!!

Zaczynamy 14 września 2020 r.

Szkolenie skierowane jest do osób chcących wykonywać zawód animatora hotelowego pracującego z dziećmi i/lub z dorosłymi oraz osób, które chcą rozwijać się w animacji.

Dzięki naszemu szkoleniu Animatora Czasu Wolnego dowiesz się czym jest Animacja, poznasz warsztat, obowiązki oraz zadania Animatora, ale przede wszystkim nauczysz się animować.

Po zakończonym kursie uczestnik otrzymuje Zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 652)

O przyjęciu na kurs w podanym terminie decyduje kolejność zgłoszeń!

Formularz zgłoszeniowy do pobrania – należy przesłać drogą elektroniczną na adres: szkolenia.chojnice@bzdz.pl, pocztą lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Szkoleniowego.

Formularz zgłoszeniowy do projektu „Nowe kwalifikacje-nowe możliwości”.

Formularz rekrutacyjny – Oświadczenie dla pracodawcy.

Więcej informacji pod numerami telefonu:
52 397 34 16
882 830 994
698 931 113

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Chojnicach
Ul. Lichnowska 5, Chojnice

Wrz
22
wt
2020
Kurs Operator podestów ruchomych przejezdnych
Wrz 22 całodniowy

BZDZ Centrum Kształcenia w Chojnicach zaprasza na szkolenie Operator podestów ruchomych przejezdnych.

Przewidywany termin szkolenia: wrzesień 2020 r.

Podest ruchomy przejezdny to maszyna przejezdna przeznaczona do przemieszczania osób na stanowiska robocze, na których wykonują prace z platformy roboczej, przy założeniu, że osoby te wchodzą i schodzą z platformy w jej jednym określonym położeniu dostępu; składa się co najmniej z platformy roboczej z elementami sterowniczymi, wysięgnika i podwozia; może występować w wersji przegubowej lub nożycowej.

Nazwa potoczna: „kosz”

Wszystkie podesty ruchome przejezdne podlegają dozorowi technicznemu.

Kurs przeprowadzany jest w oparciu o program Urzędu Dozoru Technicznego i kończący się egzaminem przed komisją UDT.

Po ukończeniu kursu, absolwent przystępuje do egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną. Po zdanym egzaminie słuchacz otrzymuje Zaświadczenie Kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

O przyjęciu na kurs w podanym terminie decyduje kolejność zgłoszeń!

Formularz zgłoszeniowy do pobrania – należy przesłać drogą elektroniczną na adres: szkolenia.chojnice@bzdz.pl, pocztą lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Szkoleniowego.

Więcej informacji pod numerami telefonu:
52 397 34 16
882 830 994
698 931 113

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Chojnicach
Ul. Lichnowska 5, Chojnice

Wrz
23
śr
2020
Kurs Operator żurawi przenośnych HDS
Wrz 23 całodniowy

BZDZ Centrum Kształcenia w Chojnicach zaprasza na szkolenie Operator żurawi przenośnych HDS.

Przewidywany termin szkolenia wrzesień 2020 r.

Kurs – operator żurawi przewoźnych i przenośnych (HDS) daje uprawnienia do operowania hydraulicznym dźwigiem samochodowym. Kurs kończy się egzaminem, a po zdanym egzaminie przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego otrzymuje się uprawnienia do obsługi „HDS”. Kurs obsługi „HDS” przeznaczony jest dla kierowców zawodowych i prywatnych właścicieli firm usługowych i transportowych, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje o możliwość załadunku.

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu UDT dającego uprawnienia dla operatora żurawi przenośnych, oraz zapoznanie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi żurawi i ich otoczenia oraz właściwe ich stosowanie w każdej sytuacji.

Wymagania do rozpoczęcia kursu– operator żurawi przewoźnych i przenośnych (HDS):

  • ukończone 18 lat
  • dobry stan zdrowia udokumentowany orzeczeniem lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych

Kurs przeprowadzany jest w oparciu o program Urzędu Dozoru Technicznego i kończący się egzaminem przed komisją UDT.

Po ukończeniu kursu, absolwent przystępuje do egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną. Po zdanym egzaminie słuchacz otrzymuje Zaświadczenie Kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

O przyjęciu na kurs w podanym terminie decyduje kolejność zgłoszeń!

Formularz zgłoszeniowy do pobrania – należy przesłać drogą elektroniczną na adres: szkolenia.chojnice@bzdz.pl, pocztą lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Szkoleniowego.

Więcej informacji pod numerami telefonu:
52 397 34 16
882 830 994
698 931 113

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Chojnicach
Ul. Lichnowska 5, Chojnice

Wrz
24
czw
2020
Szkolenie Operator koparkoładowarki, koparki jednonaczyniowej, ładowarki jednonaczyniowej
Wrz 24 całodniowy

BZDZ Centrum Kształcenia w Chojnicach zaprasza na szkolenie:

Operator koparkoładowarki kl. III, wszystkie,
Operator koparki jednonaczyniowej kl. III,
Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III,
Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. I
 

Planowany termin rozpoczęcia szkolenia: wrzesień 2020 r.

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenia co najmniej podstawowe,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające  „Brak przeciwwskazań do wykonywania i pobierania praktycznej nauki podczas kursu operatora …………………….” wskazać określoną specjalność (np. operator koparkoładowarki).

Po ukończeniu kursu, absolwent przystępuje do egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną. Po zdanym egzaminie słuchacz otrzymuje książeczkę z uprawnieniami wystawionymi przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

 

Przypominamy, aby zdobyć uprawnienia w kl. I operator nie musi posiadać uprawnień w niższej klasie na daną maszynę – kurs od podstaw – 175 h dydaktycznych (popołudnia i/lub weekendy)

Kurs rozszerzający uprawnienia do kl. I – 41 h dydaktycznych (popołudnia i/lub weekendy)

Uwaga! Trwa również nabór na szkolenia w ramach projektu: „Nowe kwalifikacje = nowe możliwości” finansowanego z Funduszy Europejskich. Zadzwoń i sprawdź, czy spełniasz wymagania projektu, a kurs zrealizujesz za darmo!!!

 

O przyjęciu na kurs w podanym terminie decyduje kolejność zgłoszeń!

Formularz zgłoszeniowy do pobrania – należy przesłać drogą elektroniczną na adres: szkolenia.chojnice@bzdz.pl, pocztą lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Szkoleniowego.

Formularz zgłoszeniowy do projektu „Nowe kwalifikacje-nowe możliwości”.

Formularz rekrutacyjny – Oświadczenie dla pracodawcy.

Więcej informacji pod numerami telefonu:
52 397 34 16
882 830 994
698 931 113

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Chojnicach
Ul. Lichnowska 5, Chojnice