Terminy kursów i szkoleń

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą kursów oraz szkoleń.
W szczegółach znajdziecie Państwo dane kontaktowe. W razie pytań służymy pomocą i zapraszamy do zapisów!
Aby ułatwić przeglądanie w widoku kalendarza można wybrać lokalizację.

Mar
25
pon
2019
Operator żurawia przenośnego II Ż (HDS)
Mar 25 całodniowy

Planowany termin rozpoczęcia kursu: 25.03.2019 r.

Cel kursu:

Zapoznanie uczestników kursu z przepisami BHP, informacjami o dozorze technicznym, obsłudze i eksploatacji Hydraulicznych Dźwigów Samochodowych (HDS).

Warunki uczestnictwa w kursie:

Ukończone 18 lat

Absolwenci kursu otrzymują:

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” (druk zgodny z załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632)

Pozytywny wynik egzaminu przed komisją UDT jest podstawą do wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego w kategorii II Ż.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Kwi
1
pon
2019
Kurs energetyczny z egzaminami URE (nabycie i odnowienie uprawnień)
Kwi 1 całodniowy

Zapraszamy do udziału w kursie energetycznym z uprawnieniami URE/SEP – nabycie/odnowienie uprawnień

Zaczynamy 01 kwietnia 2019 roku.

Gr. I – urządzenia i sieci elektryczne – eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV i powyżej.
Gr. II – urządzenia cieplne
Gr. III – urządzenia i sieci gazowe

Szkolenie kończy się egzaminem URE/SEP.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania – należy przesłać drogą elektroniczną, pocztą lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Szkoleniowego.

Potrzebujesz więcej szczegółów – zadzwoń:
52 397 34 16

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie!

Kwi
8
pon
2019
Nabór na kursy dla operatorów maszyn budowlanych
Kwi 8 całodniowy
 • koparkoładowarki, wszystkie kl. III
 • koparki jednonaczyniowe kl. III
 • ładowarki jednonaczyniowe kl. III

Planowane rozpoczęcie kursu:
08.04.2019 r.

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenia co najmniej podstawowe,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności.

Po ukończeniu kursu, absolwent przystępuje do egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną. Po zdanym egzaminie słuchacz otrzymuje tego samego dnia książeczkę z uprawnieniami wystawionymi przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania – należy przesłać drogą elektroniczną, pocztą lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Szkoleniowego.

O przyjęciu na kurs w podanym terminie decyduje kolejność zgłoszeń!

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny:

tel. 52 397 34 16

kom. 882 830 994

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie!

Kwi
15
pon
2019
Kurs MS OFFICE EXCEL na poziomie podstawowym
Kwi 15 całodniowy

Zapraszamy do udziału w kursie z zakresu arkusza kalkulacyjnego (Excel) na poziomie podstawowym.

Kurs obejmuje podstawy obsługi programu, stosowanie formuł i funkcji, tworzenie i edycję wykresów, przykłady zastosowania funkcji dla dat, czasu i tekstu, tworzenie konspektów, formatowanie warunkowe, zarządzanie skoroszytami oraz drukowanie.

Uczestnik szkolenia pozna podstawowe operacje na komórkach i nabędzie umiejętność ich formatowania. Nauczy się sortować oraz filtrować dane zawarte w arkuszu kalkulacyjnym. Będzie potrafił stworzyć wykres oraz przygotować arkusz do druku. Zostanie zaznajomiony także jak pracować z prostymi obiektami – grafiką, ramką oraz jak wstawić komentarz odnoszący się do danych zawartych w tabeli.

Początek kursu 15 kwietnia 2019 roku.

Potrzebujesz więcej szczegółów – zadzwoń:
52 397 34 16

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie!

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Kwi
25
czw
2019
Kwalifikowany kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodów
Kwi 25 całodniowy

Przypominamy o otwartym naborze na kwalifikowany kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Początek kursu 25 kwietnia 2019 r. godz. 16.00.

Cel kursu

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki oraz praktyki metodycznej.

Informacje organizacyjne

Program kursu zgodny jest z wymogami Ministra Edukacji Narodowej określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie praktycznej nauki zawodu. 

Zakres szkolenia:

 1. Podstawy pedagogiki

 2. Podstawy psychologii

 3. Podstawy metodyki kształcenia praktycznego

 4. Praktyka metodyczna

Szkolenie obejmuje 80 godziny zajęć dydaktycznych z zakresu teorii i praktyki.

Warunki przystąpienia do kursu

Zgodnie z § 10 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2017, poz. 1644), kandydaci na kurs pedagogiczny dla instruktorów powinni posiadać:

 • co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać, lub

 • świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

 • świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

 • świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

 • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

Więcej informacji pod numerem telefonu:
52 397 34 16

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Formularz zgłoszeniowy –należy przesłać drogą elektroniczną, pocztą lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Szkoleniowego.

Zapraszamy do udziału w kursie!