Terminy kursów i szkoleń

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą kursów oraz szkoleń.
W szczegółach znajdziecie Państwo dane kontaktowe. W razie pytań służymy pomocą i zapraszamy do zapisów!
Aby ułatwić przeglądanie w widoku kalendarza można wybrać lokalizację.

Lut
26
śr
2020
Kurs wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży
Lut 26 całodniowy

Nabór trwa!

BZDZ Centrum Kształcenia Kadr w Bydgoszczy zaprasza.

START KURSU planowany na:
II połowa lutego 2020 r.

Nie zwlekaj, dzwoń!

Kontakt:

Centrum Kształcenia Kadr Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego
ul. Fordońska 120
Bydgoszcz

52 342 04 92
606 644 209
ckk@bzdz.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy (plik PDF)

Lut
27
czw
2020
Kurs energetyczny z egzaminami URE, nabycie i odnowienie uprawnień
Lut 27 całodniowy

 Zapraszamy do udziału w kursie energetycznym z uprawnieniami URE/SEP – nabycie/odnowienie uprawnień.

Zaczynamy 27 lutego 2020 r.

Gr. I – urządzenia i sieci elektryczne – eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV i powyżej. Pełen zakres*

*Rodzaj i zakres uprawnień zgodny z zapisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz. U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129 poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141 poz.1189).

Szkolenie kończy się egzaminem URE/SEP.

Szkolenie odbywać będzie się popołudniami!!!

O przyjęciu na kurs w podanym terminie decyduje kolejność zgłoszeń!

Więcej informacji pod numerami telefonu:
52 397 34 16
882 830 994

Formularz zgłoszeniowy do pobrania – należy przesłać drogą elektroniczną na adres: szkolenia.chojnice@bzdz.pl, pocztą lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Szkoleniowego.

Ośrodek Szkoleniowy
Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Chojnicach
Ul. Lichnowska 5, Chojnice

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodów
Lut 27 całodniowy

Otwieramy nabór na kwalifikowany kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Początek kursu 27.02.2020 r. godz. 16.00.

Cel kursu

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki oraz umiejętności dydaktycznych.

Informacje organizacyjne

Program kursu zgodny jest z wymogami Ministra Edukacji Narodowej określonymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2019, poz. 391.) 

Zakres szkolenia:

Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy
Elementy psychologii w komunikacji i relacjach „instruktor – osoba ucząca się”
Metodyka praktycznej nauki zawodu
Umiejętności dydaktyczne
Szkolenie obejmuje 48 godziny.

Warunki przystąpienia do kursu

Zgodnie z § 10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2019, poz. 391), kandydaci na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu powinni posiadać:

1) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:

a) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej lub

b) świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej, lub

2) tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:

a) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub

b) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub

c) świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub

3) dyplom ukończenia studiów:

a) na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

b) na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

4) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, lub

5) tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

O przyjęciu na kurs w podanym terminie decyduje kolejność zgłoszeń!

Więcej informacji pod numerami telefonu:
52 397 34 16
882 830 994

Formularz zgłoszeniowy do pobrania – należy przesłać drogą elektroniczną na adres: szkolenia.chojnice@bzdz.pl, pocztą lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Szkoleniowego.

Ośrodek Szkoleniowy
Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Chojnicach
Ul. Lichnowska 5, Chojnice

Lut
28
pt
2020
Kurs kierowca operator wózków jezdniowych
Lut 28 całodniowy

Zapraszamy do udziału w kursie: „Kierowca operator wózków jezdniowych”.

Początek kursu 19.02.2020 r.

Kurs przeprowadzany jest w oparciu o program Urzędu Dozoru Technicznego i kończy się egzaminem przed komisją UDT.

Zapraszamy również na kurs przygotowujący do egzaminu UDT operatorów wózków jezdniowych, którzy posiadają imienne zezwolenia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym, do obsługi wózków jezdniowych, wymagane będzie potwierdzenie nabycia kwalifikacji przez Urząd Dozoru Technicznego.

Imienne zezwolenia wydawane po ukończeniu kursu tracą ważność wg następującego schematu:

wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. ważne do 31 grudnia 2023 r.
wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. ważne do 31 grudnia 2026 r.
wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

O przyjęciu na kurs w podanym terminie decyduje kolejność zgłoszeń!

Więcej informacji pod numerami telefonu:
52 397 34 16
882 830 994

Formularz zgłoszeniowy do pobrania – należy przesłać drogą elektroniczną na adres: szkolenia.chojnice@bzdz.pl, pocztą lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Szkoleniowego.

Ośrodek Szkoleniowy
Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Chojnicach
Ul. Lichnowska 5, Chojnice

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodów
Lut 28 całodniowy

Otwieramy nabór na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w Ośrodku Szkoleniowym w Sępólnie Krajeńskim

Początek kursu 28.02.2020 r.

Cel kursu

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki oraz umiejętności dydaktycznych.

Informacje organizacyjne

Program kursu zgodny jest z wymogami Ministra Edukacji Narodowej określonymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2019, poz. 391.)

Zakres szkolenia:

1.            Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy

2.            Elementy psychologii w komunikacji i relacjach „instruktor – osoba ucząca się”

3.            Metodyka praktycznej nauki zawodu

4.            Umiejętności dydaktyczne

Szkolenie obejmuje 48 godziny.

Warunki przystąpienia do kursu

Zgodnie z § 10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2019, poz. 391), kandydaci na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu powinni posiadać:

1) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:

a) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej lub

b) świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej, lub

2) tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:

a) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub

b) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub

c) świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub

3) dyplom ukończenia studiów:

a) na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

b) na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

4) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, lub

5) tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

Kontakt:

Ośrodek Szkoleniowy Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo – Techniczne w Sępólnie Krajeńskim
Ul. Kościuszki 16
Sępólno Krajeńskie

tel. 52 388 39 12
kom. 515 128 398

Formularz zgłoszeniowy – należy przesłać drogą elektroniczną na adres: okz-sepolno@bzdz.pl, pocztą lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Szkoleniowego.

O przyjęciu na kurs w podanym terminie decyduje kolejność zgłoszeń!

Mar
5
czw
2020
Kurs operatora drona VLOS do 5 kg
Mar 5 całodniowy

Nabór trwa !

BZDZ Centrum Kształcenia Kadr w Bydgoszczy zaprasza

Cena regularna: 1 800,00 zł / 1 osoba

Cena promocyjna: 1 500,00 zł / 1 osoba

Absolwenci otrzymują świadectwo kwalifikacyjne operatora bezzałogowego statku powietrznego VLOS do 5 kg.

Szczegóły – dzwoń!

Kontakt:

Centrum Kształcenia Kadr Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego
ul. Fordońska 120
Bydgoszcz

52 342 04 92
606 644 209
ckk@bzdz.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy (plik PDF)

Mar
6
pt
2020
Kurs Malarz – szpachlarz
Mar 6 całodniowy

Nabór trwa!

BZDZ Centrum Kształcenia Kadr w Bydgoszczy zaprasza.

START KURSU planowany na: I połowa marca 2020 r.

📌 Cena: 1 850,00 zł / 1 osoba

Szczegóły – dzwoń!

Kontakt:

Centrum Kształcenia Kadr Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego
ul. Fordońska 120
Bydgoszcz

52 342 04 92
606 644 209
ckk@bzdz.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy (plik PDF)

Mar
9
pon
2020
Bezpłatny kurs spawania MAG+TIG
Mar 9 całodniowy

Nabór trwa! 📢

Cena promocyjna: 0,00 !!!

START KURSU planowany na: I połowa marca 2020 r.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY 

Kryteria uprawniające do uczestnictwa w kursie:

1) Projekt „Młodzi”
– osoby bezrobotne i studenci zaoczni
– zamieszkanie na terenie woj. kujawsko -pomorskiego
– wiek 18 – 29 lat
2) Projekt „Siła kwalifikacji”
– osoby zagrożone zwolnieniem (oświadczenie od pracodawcy; podczas wypowiedzenia)
– zamieszkanie na terenie woj. kujawsko -pomorskiego
– wiek 18 – 65 lat

Jesteś zainteresowany i spełniasz w/w kryteria – dzwoń!!

Kontakt:

Centrum Kształcenia Kadr Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego
ul. Fordońska 120
Bydgoszcz

52 342 04 92
606 644 209
ckk@bzdz.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy (plik PDF)

Kurs Energetyczno – elektryczny z uprawnieniami URE
Mar 9 całodniowy

Zapraszamy do udziału w kursie energetyczno – elektrycznym z uprawnieniami URE – nabycie/odnowienie uprawnień w BZDZ Ośrodku Szkoleniowym w Inowrocławiu

Planowany termin szkolenia: 09.03.2020 r.

Gr. I – urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne

zakres: pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10*

Gr. II – urządzenia , instalacje i sieci energetyki cieplnej

– zakres: pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10*

Gr. III – urządzenia, instalacje i sieci gazowe

zakres: pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10*

*Rodzaj i zakres uprawnień zgodny z zapisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz. U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129 poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141 poz.1189).

Szkolenie kończy się egzaminem URE/SEP.

Kontakt:

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo – Techniczne Ośrodek Szkoleniowy w Inowrocławiu
Ul. Jacewska 164
88-100 Inowrocław

tel. 52 355 36 26

Formularz zgłoszeniowy – należy przesłać drogą elektroniczną na adres: okz-inowroclaw@bzdz.pl, pocztą lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Szkoleniowego.

Serdecznie zapraszamy.

Kurs operator koparkoładowarki kl. III
Mar 9 całodniowy

Celem kursu jest przygotowanie do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora koparkoładowarki kl. III

Planowany termin rozpoczęcia kursu:  9.03.2020r.

Po zdanym egzaminie słuchacz otrzymuje książeczkę z uprawnieniami wystawionymi przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Wymagania:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie podstawowe,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w charakterze operatora koparkoładowarek 

Kontakt:

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo – Techniczne Ośrodek Szkoleniowy w Inowrocławiu
Ul. Jacewska 164
88-100 Inowrocław

tel. 52 355 36 26

Formularz zgłoszeniowy – należy przesłać drogą elektroniczną na adres: okz-inowroclaw@bzdz.pl, pocztą lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Szkoleniowego.

Serdecznie zapraszamy.

Kurs operator podestów ruchomych przejezdnych
Mar 9 całodniowy

Rozpoczynamy nabór na kurs: „Operator podestów ruchomych przejezdnych.

Planowany termin szkolenia:  9.03.2020r.

Podest ruchomy przejezdny to maszyna przejezdna przeznaczona do przemieszczania osób na stanowiska robocze, na których wykonują prace z platformy roboczej, przy założeniu, że osoby te wchodzą i schodzą z platformy w jej jednym określonym położeniu dostępu; składa się co najmniej z platformy roboczej z elementami sterowniczymi, wysięgnika i podwozia; może występować w wersji przegubowej lub nożycowej.

Wszystkie podesty ruchome przejezdne podlegają dozorowi technicznemu.

Kurs przeprowadzany jest w oparciu o program Urzędu Dozoru Technicznego i kończący się egzaminem przed komisją UDT.

Wymagania:

ukończone 18 lat. 

Kontakt:

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo – Techniczne Ośrodek Szkoleniowy w Inowrocławiu
Ul. Jacewska 164
88-100 Inowrocław

tel. 52 355 36 26

Formularz zgłoszeniowy – należy przesłać drogą elektroniczną na adres: okz-inowroclaw@bzdz.pl, pocztą lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Szkoleniowego.

Serdecznie zapraszamy.

Mar
10
wt
2020
Kurs energetyczny z egzaminami URE (nabycie i odnowienie uprawnień)
Mar 10 całodniowy

Zapraszamy do udziału w kursie energetycznym z uprawnieniami URE/SEP – nabycie/odnowienie uprawnień.

START KURSU planowany na: I połowa marca 2020

Gr. I – urządzenia i sieci elektryczne – eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV i powyżej. Zakres: pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 i 10*
Gr. II – urządzenia cieplne – pełen zakres*
Gr. III – urządzenia i sieci gazowe, zakres: pkt 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 10*

*Rodzaj i zakres uprawnień zgodny z zapisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz. U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129 poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141 poz.1189).

Szkolenie kończy się egzaminem URE/SEP.
O przyjęciu na kurs w podanym terminie decyduje kolejność zgłoszeń!

Kontakt:

Centrum Kształcenia Kadr Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego
ul. Fordońska 120
Bydgoszcz

52 342 04 92
606 644 209
ckk@bzdz.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy (plik PDF)

Mar
11
śr
2020
Kurs glazurnika
Mar 11 całodniowy

Nabór trwa !

BZDZ Centrum Kształcenia Kadr w Bydgoszczy zaprasza.

START KURSU planowany na: I połowa marca 2020 r.

📌 Cena: 2 500,00 zł / 1 osoba

Nie zwlekaj, dzwoń!

Kontakt:

Centrum Kształcenia Kadr Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego
ul. Fordońska 120
Bydgoszcz

52 342 04 92
606 644 209
ckk@bzdz.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy (plik PDF)

Mar
16
pon
2020
Kurs energetyczny z egzaminami URE, nabycie i odnowienie uprawnień
Mar 16 całodniowy

Zapraszamy do udziału w kursie energetycznym z uprawnieniami URE/SEP – nabycie/odnowienie uprawnień w Ośrodku Szkoleniowym w Sępólnie Krajeńskim

Planowany termin szkolenia: 16.03.2020 r.

Gr. I – urządzenia i sieci elektryczne – eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV i powyżej. Zakres: pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 i 10*

Gr. II – urządzenia cieplne – pełen zakres*

Gr. III – urządzenia i sieci gazowe, zakres: pkt 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 10*

*Rodzaj i zakres uprawnień zgodny z zapisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz. U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129 poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141 poz.1189).

Szkolenie kończy się egzaminem URE/SEP.

Kontakt:

Ośrodek Szkoleniowy Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo – Techniczne w Sępólnie Krajeńskim
Ul. Kościuszki 16
Sępólno Krajeńskie

tel. 52 388 39 12
kom. 515 128 398

Formularz zgłoszeniowy – należy przesłać drogą elektroniczną na adres: okz-sepolno@bzdz.pl, pocztą lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Szkoleniowego.

O przyjęciu na kurs w podanym terminie decyduje kolejność zgłoszeń!

Kurs kierowca operator wózków jezdniowych
Mar 16 całodniowy

Termin rozpoczęcia kursu: luty/marzec 2020 r.

Koszt kursu 600,00 zł (przy grupie 10 os)

Czas trwania: 44 h

Zapisy:

e-mail: 
okz-aleksandrow@bzdz.pl

tel.:
662 412 040
608 008 002

ul. Długa 8
Aleksandrów Kujawski

Kurs kierowca operator wózków jezdniowych
Mar 16 całodniowy

Zapraszamy do udziału w kursie: „Kierowca operator wózków jezdniowych”.

Planowany termin rozpoczęcia szkolenia: 16.03.2020 r.

Kurs przeprowadzany jest w oparciu o program Urzędu Dozoru Technicznego i kończy się egzaminem przed komisją UDT.

Zapraszamy również na kurs przygotowujący do egzaminu UDT operatorów wózków jezdniowych, którzy posiadają imienne zezwolenia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym, do obsługi wózków jezdniowych, wymagane będzie potwierdzenie nabycia kwalifikacji przez Urząd Dozoru Technicznego.

Imienne zezwolenia wydawane po ukończeniu kursu tracą ważność wg następującego schematu:

 • wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. ważne do 31 grudnia 2023 r.
 • wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. ważne do 31 grudnia 2026 r.
 • wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

Szkolenie kończy się egzaminem UDT.

Kontakt:

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo – Techniczne Ośrodek Szkoleniowy w Inowrocławiu
Ul. Jacewska 164
88-100 Inowrocław

tel. 52 355 36 26

Formularz zgłoszeniowy – należy przesłać drogą elektroniczną na adres: okz-inowroclaw@bzdz.pl, pocztą lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Szkoleniowego.

Serdecznie zapraszamy.

Kurs montażysty rusztowań budowlano – montażowych metalowych
Mar 16 całodniowy

Celem kursu jest przygotowanie do uzyskania kwalifikacji w zawodzie montażysty rusztowań.

Planowany termin rozpoczęcia kursu:  16.03.2020r.

Po zdanym egzaminie słuchacz otrzymuje książeczkę z uprawnieniami wystawionymi przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Wymagania:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie podstawowe,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w charakterze montażysty rusztowań.

Kontakt:

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo – Techniczne Ośrodek Szkoleniowy w Inowrocławiu
Ul. Jacewska 164
88-100 Inowrocław

tel. 52 355 36 26

Formularz zgłoszeniowy – należy przesłać drogą elektroniczną na adres: okz-inowroclaw@bzdz.pl, pocztą lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Szkoleniowego.

Serdecznie zapraszamy.

Mar
23
pon
2020
Kurs PSYCHOAROMATERAPIA – czyli wpływ aromatów na energię i umysł
Mar 23 całodniowy

Nabór trwa !

Cena:
350,00 zł/ 1 osoba

Termin:
II połowa marca 2020

Prowadzący:
dr. Dorota Ackermann-Szuligt

Dawniej aromaterapia łączona była z magicznymi rytuałami, które z założenia łączą energię olejków eterycznych i roślin z naszą energią. Już w czasach starożytnych rośliny aromatyczne stosowano zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Obecnie dzięki badaniom mózgu, coraz więcej wiemy o wpływie tych substancji na centralny układ nerwowy (oraz inne narządy), chociaż mechanizm działania aromaterapii nie został do tej pory wyjaśniony.             

Na warsztacie dowiesz się w jaki sposób możesz oddziaływać na swój mózg, poczucie szczęścia za pomocą olejków eterycznych. Poczujesz, że masz realny wpływ na otaczającą Cię energię. Nauczysz się jak zadbać o ciało i duszę. Prawdopodobnie odkryjesz nową drogę życia…

Plan szkolenia z psychoaromaterapii

1. Krótka historia aromaterapii i jej rola w rytuałach magicznych.
2. Przetwarzanie zapachów przez mózg.
3. Zapach, jako kod komunikacji.
4. Właściwości i cechy olejków eterycznych (polaryzacja, lotność, działanie nawilżające/wysuszające).
5. Wpływ olejków eterycznych na funkcje mentalne (pamięć, koncentrację, nastrój, motywację)- dane z badań.
6. Mini warsztat- wykonanie własnej soli zapachowej i analiza potrzeb psychicznych.
7. Częstotliwości olejków eterycznych- koncepcja Bruce’a Tainio.
8. Płeć, a przetwarzanie zapachów.
9. Podsumowanie i zakończenie.

Kontakt:

Centrum Kształcenia Kadr Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego
ul. Fordońska 120
Bydgoszcz

52 342 04 92
606 644 209
ckk@bzdz.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy (plik PDF)

Mar
25
śr
2020
Kurs monter wod-kan
Mar 25 całodniowy

Nabór trwa!

BZDZ Centrum Kształcenia Kadr w Bydgoszczy zaprasza.

START KURSU planowany na: II połowę marca 2020 r.

📌 Cena: 2 150,00 zł / 1 osoba

Szczegóły – dzwoń!

Kontakt:

Centrum Kształcenia Kadr Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego
ul. Fordońska 120
Bydgoszcz

52 342 04 92
606 644 209
ckk@bzdz.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy (plik PDF)

Szacowanie szkód uprawowych – kurs podstawowy
Mar 25 całodniowy

Cel kursu: nabycie umiejętności szacowania szkód w uprawach rolniczych.

 • PODSTAWOWA WIEDZA Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ UPRAW
 • RYZYKA UBEZPIECZENIOWE
 • CZYNNOŚCI LIKWIDATORA TECHNICZNEGO
 • OCENA STANU USZKODZONEJ PLANTACJI
 • OKREŚLENIE FAZ ROZWOJOWYCH ROŚLIN UPRAWOWYCH
 • USTALENIE POWIERZCHNI RZECZYWISTEJ POLA
 • USTALENIE WYDAJNOŚCI LUB WARTOŚCI PLONU
 • POTWIERDZENIE WYSTĄPIENIA RYZYKA UBEZPIECZENIOWEGO
 • CHARAKTERYSTYKA USZKODZEŃ ROŚLIN
 • ANALIZA FIZYCZNYCH USZKODZEŃ ROŚLIN
 • USTALENIE PROCENTU UTRATY PLONU
 • SZKODY WTÓRNE
 • ZAOSZCZĘDZONE KOSZTY ZBIORU
 • USZKODZENIA UPRAW ZWIĄZANE Z DZIAŁANIEM SZKODNIKÓW I CHORÓB
 • PROGRAMY DO SZACOWANIA SZKÓD W UPRAWACH
 • TELEDETEKCJA JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE

Liczba godzin: 48 (3 zjazdy sobota-niedziela)

W ramach kursu uczestnik otrzymuje:

 • Profesjonalna wiedzę -zajęcia prowadzi ekspert, trener menedżer z praktycznym doświadczeniem zawodowym w Towarzystwach Ubezpieczeń. Specjalizuje się w technicznej likwidacji szkód majątkowych i uprawowych, likwidacji merytorycznej klienta indywidualnego i korporacyjnego, ekspertyzach pożarowych. 
 • Zaświadczenie o ukończonym szkoleniu z podstawa prawną zgodna z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
 • W przerwach serwis kawowy
 • Obiad

Dla najlepszych słuchaczy możliwość zatrudnienia zaraz po kursie.

Koszt szkolenia dla grupy 15 osobowej: 1500 zł brutto za osobę

Koszt szkolenia dla grupy 10 osobowej: 2000 zł brutto za osobę

O przyjęciu na kurs w podanym terminie decyduje kolejność zgłoszeń!

Więcej informacji pod numerami telefonu:
52 397 34 16
882 830 994

Formularz zgłoszeniowy do pobrania – należy przesłać drogą elektroniczną na adres: szkolenia.chojnice@bzdz.pl, pocztą lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Szkoleniowego.

Ośrodek Szkoleniowy
Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Chojnicach
Ul. Lichnowska 5, Chojnice

Mar
28
sob
2020
Szacowanie szkód w uprawach – kurs zaawansowany
Mar 28 całodniowy

Szkolenie przeznaczone dla osób posiadających doświadczenia w likwidacji szkód.

Zjazd I:

– Kwalifikacje uszkodzeń będących wynikiem zdarzeń ubezpieczeniowych
– Wykonywanie notyfikacji na roślinach
– Choroby i szkodniki roślin

Zjazd II: 

– Wykonywanie analiz utraty plonu
– Wykorzystanie programu do szacowania utraty plonu

Liczba godzin: 32 (2 zjazdy sobota-niedziela)

W ramach kursu uczestnik otrzymuje:

 • Profesjonalna wiedzę -zajęcia prowadzi ekspert, trener menedżer z praktycznym doświadczeniem zawodowym w Towarzystwach Ubezpieczeń. Specjalizuje się w technicznej likwidacji szkód majątkowych i uprawowych, likwidacji merytorycznej klienta indywidualnego i korporacyjnego, ekspertyzach pożarowych. 
 • Zaświadczenie o ukończonym szkoleniu z podstawa prawną zgodną z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
 • W przerwach serwis kawowy
 • Obiad

Dla najlepszych słuchaczy możliwość zatrudnienia zaraz po kursie.

Koszt szkolenia dla grupy 15 osobowej: 1500 zł brutto za osobę

Koszt szkolenia dla grupy 10 osobowej: 1800 zł brutto za osobę

Planowany termin szkolenia: 28-29.03.2020 r.

O przyjęciu na kurs w podanym terminie decyduje kolejność zgłoszeń!

Więcej informacji pod numerami telefonu:
52 397 34 16
882 830 994

Formularz zgłoszeniowy do pobrania – należy przesłać drogą elektroniczną na adres: szkolenia.chojnice@bzdz.pl, pocztą lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Szkoleniowego.

Ośrodek Szkoleniowy
Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Chojnicach
Ul. Lichnowska 5, Chojnice