Terminy kursów i szkoleń

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą kursów oraz szkoleń.
W szczegółach znajdziecie Państwo dane kontaktowe. W razie pytań służymy pomocą i zapraszamy do zapisów!
Aby ułatwić przeglądanie w widoku kalendarza można wybrać lokalizację.

Wrz
6
czw
2018
KURS SPAWANIA METODĄ MAG 135
Wrz 6@07:38 – Lis 5@08:38

Termin:
06.09.2018 – 05.11.2018

Ilość godzin:
145

Zajęcia popołudniowe:
środy, czwartki, piątki:  16:00-20:00
soboty:  08:00-16:00

Celem kursu jest przygotowanie uczestników kursu do egzaminu i uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu spawacza.

Po pozytywnym zdaniu  egzaminu kursant  otrzymuje: świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza oraz  książeczkę spawacza.

Sygnowane przez Instytut Spawalnictwa  w Gliwicach wg. obowiązujących norm.

Zapisy:
Centrum Kształcenia Kadr Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego
ul. Fordońska 120

tel.:
52 342 04 92
606 644 209

Wrz
8
sob
2018
Kurs doskonalący umiejętności kwalifikacyjne pracowników ochrony – III edycja
Wrz 8@12:16 – Wrz 22@13:16

Terminy:

08.09.2018 – 22.09.2018 (III edycja)

w przygotowaniu edycja listopadowa i grudniowa

zajęcie popołudniowe: poniedziałek -piątek
lub weekendowo: sobota – niedziela

Łączna liczba godzin: 40
Grupy: 25 osób

Wykłady:

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Fordońska 120, Bydgoszcz

Praktyka:

Wyszkolenie strzeleckie: Strzelnica BKS Zawisza Bydgoszcz

Samoobrona i techniki interwencyjne: Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Fordońska 120, Bydgoszcz

Program kursu:

zgodny z Rozporządzenie MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowej tematyki, formy oraz czasu trwania kursu doskonalącego umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz.U. poz.103 z dn. 21.01.2016)

Aktualny stanu prawny – ustawy, uprawnienia, odpowiedzialność karna i cywilna – 4 godz.
Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej – 8 godzin
Wyszkolenie strzeleckie – 12 godzin
Samoobrona i techniki interwencyjne – 16 godzin

Wyróżnia nas jakość i rzetelność, profesjonalizm, otwartość na potrzeby naszego Klienta, atrakcyjna oferta cenowa.

KURS KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ
Wrz 8 2018@14:30 – Maj 10 2019@15:30

Szanowni Państwo,
ostanie wolne miejsca na:

AKREDYTOWANY KURS KWALIFIKACYJNY
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

czekają na Państwa!

KURS REKOMENDOWANY DLA:

 • wicedyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych;
 • nauczycieli spełniający wymogi kwalifikacyjne zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 1 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017r. poz. 1575) oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze   w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce ( Dz. U. z 2017r., poz. 1597).

 

CELEM KURSU JEST:
uzyskanie kwalifikacji do zajmowania stanowisk kierowniczych w placówkach oświatowych zgodnie  z obowiązującym prawem oświatowym.

TERMIN:
8 września 2018 r. – 10 maja 2019 r.

ILOŚĆ GODZIN:
210

CZAS TRWANIA:
zajęcia weekendowe: piątek 16.00-20.00, sobota 9:00-17:00

ZASADY  REKRUTACJI:

 • zgłoszenia poprzez ofertę kierowaną do placówek oświatowych oraz wolny nabór;
 • złożenie niezbędnych dokumentów (odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej, potwierdzenie zatrudnienia w placówce oświatowej; wypełniona karta słuchacza); 

KOSZT KURSU:

cena regularna             1.500 zł/1 osoba
oferta promocyjna      1.200 zł/1 osoba
OFERTA PROMOCYJNA WAŻNA DO 7  WRZEŚNIA 2018

ZAPISY I KONTAKT:

Centrum Kształcenia Kadr BZDZ
tel.: 52 342 04 92
ckk@bzdz.pl
Bydgoszcz, ul. Fordońska 120

Joanna Wojtalewicz, koordynator ds. szkoleń, tel.: 606-644-209

Anita Furgała, kierownik kursu, tel.: 606-644-093

W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Wrz
24
pon
2018
Kurs energetyczny z egzaminami URE (nabycie i odnowienie uprawnień)
Wrz 24 całodniowy

Gr. I – urządzenia i sieci elektryczne – eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV i powyżej.
Gr. II – urządzenia cieplne
Gr. III – urządzenia i sieci gazowe

Szkolenie kończy się egzaminem URE/SEP.

Potrzebujesz więcej szczegółów – zadzwoń:
52 397 34 16

Zaczynamy 24 września 2018 roku.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie!

Formularz zgłoszeniowy – Formularz należy przesłać drogą elektroniczną, pocztą lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Szkoleniowego.

Kurs przedłużania rzęs
Wrz 24 całodniowy

Terminy rozpoczęcia kursu wrzesień – październik 2018 r.

Czas trwania kursu – 8 h

Efektem przedłużania rzęs jest pełne i wyraziste oko o wspaniałym i naturalnie wyglądającym wachlarzu długich i gęstych rzęs.

Zabieg przedłużania i zagęszczania rzęs jest bezbolesny.

Doklejanie uzyskujemy za pomocą kleju, który po zaschnięciu jest zupełnie bezpieczny i elastyczny.

Szkolenie przedłużania rzęs metodą 1:1 obejmuje 2 części – teoretyczną i praktyczną.

Szczegółowe informacje oraz zapisy:

Ośrodek Szkoleniowy w Aleksandrowie Kujawskim 
ul. Długa 8

tel. 608 008 002
e- mail: okz-aleksandrow@bzdz.pl

Wrz
25
wt
2018
BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
Wrz 25 całodniowy

25.IX.2018r.godz.16.30

BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Zapisy:
Ośrodek Szkoleniowy w Czersku

Kurs MS OFFICE WORD dla średniozaawansowanych
Wrz 25 całodniowy

Możliwość zdawania egzaminu ECDL w zakresie modułu B3 – przetwarzanie tekstu.

Potrzebujesz więcej szczegółów – zadzwoń:
52 397 34 16

Zaczynamy 25 września 2018 roku.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie!

Formularz zgłoszeniowy – Formularz należy przesłać drogą elektroniczną, pocztą lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Szkoleniowego.

Wrz
27
czw
2018
Kurs MS OFFICE EXCEL dla średniozaawansowanych
Wrz 27 całodniowy

Możliwość zdawania egzaminu ECDL w zakresie modułu B4 – arkusze kalkulacyjne.

Potrzebujesz więcej szczegółów – zadzwoń:
52 397 34 16

Zaczynamy 27 września 2018 roku.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie!

Formularz zgłoszeniowy – Formularz należy przesłać drogą elektroniczną, pocztą lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Szkoleniowego.

Paź
1
pon
2018
Kierowca wózków jezdniowych – IIWJO
Paź 1 całodniowy

1.X.2018r. godz.16.30

Kierowca wózków jezdniowych – IIWJO

Zapisy:
Ośrodek Szkoleniowy w Czersku

Kurs operatora koparkoładowarki kl. III wszystkie typy oraz koparki jednonaczyniowej kl. III
Paź 1 całodniowy

Planowany termin rozpoczęcia: październik 2018

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora koparkoładowarki w III klasie uprawnień.

Ilość godzin ogółem: 134 godziny lekcyjne

*Zajęcia praktyczne odbywać się będą popołudniami i w weekendy.

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności. (cena kursu nie obejmuje kosztu tych badań – skierowanie/wniosek wydajemy w siedzibie ośrodka w dniu rozpoczęcia kursu czyli na pierwszym spotkaniu).

Po ukończeniu kursu, absolwent przystępuje do egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną. Po zdanym egzaminie słuchacz otrzymuje książeczkę z uprawnieniami wystawionymi przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Ilość miejsc na szkolenie ograniczona. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

W celu zapisu na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i odesłać go na adres mail: szkolenia.chojnice@bzdz.pl, bądź dostarczyć do siedziby Ośrodka Szkoleniowego BZDZ Szkoła Biznesu w Chojnicach przy ul. Lichnowskiej 5 (wejście z tyłu budynku Urzędu Pracy).

Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
Paź 1 całodniowy

1.X.2018r. godz.16.30

Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Zapisy:
Ośrodek Szkoleniowy w Czersku

Paź
8
pon
2018
Kwalifikowany kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodów
Paź 8 całodniowy

Cel kursu

Celem kursu jest nabycie uprawnień pedagogicznych w zakresie praktycznej nauki zawodu.

Informacje organizacyjne

Kurs jest organizowany zgodnie z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2017, poz. 1644). Kurs jest przeznaczony dla osób chcących pełnić funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Zakres szkolenia:

 • Podstawy pedagogiki
 • Podstawy psychologii
 • Podstawy metodyki kształcenia praktycznego
 • Praktyka metodyczna

Szkolenie obejmuje 80 godziny zajęć dydaktycznych z zakresu teorii i praktyki.

Warunki przystąpienia do kursu

Zgodnie z § 10 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2017, poz. 1644), kandydaci na kurs pedagogiczny dla instruktorów powinni posiadać:

 • co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać, lub
 • świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
 • świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
 • świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
 • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

Zapraszamy do udziału w kursie – zaczynamy 8 października 2018 r.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 52 397 34 16

Formularz zgłoszeniowy – Formularz należy przesłać drogą elektroniczną, pocztą lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Szkoleniowego.

Paź
13
sob
2018
Kurs doskonalący umiejętności kwalifikacyjne pracowników ochrony – IV edycja
Paź 13@12:16 – Paź 27@13:16

Terminy:

13.10.2018 – 27.10.2018 (IV edycja)

w przygotowaniu edycja listopadowa i grudniowa

zajęcie popołudniowe: poniedziałek -piątek
lub weekendowo: sobota – niedziela

Łączna liczba godzin: 40
Grupy: 25 osób

Wykłady:

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Fordońska 120, Bydgoszcz

Praktyka:

Wyszkolenie strzeleckie: Strzelnica BKS Zawisza Bydgoszcz

Samoobrona i techniki interwencyjne: Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Fordońska 120, Bydgoszcz

Program kursu:

zgodny z Rozporządzenie MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowej tematyki, formy oraz czasu trwania kursu doskonalącego umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz.U. poz.103 z dn. 21.01.2016)

Aktualny stanu prawny – ustawy, uprawnienia, odpowiedzialność karna i cywilna – 4 godz.
Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej – 8 godzin
Wyszkolenie strzeleckie – 12 godzin
Samoobrona i techniki interwencyjne – 16 godzin

Wyróżnia nas jakość i rzetelność, profesjonalizm, otwartość na potrzeby naszego Klienta, atrakcyjna oferta cenowa.

Paź
15
pon
2018
Kurs „Kierowca operator wózków jezdniowych” (Wózki widłowe)
Paź 15 całodniowy

Kurs przeprowadzany w oparciu o program Urzędu Dozoru Technicznego i kończący się egzaminem przed komisją UDT.
Zapraszamy również na kurs przygotowujący do egzaminu UDT operatorów wózków jezdniowych (wózków widłowych), którzy posiadają imienne zezwolenia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym., do obsługi wózków jezdniowych, wymagane będzie potwierdzenie nabycia kwalifikacji przez Urząd Dozoru Technicznego. Imienne zezwolenia wydawane po ukończeniu kursu tracą ważność wg następującego schematu:

 1. wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. ważne do 31 grudnia 2019 r.
 2. wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. ważne do 31 grudnia 2020 r.
 3. wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

Więcej szczegółów pod numerem telefonu:
52 397 34 16

Początek kursu 15 października 2018 roku.

Formularz zgłoszeniowy – Formularz należy przesłać drogą elektroniczną, pocztą lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Szkoleniowego.

Kurs komputerowy
Paź 15 całodniowy

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim w najbliższym czasie planuje zorganizować kurs komputerowy.

Podczas kursu uczestnik poznaje zasady działania i obsługi komputera w środowisku Windows oraz zapoznaje się praktycznie z pakietem Office i internetem. Kurs obejmuje 35 h praktycznych.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

Tel. kom.
608 008 002

E-mail
okz-aleksandrow@bzdz.pl

Ul. Długa 8
Aleksandrów Kujawski

Paź
16
wt
2018
Czeladniczo- mistrzowski w różnych zawodach
Paź 16 całodniowy

16.X.2018r. godz.16.30

Czeladniczo- mistrzowski w różnych zawodach

Zapisy:
Ośrodek Szkoleniowy w Czersku

Paź
18
czw
2018
DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA W SZKOLE
Paź 18 całodniowy

PIERWSZY DZWONEK JUŻ WKRÓTCE!
ZAPRASZAMY NA KURSY dedykowane dla nauczycieli oraz kadry zarządzającej placówkami oświatowymi.

Już dziś zapraszamy na cykl szkoleń pod nazwą:

CZWARTKOWE SPOTKANIA Z KRYSTYNĄ WITEK

Tematyka zajęć realizowana wg autorskich programów Wykładowcy:

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA W SZKOLE
Termin: 18.10.2018           8 godzin

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA
Termin: 15.11.2018           8 godzin

OCENA PRACY NAUCZYCIELA
Termin: 06.12.2018           8 godzin

 

Zgłoszenia/zapytania:

Centrum Kształcenia Kadr Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego, ul. Fordońska 120

tel.:
52 342 04 92
606 644 209

e-mail
ckk@bzdz.pl

Lis
5
pon
2018
Ochrona danych osobowych w jednostce wojskowej
Lis 5 całodniowy

Szkolenie skierowane do Dowódców Jednostek Wojskowych, Szefów Sekcji, dowódców kompanii, plutonów, drużyn oraz wszystkich żołnierzy dopuszczonych do przetwarzania danych osobowych)

TEMAT:

Przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – RODO oraz obowiązki Administratorów Danych wynikające z wprowadzenia nowych przepisów o ochronie danych osobowych w Jednostce Wojskowej.

CEL:       

 • Ogólne omówienie przepisów o ochronie danych osobowych wynikających
  z obowiązujących ustaw i rozporządzeń oraz wprowadzenie w przepisy ochrony tych danych w świetle wchodzącego z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia UE oraz przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.
 • Zapoznanie z obowiązkami Administratora Danych.
 • Zapoznanie z obowiązkami Inspektora Ochrony Danych.
 • Omówienie dokumentacji w świetle przepisów RODO.

CZAS:

8 x 45 minut

TERMIN:

Kurs zaplanowany jest na listopad 2018 r.

Lis
15
czw
2018
AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA
Lis 15 całodniowy

PIERWSZY DZWONEK JUŻ WKRÓTCE!
ZAPRASZAMY NA KURSY dedykowane dla nauczycieli oraz kadry zarządzającej placówkami oświatowymi.

Już dziś zapraszamy na cykl szkoleń pod nazwą:

CZWARTKOWE SPOTKANIA Z KRYSTYNĄ WITEK

Tematyka zajęć realizowana wg autorskich programów Wykładowcy:

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA W SZKOLE
Termin: 18.10.2018           8 godzin

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA
Termin: 15.11.2018           8 godzin

OCENA PRACY NAUCZYCIELA
Termin: 06.12.2018           8 godzin

 

Zgłoszenia/zapytania:

Centrum Kształcenia Kadr Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego, ul. Fordońska 120

tel.:
52 342 04 92
606 644 209

e-mail
ckk@bzdz.pl

Gru
6
czw
2018
OCENA PRACY NAUCZYCIELA
Gru 6 całodniowy

PIERWSZY DZWONEK JUŻ WKRÓTCE!
ZAPRASZAMY NA KURSY dedykowane dla nauczycieli oraz kadry zarządzającej placówkami oświatowymi.

Już dziś zapraszamy na cykl szkoleń pod nazwą:

CZWARTKOWE SPOTKANIA Z KRYSTYNĄ WITEK

Tematyka zajęć realizowana wg autorskich programów Wykładowcy:

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA W SZKOLE
Termin: 18.10.2018           8 godzin

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA
Termin: 15.11.2018           8 godzin

OCENA PRACY NAUCZYCIELA
Termin: 06.12.2018           8 godzin

 

Zgłoszenia/zapytania:

Centrum Kształcenia Kadr Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego, ul. Fordońska 120

tel.:
52 342 04 92
606 644 209

e-mail
ckk@bzdz.pl