Terminy kursów i szkoleń

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą kursów oraz szkoleń.
W szczegółach znajdziecie Państwo dane kontaktowe. W razie pytań służymy pomocą i zapraszamy do zapisów!
Aby ułatwić przeglądanie w widoku kalendarza można wybrać lokalizację.

Paź
21
pon
2019
BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
Paź 21 całodniowy

Rozpoczęcie kursu 21.10.2019r. godz.16.30

Celem kursu jest 16-godzinne szkolenie okresowe przeznaczone dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.

Kontakt

Ośrodek Szkoleniowy Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Czersku
Ul. lipowa 2a
89-650 Czersk

52 398 45 39
515 128 394
okz-czersk@bzdz.pl

Kurs BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
Paź 21 całodniowy

Rozpoczęcie kursu 21.10.2019r. godz.16.30

Celem kursu jest  16-godzinne szkolenie okresowe przeznaczone dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Kontakt

Ośrodek Szkoleniowy Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Czersku
Ul. lipowa 2a
89-650 Czersk

52 398 45 39
515 128 394
okz-czersk@bzdz.pl

Kurs drwal pilarz
Paź 21 całodniowy

Celem kursu jest  przyuczenie do zawodu pilarza. W programie jest 106 godzin zajęć praktycznych oraz 38 godzin zajęć teoretycznych.

Rozpoczęcie kursu 21.10.2019r. godz.16.30

Kontakt

Ośrodek Szkoleniowy Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Czersku
Ul. lipowa 2a
89-650 Czersk

52 398 45 39
515 128 394
okz-czersk@bzdz.pl

Kurs Kierowca operator wózków jezdniowych
Paź 21 całodniowy

Początek kursu 21 października 2019 r.

Kurs przeprowadzany w oparciu o program Urzędu Dozoru Technicznego i kończący się egzaminem przed komisją UDT.

Więcej informacji pod numerami telefonu:
52 397 34 16

Formularz zgłoszeniowy do pobrania – należy przesłać drogą elektroniczną na adres: szkolenia.chojnice@bzdz.pl, pocztą lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Szkoleniowego.

Ośrodek Szkoleniowy – Szkoła Biznesu
Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach
Ul. Lichnowska 5, Chojnice

Szkolenie autoprezentacja
Paź 21 całodniowy

Celem szkolenia jest przedstawienie własnej osoby w jak najlepszym świetle.

Budowanie własnego autorytetu.

Czas trwania szkolenia 8 h

Termin rozpoczęcia: 21 październik 2019 r.

Koszt od osoby: 338,00 zł (przy grupie 10 os)

Zapisy:

e-mail: 
okz-aleksandrow@bzdz.pl

tel.:
662 412 040
608 008 002

ul. Długa 8
Aleksandrów Kujawski

Szkolenie komunikacja interpersonalna
Paź 21 całodniowy

Szkolenie  kierowane jest do specjalistów, oraz menagerów, którzy poprzez efektywną komunikację chcą zwiększyć

własną skuteczność w przekazywaniu informacji oraz słuchaniu innych.

Czas trwania : 12 h (2 dni)

Termin rozpoczęcia : II połowa października 2019

Koszt od osoby: 357,00 zł (przy grupie 10 os)

Zapisy:

e-mail: 
okz-aleksandrow@bzdz.pl

tel.:
662 412 040
608 008 002

ul. Długa 8
Aleksandrów Kujawski

Szkolenie sztuka negocjacji
Paź 21 całodniowy

Celem szkolenia jest świadome określenie własnych predyspozycji negocjacyjnych, stworzenie mapy zachowań, wspierających i utrudniających negocjacje.

Poznanie roli komunikacji werbalnej i niewerbalnej w negocjacjach.

Czas trwania szkolenia: 8 h

Termin rozpoczęcia: 21 październik 2019 r.

Koszt od osoby: 338,00 zł (przy grupie 10 os)

Zapisy:

e-mail: 
okz-aleksandrow@bzdz.pl

tel.:
662 412 040
608 008 002

ul. Długa 8
Aleksandrów Kujawski

Paź
22
wt
2019
Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych
Paź 22 całodniowy

Wstępny termin rozpoczęcia kursu:
II połowa października 2019 r.

Cel szkolenia:
Przygotowanie uczestników do pracy w charakterze opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych.

Wymagania:
ukończone 18 lat

Po zakończeniu szkolenia, uczestnicy otrzymują zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu.

Zapisy:

e-mail: 
okz-aleksandrow@bzdz.pl

tel.:
662 412 040
608 008 002

ul. Długa 8
Aleksandrów Kujawski

Paź
23
śr
2019
Egzamin mistrzowski i czeladniczy
Paź 23 całodniowy

Najbliższy termin egzaminu:  23 października 2019 roku.

Egzamin mistrzowski

Warunki dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego

Warunki dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych

Do egzaminu mistrzowskiego może przystąpić osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków:

 1. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, także:
  1. co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego, albo
  2. co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego
 2. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej;
 3. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz  tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;
 4. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu mistrza;
 5. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie i kształcących w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej dwuletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;
 6. posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres  zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego.

Egzamin czeladniczy

Warunki przystąpienia do egzaminu

Warunki dopuszczenia do egzaminu czeladniczego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych
Do egzaminu czeladniczego może przystąpić osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków:

 1. ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika oraz dokształcanie teoretyczne w szkole lub w formach pozaszkolnych;
 2. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ukończyła kształcenie w formie pozaszkolnej w zakresie zawodu, w którym zdaje egzamin;
 3. jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych, o której mowa w art. 53c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 4. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;
 5. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej, prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin;
 6. posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin oraz co najmniej półroczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;
 7. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu zaświadczenia z egzaminu sprawdzającego lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

Więcej informacji pod numerami telefonu:
52 397 34 16

Formularz zgłoszeniowy do pobrania – należy przesłać drogą elektroniczną na adres: szkolenia.chojnice@bzdz.pl, pocztą lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Szkoleniowego.

Ośrodek Szkoleniowy – Szkoła Biznesu
Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach
Ul. Lichnowska 5, Chojnice

Kurs spawanie blach i rur MAG 135, TIG 141
Paź 23 całodniowy

Celem kursu jest zdobycie zawodu spawacza i uzyskanie uprawnień spawalniczych czyli świadectwa kwalifikacyjnego oraz książeczki spawacza Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Rozpoczęcie kursu 23.10.2019r. godz.16.30

Kontakt

Ośrodek Szkoleniowy Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Czersku
Ul. lipowa 2a
89-650 Czersk

52 398 45 39
515 128 394
okz-czersk@bzdz.pl

Kurs uprawnienia elektryczne, energetyczne, gazowe
Paź 23 całodniowy

Uprawnienia elektryczne (do 1 KV powyżej i pomiary)  gr.1 E+D

Uprawnienia energetyczne (palacz kotłów, autoklaw, sprężarki, suszarnie, wentyl.) gr.2 E+D

Uprawnienia gazowe   gr.3 E+D

Rozpoczęcie kursu 23.10.2019r. godz.16.30

Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie  eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych grupy 1, 2, 3

Kontakt

Ośrodek Szkoleniowy Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Czersku
Ul. lipowa 2a
89-650 Czersk

52 398 45 39
515 128 394
okz-czersk@bzdz.pl

Kurs uprawnienie energetyczne SEP do 1 kV
Paź 23 całodniowy

Promocja!!!

START KURSU planowany na: 23.10.2019

Cena regularna:                550,00 zł z egzaminem

Cena promocyjna:          400,00 zł z egzaminem

Kontakt:

Centrum Kształcenia Kadr Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego
ul. Fordońska 120
Bydgoszcz

52 342 04 92
606 644 209
ckk@bzdz.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy (plik PDF)

Kursy dla operatorów maszyn budowlanych
Paź 23 całodniowy

Rozpoczynamy nabór na kursy dla operatorów maszyn budowlanych

II połowa października 2019

 • koparkoładowarki, wszystkie, spycharki do 110 KW
 • koparki jednonaczyniowe do 25 ton
 • ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton
 • koparki jednonaczyniowe kl. I
 • ładowarki jednonaczyniowe wszystkie

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenia co najmniej podstawowe,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające „Brak przeciwwskazań do wykonywania i pobierania praktycznej nauki podczas kursu operatora …………………….” wskazać określoną specjalność (np. operator koparkoładowarki).

Po ukończeniu kursu, absolwent przystępuje do egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną. Po zdanym egzaminie słuchacz otrzymuje tego samego dnia książeczkę z uprawnieniami wystawionymi przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

O przyjęciu na kurs w podanym terminie decyduje kolejność zgłoszeń!

Zapisy:

e-mail: 
okz-aleksandrow@bzdz.pl

tel.:
662 412 040
608 008 002

ul. Długa 8
Aleksandrów Kujawski

Paź
24
czw
2019
Kurs stylizacji paznokci, 10 godz.
Paź 24 całodniowy

Termin:

24-25.10.2019 (2 x 5h)

lub 26.10.2019 (1 x 10h)

Koszt kursu:

250,00 zł brutto / 1 osoba ( przy grupie min. 9 osób )

Terminy zajęć:

czwartek-piątek od 15.00 do 18.45

lub sobota od 9.00 do 17.00

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym. Absolwenci otrzymują zaświadczenie Men o ukończeniu kursu.

Kontakt:

Centrum Kształcenia Kadr Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego
ul. Fordońska 120
Bydgoszcz

52 342 04 92
606 644 209
ckk@bzdz.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy (plik PDF)

Paź
25
pt
2019
Kurs kroju i szycia dla własnych potrzeb
Paź 25 całodniowy

Celem kursu jest  przyuczenie do zawodu krawca.

W programie jest 50 godzin zajęć praktycznych.

Rozpoczęcie kursu 25.11.2019r. godz.16.30

Kontakt

Ośrodek Szkoleniowy Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Czersku
Ul. lipowa 2a
89-650 Czersk

52 398 45 39
515 128 394
okz-czersk@bzdz.pl

Paź
28
pon
2019
Kurs carvingu – zdobienie potraw
Paź 28 całodniowy

Czas trwania kursu: 10 h

Szkolenie przeznaczone dla osób zarówno indywidualnych, jak i prowadzących działalność gastronomiczną.

Termin kursu: 28 październik 2019

Cena kursu: 360,00 zł ( grupa min od 6 osób)

Zapisy:

e-mail: 
okz-aleksandrow@bzdz.pl

tel.:
662 412 040
608 008 002

ul. Długa 8
Aleksandrów Kujawski

Kurs operator drona VLOS do 5 kg – 24 godziny
Paź 28 całodniowy

Nabór trwa!

Start kursu zależny od zebrania grupy kursantów.

Planowany termin rozpoczęcie kursu:  28-30 października  2019 

Absolwenci otrzymują świadectwo kwalifikacyjne operatora bezzałogowego statku powietrznego  VLOS do 5 kg

Cena regularna:                1800,00 zł / 1 osoba

Cena promocyjna:           1450,00 zł / 1 osoba

Kontakt:

Centrum Kształcenia Kadr Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego
ul. Fordońska 120
Bydgoszcz

52 342 04 92
606 644 209
ckk@bzdz.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy (plik PDF)

Kurs Operator podestów ruchomych
Paź 28 całodniowy

Początek kursu 28 października 2019 r.

Kurs przeprowadzany w oparciu o program Urzędu Dozoru Technicznego i kończący się egzaminem przed komisją UDT.

Więcej informacji pod numerami telefonu:
52 397 34 16

Formularz zgłoszeniowy do pobrania – należy przesłać drogą elektroniczną na adres: szkolenia.chojnice@bzdz.pl, pocztą lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Szkoleniowego.

Ośrodek Szkoleniowy – Szkoła Biznesu
Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach
Ul. Lichnowska 5, Chojnice

KURS OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH – Promocja na Dzień Chłopaka!!!
Paź 28 całodniowy

KURS OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH  z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą  podnoszoną wraz z ładunkiem

Promocja na Dzień Chłopaka!!!

START KURSU planowany na: 28 października 2019

KURS DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Cena regularna:                508,00 zł

Cena promocyjna:          450,00 zł

Egzamin UDT:                    171,94 zł

KURS DOSKONALĄCY – przygotowujący do egzaminu UDT

Cena kursu:       228,00 zł

Egzamin UDT:    171,94 zł

Po kursach: egzamin teoretyczny i praktyczny przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Szczegóły – dzwoń!

Kontakt:

Centrum Kształcenia Kadr Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego
ul. Fordońska 120
Bydgoszcz

52 342 04 92
606 644 209
ckk@bzdz.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy (plik PDF)

KURS Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu – Promocja na Dzień Chłopaka!!!
Paź 28 całodniowy

START KURSU planowany na: 28 października 2019

Ilość godzin:  80  (40 h zajęć dydaktycznych+40 h samokształcenia)

Zamierzasz pełnić funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu i zatrudniać uczniów?

Zapraszamy na kurs instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Cena regularna:                800,00 zł/ 1 osoba

Cena promocyjna:           700, 00 zł/ 1 osoba

Kontakt:

Centrum Kształcenia Kadr Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego
ul. Fordońska 120
Bydgoszcz

52 342 04 92
606 644 209
ckk@bzdz.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy (plik PDF)

Lis
4
pon
2019
KURS Fryzjer od podstaw
Lis 4 całodniowy

Czas trwania: 40 godzin

Wstępny termin rozpoczęcia kursu: 4 listopad 2019

Uczestnik kursu zostaje wyposażony w wiedzę począwszy od organizacji pracy w salonie fryzjerskim, po zajęcia praktyczne.

Kurs fryzjerski  skierowany jest do osób, które chcą rozwinąć swoje umiejętności w zakresie fryzjerstwa i stylizacji fryzur

Cena kursu: 890,00 zł od osoby (grupa min 4 osoby)

Kurs kończy się wydaniem zaświadczeń MEN

Zapisy:

e-mail: 
okz-aleksandrow@bzdz.pl

tel.:
662 412 040
608 008 002

ul. Długa 8
Aleksandrów Kujawski

Kurs operator wózków jezdniowych podnośnikowych
Lis 4 całodniowy

KURS OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą  podnoszoną wraz z ładunkiem.

Promocja!!!

START KURSU planowany na: 4 listopada 2019

Zajęcia: 4.11, 5.11,6.11,7.11,12.11.2019

Cena regularna:               508,00 zł

Cena promocyjna:          350,00 zł

Egzamin UDT:                    171,94 zł

Po kursach:
egzamin teoretyczny i praktyczny przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Kontakt:

Centrum Kształcenia Kadr Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego
ul. Fordońska 120
Bydgoszcz

52 342 04 92
606 644 209
ckk@bzdz.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy (plik PDF)

Lis
11
pon
2019
Kurs florystyczny podstawowy (ozdoby świąteczne, stroiki)
Lis 11 całodniowy

Czas trwania: 10 h

Termin: I połowa listopada 2019

Cena kursu: 340,00 zł (grupa min. od 6 osób)

Cena obejmuje: materiał roślinny, dodatki techniczne.

Szkolenie dla osób, które chcą pracować z kwiatami.

Uczestnicy na koniec otrzymują zaświadczenia MEN o ukończeniu kursu.

Zapisy:

e-mail: 
okz-aleksandrow@bzdz.pl

tel.:
662 412 040
608 008 002

ul. Długa 8
Aleksandrów Kujawski

Lis
12
wt
2019
Kurs glazurnik – posadzkarz 50 godzin
Lis 12 całodniowy

Nabór trwa!

Planowany termin kursu: od  12.11.2019 do 23.11.2019 

Pn. – pt.                od 16.00 do 20.00

So.                         od 8.00 do 16.00

 Promocja

2 350,00 zł / 1 osoba przy grupie min. 2 osób

2 100,00 zł / 1 osoba przy grupie min. 3 osób

1 800,00 zł / 1 osoba przy grupie min. 4 osób

RAMOWY PROGRAM

Ściany:

 1. BHP na stanowisku pracy
 2. czytanie rysunku technicznego podstawą do określenia rodzaju i zakresu robót okładzinowych, materiałów, narzędzi, sprzętu
 3. dobór materiałów okładzinowych
 4. organizacja miejsca pracy
 5. przygotowanie ścian pod ułożenie glazury lub innych płytek;
 6. ustalanie lica okładzin ściennych;
 7. sortowanie i przycinanie płytek; wycinanie otworów
 8. układanie płytek na ścianach płaskich (przy użyciu klejów lub zapraw)
 9. formowanie spoin
 10. wykonywanie cokolików
 11. układanie pojedynczych płytek we wzory
 12. okładanie wypukłych lub wklęsłych fragmentów ścian glazurą
 13. oklejanie płytkami wanien, brodzików, kanałów z przewodami sanitarnymi
 14. mocowanie półeczek, wieszaków, mydelniczek itp.

Posadzki

 1. wykonywanie podkładów i izolacji akustycznych pod różne rodzaje posadzek
 2. sprawdzanie wilgotności podkładów podłogowych
 3. wyznaczanie powierzchni posadzek i wzorów
 4. przygotowanie mieszanek cementowych, klejów, kitów, lepików, mas plastycznych ręcznie i z użyciem elektronarzędzi
 5. mierzenie, przycinanie i szlifowanie płytek podłogowych
 6. powlekanie klejem podkładu oraz płytek i wykładzin, układanie ich i dociskanie do podkładu
 7. wykonywanie cokolików przy posadzkach
 8. mocowanie listew przypodłogowych

Kontakt:

Centrum Kształcenia Kadr Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego
ul. Fordońska 120
Bydgoszcz

52 342 04 92
606 644 209
ckk@bzdz.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy (plik PDF)

Lis
14
czw
2019
Kurs Family party savoir vivre, 10 godz.
Lis 14 całodniowy

Termin:

14-15.11.2019 (2 x 5h)

lub 16.11.2019 (1 x 10h)

Koszt kursu:

280,00 zł brutto / 1 osoba ( przy grupie min. 9 osób )

Terminy zajęć:

czwartek-piątek od 15.00 do 18.45

lub sobota od 9.00 do 17.00

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym. Absolwenci otrzymują zaświadczenie Men o ukończeniu kursu.

Kontakt:

Centrum Kształcenia Kadr Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego
ul. Fordońska 120
Bydgoszcz

52 342 04 92
606 644 209
ckk@bzdz.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy (plik PDF)

Lis
21
czw
2019
Kurs Carving, 10 godz.
Lis 21 całodniowy

Termin:

21-22.11.2019 (2 x 5h)

lub 23.11.2019 (1 x 10h)

Koszt kursu:

260,00 zł brutto / 1 osoba ( przy grupie min. 9 osób )

Terminy zajęć:

czwartek-piątek od 15.00 do 18.45

lub sobota od 9.00 do 17.00

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym. Absolwenci otrzymują zaświadczenie Men o ukończeniu kursu.

Kontakt:

Centrum Kształcenia Kadr Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego
ul. Fordońska 120
Bydgoszcz

52 342 04 92
606 644 209
ckk@bzdz.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy (plik PDF)

Lis
25
pon
2019
Kur barmański – 25 godzin
Lis 25 całodniowy

Nabór trwa!

Planowany termin rozpoczęcie kursu: II połowa listopada 2019 

Cena regularna:                1200,00 zł / 1 osoba

Cena promocyjna:           750, 00 zł / 1 osoba

RAMOWY PROGRAM:

 1. Zasady bezpieczeństwa żywności
 2. HACCP, Zasady BHP i p.poż.
 3. Aparatura, urządzenia techniczne i sprzęt gastronomiczny
 4.  Podstawy miksologii
 5. Towaroznawstwo
 6. Zajęcia praktyczne

Kontakt:

Centrum Kształcenia Kadr Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego
ul. Fordońska 120
Bydgoszcz

52 342 04 92
606 644 209
ckk@bzdz.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy (plik PDF)

Lis
28
czw
2019
Kurs Dekoracja wnętrz na imprezy okolicznościowe, 10 godz.
Lis 28 całodniowy

Termin:

28-29.11.2019 (2 x 5h)

lub 30.11.2019 (1 x 10h)

Koszt kursu:

290,00 zł brutto / 1 osoba ( przy grupie min. 9 osób )

Terminy zajęć:

czwartek-piątek od 15.00 do 18.45

lub sobota od 9.00 do 17.00

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym. Absolwenci otrzymują zaświadczenie Men o ukończeniu kursu.

Kontakt:

Centrum Kształcenia Kadr Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego
ul. Fordońska 120
Bydgoszcz

52 342 04 92
606 644 209
ckk@bzdz.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy (plik PDF)

Sty
2
czw
2020
Język angielski dla początkujących (40 godzin)
Sty 2 całodniowy

Rozpoczęcie kursu  2.01.2020r. godz.16.30

Kontakt

Ośrodek Szkoleniowy Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Czersku
Ul. lipowa 2a
89-650 Czersk

52 398 45 39
515 128 394
okz-czersk@bzdz.pl

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
Sty 2 całodniowy

Rozpoczęcie kursu 2.01.2020r. godz.16.30

Kurs jest przeznaczony dla osób chcących pełnić funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy.

Kontakt

Ośrodek Szkoleniowy Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Czersku
Ul. lipowa 2a
89-650 Czersk

52 398 45 39
515 128 394
okz-czersk@bzdz.pl

Sty
7
wt
2020
Kurs czeladniczo-mistrzowski w różnych zawodach
Sty 7 całodniowy

Czeladniczo-mistrzowski w różnych zawodach m. in. stolarz, cieśla, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, dekarz, murarz, kamieniarz, malarz, kominiarz, mechanik poj. sam., ślusarz, monter instalacji sanitarnej, blacharz, fryzjer, kucharz, piekarz, cukiernik, rzeźnik, elektryk i inne                                   

Rozpoczęcie kursu 7.01.2020r. godz.16.30

Celem  kursu jest przygotowanie do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w  w/w zawodach i uzyskanie dyplomów  wydawanych przez Izbę Rzemieślniczą.

Kontakt

Ośrodek Szkoleniowy Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Czersku
Ul. lipowa 2a
89-650 Czersk

52 398 45 39
515 128 394
okz-czersk@bzdz.pl