Aktualności Technikum Mundurowego Ciechanów

Rekrutacja

Uczniowie klas III gimnazjów i VIII klas szkół podstawowych
zobowiązani są złożyć oryginalne świadectwa ukończenia szkoły
w dniu 19 czerwca 2019 r.  do godziny 16.00,
a najpóźniej do godz. 12.00 w dniu 21 czerwca 2019 r.

Wyniki rekrutacji zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 21 czerwca 2019 r.

W dniu 21 czerwca o godz. 15.00 odbędzie się zebranie rodziców i uczniów
 z wychowawcami klas.

Serdecznie zapraszamy.

Dzień Otwarty

W dniu 24 maja 2019 r.  od godz. 11.00 do 14.00 zapraszamy
na DZIEŃ OTWARTY do Szkoły Technicznej
Zespołu Szkół Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Ciechanowie.  
Serdecznie zapraszamy wszystkich absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjów.
Goście będą mieli okazję zapoznać się ze szkołą i  jej pracownikami, którzy chętnie zaprezentują naszą placówkę i odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące nauki,
szkolenia zawodowego, zajęć fakultatywnych i praktyk.

Zobacz prezentację naszej szkoły.
TO JEST TO CZEGO SZUKASZ! -plik.ppsx- 

Ogólny plan zajęć

Profil wojskowy  – planowane są zajęcia z musztry, zajęć specjalistyczne, wizyta w jednostkach wojskowych i placach ćwiczeń w ramach „Miesiąca Logistyki” (zapoznanie się ze służbą i pracą służb logistycznych w wojsku (w garnizonie i na poligonie).

Profil policyjny –  planowane są zajęcia z musztry, szkolenia operacyjno-policyjne, spotkania z przedstawicielami kadr policji (zapoznanie z warunkami studiowania w służbach mundurowych, względnie podjęcie w nich pracy).

Profil strażacki  – planowane są zajęcia z musztry, szkolenia taktyczne, zwiedzanie muzeum PSP, spotkania z przedstawicielami kadr PSP

Szczegółowy program zostanie przestawiony przez dyrektora szkoły.