Aktualności Technikum Mundurowego Ciechanów

Dzień Edukacji Narodowej

11 października 2019 roku w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W krótkim programie artystycznym przygotowane przez uczniów klas 1A i 1C uczniowie naszej szkoły wyrazili wdzięczność i złożyli najszczersze życzenia dyrekcji , radzie pedagogicznej oraz wszystkim pracownikom szkoły.

więcej

 

Ogólny plan zajęć

Profil wojskowy  – planowane są zajęcia z musztry, zajęć specjalistyczne, wizyta w jednostkach wojskowych i placach ćwiczeń w ramach „Miesiąca Logistyki” (zapoznanie się ze służbą i pracą służb logistycznych w wojsku (w garnizonie i na poligonie).

Profil policyjny –  planowane są zajęcia z musztry, szkolenia operacyjno-policyjne, spotkania z przedstawicielami kadr policji (zapoznanie z warunkami studiowania w służbach mundurowych, względnie podjęcie w nich pracy).

Profil strażacki  – planowane są zajęcia z musztry, szkolenia taktyczne, zwiedzanie muzeum PSP, spotkania z przedstawicielami kadr PSP

Szczegółowy program zostanie przestawiony przez dyrektora szkoły.