Aktualności Technikum Mundurowego Ciechanów

Rekrutacja

Uczniowie klas III gimnazjów i VIII klas szkół podstawowych
zobowiązani są złożyć oryginalne świadectwa ukończenia szkoły
w dniu 19 czerwca 2019 r.  do godziny 16.00,
a najpóźniej do godz. 12.00 w dniu 21 czerwca 2019 r.

Wyniki rekrutacji zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 21 czerwca 2019 r.

W dniu 21 czerwca o godz. 15.00 odbędzie się zebranie rodziców i uczniów
 z wychowawcami klas.

Serdecznie zapraszamy.

Dzień Otwarty

W dniu 24 maja 2019 r.  od godz. 11.00 do 14.00 zapraszamy
na DZIEŃ OTWARTY do Szkoły Technicznej
Zespołu Szkół Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Ciechanowie.  
Serdecznie zapraszamy wszystkich absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjów.
Goście będą mieli okazję zapoznać się ze szkołą i  jej pracownikami, którzy chętnie zaprezentują naszą placówkę i odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące nauki,
szkolenia zawodowego, zajęć fakultatywnych i praktyk.

Zobacz prezentację naszej szkoły.
TO JEST TO CZEGO SZUKASZ! -plik.ppsx- 

Zebranie z rodzicami klas I, II i III

W dniu 10 kwietnia 2019 r. o godz. 16.30
odbędzie się zebranie z rodzicami  klas I, II i III w salach:

Klasa
I a – sala nr 6
I b – sala nr 5
II a – sala nr 1
II b – sala nr 4
III a – sala nr 3
III b – sala nr 2