Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Kontakt:
Psycholog mgr Dominika Szałkowska

psycholog@bzdz.pl

664 772 625

Pedagog

Pedagog specjalny

mgr Paulina Wcisło

pedagog.chojnice@bzdz.pl

664 772 625

Poniżej harmonogram dyżurów psychologa/pedagoga/pedagoga specjalnego w roku szkolnym 2023/2024

 

Drodzy Rodzice,

Wśród nastolatków nowe niebezpieczne wyzwanie – nadmierne zażywanie tabletek przeciwbólowych. Jest to propagowane w mediach społecznościowych, między innymi na TikToku.  Wyzwanie polega na wzięciu kilku tabletek paracetamolu, często popitych mocnym alkoholem i obserwowaniu oraz nagraniu, co będzie się działo z organizmem. Pierwszymi objawami przedawkowania paracetamolu są bóle podbrzusza, nudności, wymioty, jadłowstręt i niepokój. Paracetamol i inne substancje przeciwbólowe są bardzo toksycznymi lekami (przy stosowaniu niezgodnie z zaleceniami), które już po kilku tabletkach mogą powodować TRWAŁE uszkodzenie wątroby, a w konsekwencji nawet śmierć.Zwracamy się z ogromną prośbą, aby byli Państwo czujni, sprawdzali, co Państwa dzieci oglądają w Internecie oraz rozmawiali na temat konsekwencji zażywania leków przeciwbólowych, szczególnie w dużych ilościach.

Pozostańmy w kontakcie.

 

W roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła uczestniczyła w różnych programach profilaktycznych pod patronatem Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach profilaktyki zdrowia.

 • „Znamię! Znam Je!”  realizacji Kampanii „Znamię! Znam je?” – czyli co musisz wiedzieć o czerniaku skóry.

Czerniak jest nowotworem złośliwym skóry,  wywodzącym się z mielocytów – komórek pigmentowych wytwarzających barwnik zwany melaniną, który powoduje, że skóra ciemnieje przy kontakcie z promieniowaniem ultrafioletowym. Czerniaki najczęściej pojawiają się na skórze ale także w obrębie ust, nosa oraz gałki ocznej. Charakteryzuje się bardzo szybkim i agresywnym wzrostem oraz wczesnymi i licznymi przerzutami.

Czerniak stanowi tylko 6% nowotworów skóry, ale aż 80% chorych umiera z powodu choroby.

Liczba zachorowań na czerniaka w Polsce podwaja się co 10 lat.

Średni czas przeżycia od momentu diagnozy to 6 – 8 miesięcy.

Najczęściej chorują mężczyźni w wieku ok. 50 lat – jest to wynik wieloletniej niewłaściwej ekspozycji na słońce.

Czerniak jest jednym z najczęstszych nowotworów u nastolatków, którzy często korzystają z solarium, nie stosują filtrów słonecznych i przebywają na słońcu w godzinach największego napromieniowania.

Około 25% Polaków ma jasną lub bardzo jasną karnację, która łatwo ulega poparzeniom słonecznym. Osoby te w ogóle nie powinny korzystać z kąpieli słonecznych. Dodatkowo około 40% ma jasną karnację, która mimo że jest bardziej odporna na promieniowanie słoneczne, nadal jest to fenotyp, który mieści nasz naród w grupie o wysokim ryzyku zachorowania na czerniaka.

Najbardziej narażone na rozwój czerniaka są osoby:

 • jasnych i rudych włosach
 • jasnych oczach
 • jasnej lub bardzo jasnej cerze
 • z piegami i/lub znamionami
 • które słabo tolerują słońce
 • opalają się z dużym trudem lub w ogóle
 • u których w rodzinie występował czerniak

Profilaktyka czerniaka:

Nie opalaj się w solarium – jest to główny czynnik wywołujący czerniaki u młodych ludzi.

Unikaj przebywania na słońcu w godzinach 11:00 – 16:00.

Ochrona skóry – stosuj kremy z filtrem, noś czapkę i okulary przeciwsłoneczne latem nawet w pochmurne dni.

Raz w miesiącu oglądaj swoja skórę – sprawdź, czy twoje znamiona się nie zmieniają bądź czy nie pojawiły się nowe.

Jeśli zauważysz coś podejrzanego, udaj się do dermatologa bądź chirurga – onkologa.

Przynajmniej raz w roku odwiedzaj dermatologa bądź chirurga – onkologa w celu sprawdzenia, czy wszystko w porządku.

Cele programu:

 • upowszechnienie wiedzy na temat czerniaków,
 • budowanie postaw prozdrowotnych u młodzieży ponadgimnazjalnej,
 • nabycie przez uczniów umiejętności rozpoznawania czerniaka,
 • nauczenie regularnego samobadania skóry,
 • przekazanie wiedzy o czynnikach podnoszących ryzyko zachorowania na czerniaka oraz zasadach ochrony przed tym nowotworem.

Szczegółowe informacje: https://www.gwiazdanadziei.pl/znamie-znam-je

 

 • „Podstępne WZW”

Założenia ogóle:

Statystycznie wirusem HBV i HCV zakażony jest co 12-sty człowiek na świecie. Zakażenia te nie dają typowych objawów lub są całkowicie bezobjawowe, co powoduje, że większość osób nie wie, że została zakażona. Brak świadomości istniejącego ryzyka i niepodejmowanie leczenia może powodować w przypadku obu zakażeń nieodwracalne konsekwencje zdrowotne, a nawet śmierć. Program edukacyjny ,,Podstępne WZW” dotyczący profilaktyki zakażeń HBV i HCV dla uczniów szkół ponadpodstawowych jest odpowiedzią na pojawiające się wciąż nowe przypadki zakażeń HBV i HCV. Jednym ze sposobów przeciwdziałania tej sytuacji jest podnoszenie poziomu wiedzy pozwalającej na rozpoznawanie i unikanie sytuacji narażenia na zakażenia, podejmowanie działań profilaktycznych a także rozpoznanie zakażenia i przez to zapobieganie jego dalszemu rozprzestrzenianiu się. Kształtowanie zachowań zdrowotnych również w zakresie przeciwdziałania chorobom zakaźnym stanowi ważny element działań edukacyjnych w szkole.

Cele programu:

 • Przekazanie wiedzy na temat ryzyka zakażeń HBV i HCV
 • Uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki
 • Pobudzenie do refleksji nad własnymi zachowaniami zdrowotnymi
 • Kształtowanie prawidłowych zachowań w stosunku do osób zakażonych

Szczegółowe informacje: https://www.gwiazdanadziei.pl/podstepne-wzw

 

 • ARS, czyli jak dbać o miłość?

Wszyscy wiemy jak trudno rozmawiać z młodzieżą o alkoholu czy narkotykach. Przekonać, że picie alkoholu czy palenie papierosów może negatywnie wpływać na zdrowie nie tylko ich, ale również na zdrowie ich dzieci, o których jeszcze nawet nie myślą.

Starając się wesprzeć nauczycieli w tym trudnym zadaniu Państwowa Inspekcja Sanitarna realizuje od 2013 roku, przygotowany przez dr Krzysztofa Wojcieszka, program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

Program powstał dzięki wsparciu finansowemu Szwajcarii w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Wyjątkowość tego programu polega na nowoczesnym podejściu do profilaktyki uzależnień. W programie nie skupiono się na negatywnych skutkach zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych ale na wartościach uznawanych przez młodych ludzi za ważne, takich jak miłość, rodzina, bezpieczeństwo, i o tym jak nadużywanie tych substancji może negatywnie wpływać na te wartości. W programie nie chodzi o zwykłe zapobieganie używania substancji psychoaktywnych, ale ujęte w kontekście macierzyństwa i ojcostwa, gdyż w tym kontekście zachowania te mogą być bardzo szkodliwe (FAS, poronienia itp.).

Celem programu jest ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie.

Program skierowany jest do młodzieży w wieku 15-19 lat, ale zawiera również elementy angażujące ich rodziców.

Program ma wzbudzić u młodzieży refleksję nad ważnymi dla nich wartościami. Jego oryginalnym założeniem jest otwarte i konsekwentne odwołanie się do najbardziej cenionej wartości w życiu ludzkim jaką jest miłość, a mniej do dotychczas stosowanych motywów w rodzaju zdrowia jako takiego lub wolności jako takiej. Zdrowie i wolność są tu rozumiane jako elementy sprzyjające odpowiedzialnej miłości oraz zdrowiu i prawidłowemu rozwojowi kolejnego pokolenia.

Program ARS oparty jest na kombinacji składającej się z wiodących strategii profilaktycznych (klasyfikowania wartości, modyfikowania błędnych przekonań, rozwijania umiejętności życiowych, budowania więzi ze wspólnotą szkolną/ rodzinną) oraz przekazu istotnych informacji, czyli strategii uzupełniającej (informacyjnej).

Szczegółowe informacje:

https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/ars-czyli-jak-dbac-o-milosc,42#wiecej-informacji-na-temat-programu

 • Wybierz życie-pierwszy krok

Program edukacyjny poświęcony profilaktyce zakażeń HPV i raka szyjki macicy dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Program edukacyjny „Wybierz Życie – Pierwszy Krok” oparty jest na następujących założeniach:

 • stworzenie świadomości zagrożenia rakiem szyjki macicy i innych chorób wywoływanych zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) u młodych ludzi. Problem raka szyjki macicy nie może być kwestią wstydliwą i unikaną. Świadomość istnienia zagrożenia zakażeniem HPV i jego konsekwencji powinny być częścią rozmów wychowawczych, przygotowujących młodych ludzi do dorosłego życia. Zasadnicze znaczenie ma połączenie problemu raka szyjki macicy ze stanem zdrowia prokreacyjnego,
 • dostępne obecnie sposoby profilaktyki wtórnej (badania cytologiczne) i pierwotnej (szczepienia profilaktyczne) powinny być powszechnie znane, aby umożliwić ich jak najbardziej optymalne zastosowanie,
 • szkoły ponadpodstawowe są miejscem, gdzie można dotrzeć do szerokiego grona młodych ludzi. Wprowadzenie edukacji prozdrowotnej na temat raka szyjki macicy do szkół, przyczyni się do podniesienia poziomu wiedzy i zainicjowania dyskusji, dzięki której kobiety z pokolenia rodziców podejmą odpowiednie działania, czyli skonsultują się z lekarzem i wykonają badanie cytologiczne

Szczegółowe informacje: https://www.pierwszykrok.edu.pl/

 

 

Posłuchaj! Pomyśl! Przyjdź! Pogadaj! 

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – magazyn

Hejt w Internecie to coraz częściej spotykane zjawisko. Zapraszamy do zapoznania się ze spotem profilaktycznym o tematyce związanej z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży przygotowanym przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji.

Informujemy, iż Nasza Szkoła stale współpracuje z Agencją Analiz i Doradztwa Personalnego PSG z Bydgoszczy

http://www.psg.edu.pl/