Rekrutacja 2024/2025

 

Przyjdź – Szkoła Techniczna im. Dywizjonu 303 Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach, ul. Kościerska 10

Napisz – chojnice@bzdz.pl

Zerknij – www (rekrutacja) Technikum Mundurowe w Chojnicach (bzdz.pl)

Zapoznaj się z regulaminem – Regulamin rekrutacji do Szkoły Technicznej BZDZ w Chojnicach na rok szkolny 2024/2025

Zapoznaj się z regulaminem testu sprawności fizycznej do oddziału przygotowania wojskowegoRegulamin testu sprawnościowego do OPW 2024/2025

Wypełnij kwestionariusz – Kwestionariusz osobowy ucznia 2024/2025

Drodzy Ósmoklasiści, Szanowni Rodzice !

Kształcimy w zawodzie:

  • technik logistyk
  • technik transportu kolejowego

o profilu mundurowym:

  • OPW (oddział przygotowania wojskowego)
  • policyjnym*
  • wojskowym*
  • strażackim*
  • służby więziennej*

*z elementami cyberterroryzmu i bezpieczeństwa informacyjnego

Dzięki stałej współpracy z jednostkami i instytucjami wojskowymi, policją, strażą pożarną i służbą więzienną zajęcia profilowe odbywają się z bardzo dobrze wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą pedagogiczną. Uczniowie uczestniczą w licznych wyjazdach, biorą udział w zajęciach z samoobrony, na strzelnicy i poligonie oraz w jednostkach służb mundurowych. 

Stawiamy na naukę przez działanie, dlatego też nasi uczniowie praktyki zawodowe odbywają w Polsce i zagranicą w ramach projektu Erasmus+.

Najlepsi uczniowie co roku otrzymują Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz od roku szkolnego 2022/2023 szkolne stypendium naukowe dla najlepszych uczniów a jako szkoła otrzymujemy liczne wyróżnienia, gdyż dbamy o kształtowanie postaw patriotycznych, rozwijanie sprawności fizycznej oraz predyspozycji psychicznych do pracy w służbach mundurowych.

Aby zachęcić Was do wyboru naszej szkoły, zapraszamy na Facebook i Instagram.
882 616 197 i chojnice@bzdz.pl, aby znaleźć się w naszych szeregach!

Zachęcamy do zapoznania się z  Regulamin rekrutacji do Szkoły Technicznej BZDZ w Chojnicach na rok szkolny 2024-2025 oraz pobrania Kwestionariusza osobowego ucznia : Kwestionariusz osobowy ucznia 2024/2025 i odesłania wypełnionego pocztą, bądź przesłanie skanu mailem: chojnice@bzdz.pl 

Wspomnienie z ostatnich Drzwi Otwartych(20.04.2023)