Aktualności Technikum Mundurowego Chojnice

Próbna ewakuacja

W czwartek 29 listopada odbyła się w naszej szkole próbna ewakuacja. Mieliśmy okazję sprawdzić w praktyce jak to jest być gotowym do szybkiego, ale bezpiecznego opuszczenia szkoły w sytuacji bezpośredniego zagrożenia pożarem. Po ewakuacji zgromadziliśmy się na apelu, podczas którego dowódca jednostki ratowniczo gaśniczej Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach, st. kpt. Rafał Buszek wręczył uczniom naszej szkoły, którzy brali udział w Symulacji wypadku masowego, pamiątkowe dyplomy z podziękowaniem.

GALERIA

28.11.2018 Dzień Otwarty Akademii Wojsk Lądowych

Dnia 28.11.2018 r. nasi uczniowie z klas o profilu wojskowym pojechali do Wrocławia, na Dzień Otwarty Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki. Wyjazd ten miał na celu poznać szkołę, cieszącą się dużym prestiżem w środowisku wojskowym. Uczniowie mieli też okazję poznać wymagania, jakim musieliby sprostać wybierając po maturze tę właśnie uczelnię oraz zobaczyć z bliska sprzęt, służący do nauki. W drodze powrotnej zwiedzili również Afrykarium we Wrocławiu. Zobaczcie sami…

GALERIA

AFRYKARIUM

Dyplom dla Stypendystów.

W dniu 28 listopada 2018 roku nasza najlepsza uczennica Weronika Przymuszała odebrała dyplom dla Stypendystów Prezesa Rady Ministrów. Wszystkim stypendystom gratulowała Małgorzata Bielang, Pomorski Wicekurator Oświaty. Uroczystość odbyła się w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Weronice życzymy kolejnych sukcesów…

Prelekcja „BEZPIECZNA SZKOŁA”

26 listopada uczniowie z klas pierwszych oraz drugich i trzecich z profilu Służby Więziennej uczestniczyli w prelekcji pod hasłem „BEZPIECZNA SZKOŁA”. Zajęcia edukacyjne poprowadzili funkcjonariusze Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Czarnem oraz z Działu Szkolenia  Przewodników i Tresury Psów Służbowych. Zakład Karny w Czarnem jest jedynym w Polsce, gdzie odbywają się szkolenia psów służbowych. Prelekcja polegała na przekazaniu  informacji związanych z możliwością zetknięcia się z narkotykami lub dopalaczami. Skutki ich zażywania, a także konsekwencje prawne ich posiadania. Omówione zostały zagrożenia ze strony psów oraz zasady postępowania. Przewodnicy psów zademonstrowali codzienne czynności, do których wykorzystuje się psy służbowe. Przedstawione zostały zasady dotyczące postępowania w przypadku ujawnienia niewybuchów.

To wyjątkowe spotkanie odbyło się dzięki podjętej współpracy z Panem Cezarym Sierzputowskim, którego uczniowie profilu Służby Więzieneja mieli okazję poznać podczas wizyty w Zakładzie Karnym w Czarnem.

            Najważniejszym punktem spotkania było przekazanie zebranych przez uczniów pluszaków na rzecz akcji „Dar Serca”. Inicjatorami włączenia się do tej akcji były uczennice klasy IIc: Agnieszka i Julia. Do zbiórki włączyły się wszystkie klasy wraz z kadrą pedagogiczną.  Pluszaki zostaną przekazane przez funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Czarnem w dniu 06.12.2018r. dla dzieci niewidomych z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach.

Uczniowie Szkoły Technicznej BZDZ w Chojnicach na Powiatowych Dniach HDK

Co roku w drugiej połowie listopada obchodzone są Powiatowe Dni Honorowego Krwiodawstwa. To jedna z nielicznych okazji do spotkania się w tak licznym i zacnym gronie Honorowych Dawców Krwi, wolontariuszy i sympatyków HDK, władz samorządowych oraz zaproszonych uczniów klas mundurowych.

Z tej okazji 17 listopada w auli Szkoły Podstawowej nr 1 w Chojnicach Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża zorganizował Akademię HDK.

To jedna z nielicznych okazji do wyrażenia naszym krwiodawcom wdzięczności i okazania wielkiego szacunku za ich bezinteresowną ofiarę krwi. Z całego serca podziękowano wszystkim osobom, organizacjom i instytucjom za propagowanie i wspieranie honorowego krwiodawstwa. Składano wyrazy wdzięczności Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom i klubom Honorowych Dawców Krwi za krzewienie i rozwijanie idei krwiodawstwa.

Pierwszymi wyróżnionymi tego dnia byli krwiodawcy, którym przyznano odznaczenia „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I Stopnia” . Wśród wyróżnionych był asp. sztab. Dariusz Piekarski – policjant z chojnickiej Komendy Policji na co dzień współpracujący z uczniami klas mundurowych tutejszej szkoły.

W trakcie gali zachęcano uczniów Szkoły Technicznej BZDZ w Chojnicach do honorowego oddawania krwi na rzecz osób potrzebujących, gdyż krew jest to jedyny dar życia, którego nie można niczym zastąpić. Uczniowie po zakończonym spotkaniu wyrazili chęć oddania krwi przy najbliższej akcji, która zostanie zorganizowana w Chojnicach.

Służba więzienna

            W sobotę 17 listopada uczniowie z profilu Służba Więzienna w ramach zajęć specjalistycznych odbyli wycieczkę do Oddziału Zewnętrznego w Chojnicach Zakładu Karnego w Koronowie. Zajęcia miały na celu praktyczne poznanie  zadań Służby Więziennej. Poznali obowiązki niektórych funkcjonariuszy: bramowego, monitorowego, dowódcy zmiany, widzeniowego oraz oddziałowego. Zapoznani zostali z zasadami poruszania się po więzieniu. Zobaczyli sprzęt, który jest na wyposażeniu Służby Więziennej, środki przymusu bezpośredniego oraz środki ochrony osobistej funkcjonariuszy. Stosowanie niektórych sprzętów mogli wypróbować osobiście.  Służba Więzienna w odróżnieniu do innych służb nie jest widoczna w podejmowanych przez siebie zadaniach poza murem, dlatego też wyłącznie dzięki takim wizytom kandydaci na więzienników mogą poznać tą formację. Nie była to ich pierwsza wizyta w więzieniu. Wcześniej uczniowie zwiedzili już Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu, Zakład Karny w Koronowie oraz Zakład Karny w Czarnem. Kolejne wizyty jeszcze przed nimi…

 

„Dar Serca”

Akcja Charytatywna „Dar Serca” Uczniowie naszej szkoły włączyli się w akcję charytatywną, której głównym celem była pomoc dzieciom niewidomym w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Laskach. Zebraliśmy pluszaki oraz słuchowiska na płytach, dzięki czemu dzieci będą mogły poprzez dotyk poznawać kształty oraz materiał pluszaka, a poprzez słuch poznają różnorodne odgłosy.

Ogłoszenie.

Uwaga!
Próbny egzamin zawodowy w niżej wymienionych kwalifikacjach odbędzie się w dniach:

AU.22
Obsługa magazynów
22 listopada

A.31
Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
27 listopada

A.32
Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 
26 listopada

Posiadanie kalkulatorów prostych jest obowiązkowe!
Wszelki sprzęt elektroniczny w tym telefony komórkowe
nie mogą być wniesione na egzamin zawodowy.

 

Symulacja wypadku masowego

W dniu 14.11.2018 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w symulacji wypadku masowego, organizowanym przez Grupę Ratownictwa Specjalnego przy Automobilklubie Rallyland oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach. Ćwiczenia odbyły się na terenie Chojnic, na ulicy Obrońców Chojnic. Trzynastu naszych uczniów wcieliło się w rolę ofiar wypadku komunikacyjnego, co wymagało specjalnej charakteryzacji – efekt końcowy mógł przyprawić niejednego o przyspieszone bicie serca. Zgromadziliśmy się o 10:00 w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, skąd po uprzednich przygotowaniach pojechaliśmy na miejsce akcji. Uczniowie zostali rozlokowani wokół przystanku autobusowego, gdzie czekali na przybycie służb. Akcja przebiegała sprawnie i wrażeń było sporo. Karetki zabrały „ofiary” w stanie ciężkim, pozostali zostali posegregowani w zależności od stopnia doznanych obrażeń. Po zakończonej akcji, cali i zdrowi wróciliśmy do szkoły.

Więcej zdjęć w naszej galerii

Oto relacje z mediów: