Aktualności Technikum Mundurowego Chojnice

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Drodzy Uczniowie, Szanowni Wychowawcy, Szanowni Rodzice,

informujemy, że zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się według ustalonego harmonogramu przesłanego przez e-dziennik w warunkach reżimu sanitarnego.

Uczniowie, którzy nie odbiorą świadectw w dniu 26 czerwca, będą mogli odebrać świadectwa w sekretariacie szkoły w późniejszym terminie, ustalonym telefonicznie.

Data publikacji 24 czerwca 2020

Wojsko? Policja? Straż pożarna? Służba więzienna? Zdecyduj!

Kandydacie, zdecydowałeś się na wybór naszej szkoły, ale jeszcze wahasz się, który profil mundurowy wybrać? Obejrzyj krótkie prezentacje, przygotowane przez naszych instruktorów, które z pewnością ułatwią Tobie decyzję!

 

 

 

 

 

 

 

Data publikacji 23 czerwca 2020

Zbliżające się egzaminy zawodowe

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa zostały przesłane poprzez e-dziennik we wcześniejszym terminie, z którymi jesteście zobowiązani się zapoznać i ich przestrzegać.

Na egzaminy przychodzimy o wyznaczonej porze zgodnie z ustalonym harmonogramem: 

22 czerwca

 • klasa 2 a – 7:30
 • klasa 2 b – 7:45
 • klasa 2 c – 8:00 

23 czerwca

 • klasa 2 a – 8:30
 • klasa 2 b – 8:45
 • klasa 2 c – 9:00

Pamiętajcie o przyniesieniu własnych przyborów zgodnie z poniższym komunikatem dyrektora CKE.

Ogłoszenie wyników egzaminów zawodowych – 31.08.2020r.

Data publikacji 16 czerwca 2020

POWODZENIA KOCHANI MATURZYŚCI

„To do czego ludzki umysł się przekona i w co uwierzy – to może osiągnąć”
Napoleon Hill

 

Kochani Maturzyści,

życzymy Wam powodzenia!

Wierzymy w Was!

Trzymamy za każdego z Was kciuki!

Data publikacji 6 czerwca 2020

„Wirtualny Dzień Maturzysty” 3 czerwca 2020 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Miesięcznikiem Edukacyjnym Perspektywy na stronie internetowej www.studia.gov.pl w okresie od 3 czerwca do września br. przeprowadzi kampanię informacyjną wspierającą rekrutację na studia w roku akademickim 2020/2021, obejmującą m.in.:

 • „Wirtualny Dzień Maturzysty” w dniu 3 czerwca 2020 r. – zaplanowano prelekcję dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nt. matury przeprowadzanej w szczególnych warunkach oraz mini-wykłady ekspertów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych „przynoszących” ostatnie podpowiedzi umożliwiające pomyślne zdanie egzaminów oraz eliminację najczęściej popełnianych błędów;
 • „Kierunkowskaz Kariery” w dniach od 22 do 26 czerwca 2020 r. – spotkania on-line z ekspertami, pracodawcami, pracownikami naukowymi i studentami, którzy zaprezentują kierunki studiów i uczelnie warte rekomendacji.

Więcej informacji i rejestracja zainteresowanych udziałem w wydarzeniach on-line rozpocznie się 1 czerwca br. na stronie www.studia.gov.pl/studia2020

 

Źródło: www.kuratorium.gda.pl

Data publikacji 2 czerwca 2020

30 – lecie Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenia Oświatowo – Technicznego

 

 

 

Z okazji 30 – lecia Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenia Oświatowo – Technicznego składamy najserdeczniejsze życzenia kolejnych sukcesów, realizacji zamierzonych celów oraz wiary w lepsze jutro – 
– Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy oraz Społeczność Uczniowska Szkoły Technicznej BZDZ w Chojnicach.

 

 

W związku z tym, że mieliśmy się dzisiaj spotkać, a w obecnej sytuacji jest to niemożliwe, przesyłamy wirtualne życzenia.

Uczniowie każdej z klas przekazują na ręce Prezesa Zarządu – Pana Pawła Duzdowskiego – indywidualne życzenia:

 

klasa IIIc

 

 

klasa IIIb

 

klasa IIIa

 

 

klasa IIc

 

 

klasa IIb

 

 

klasa IIa

 

 

klasa Ic

 

 

klasa Ib

 

 

klasa Ia

 

 

Uczniowie przygotowali collage zdjęć z #30 minutami / kilometrami aktywności w ramach zajęć z wychowania fizycznego.

Data publikacji 28 maja 2020

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa podczas egzaminów

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa zgodne z wytycznymi CKE, MEN, GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania w Szkole Technicznej BZDZ w Chojnicach w 2020 r. egzaminów zawodowych i matury zostały przesłane rodzicom, uczniom/absolwentom oraz nauczycielom drogą mailową, za pomocą e-dziennika oraz wywieszone w gablocie szkolnej.

Data publikacji 28 maja 2020

Edukacja wojskowa on – line

Zapraszamy na kolejne zajęcia ON – LINE na naszym profilu FB.

TEMAT: Studia w Wojskowej Akademii Technicznej.

DZIEŃ: 28.5.2020
GODZINA: 15.30

 

GDZIE: on-line, FB – Biuro do spraw Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej
MIEJSCE: wygodne w fotelu
PROWADZĄCY: kom. w st. spocz. Mariusz Gierula

Wystarczy polubić
https://www.facebook.com/ZostanZolnierzem/

Chciałbym również przypomnieć, że ruszyła nasza strona www, na którą serdecznie zapraszamy.
https://www.wojsko-polskie.pl/biuro-zostan-zolnierzem/
źródło: Marcin Rzymski, starszy specjalista Wydziału Komunikacji, Biuro ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” 

Data publikacji 27 maja 2020

Sto lat Kochani Rodzice!

Z okazji Dnia Matki oraz zbliżającego się Dnia Ojca życzymy Państwu – Kochani Rodzice –wszystkiego, co najlepsze!  Przede wszystkim DZIĘKUJEMY! 
Zapraszamy do obejrzenia prezentacji przygotowanej przez uczniów i pracowników Szkoły Technicznej BZDZ w Chojnicach.

Kochani Rodzice, 
specjalnie dla Państwa Ewelina z klasy 1a przygotowała prezent muzyczny.

Data publikacji 26 maja 2020

Konsultacje dla uczniów

Informujemy, że od 1 czerwca istnieje możliwość konsultacji z nauczycielami dla Was. Osoby zainteresowane zobowiązane są do poinformowania pracowników sekretariatu (e-mail, e-dziennik lub telefonicznie)  o chęci skorzystania z konsultacji w terminie do 29.05.2020 r. ze wskazaniem przedmiotu w celu ustalenia indywidualnego harmonogramu.

Każdy z Was zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania „Wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie Szkoły Technicznej BZDZ w Chojnicach podczas konsultacji.” (W/w procedury zostały przesłane do Was drogą mailową oraz przez e – dziennik. Dodatkowo procedury zostały zamieszczone w gablocie szkolnej oraz dostępne są w sekretariacie szkoły.)

 

Data publikacji 25 maja 2020

Jeszcze będzie pięknie!

Wszyscy wierzymy, że jeszcze będzie pięknie! Będzie pięknie dzięki pracy, poświęceniu i odwadze pracowników służby zdrowia, którym składamy podziękowania i kłaniamy się w pas!

 

 

Voices: Weronika Block – kl. 1a
  Ewelina Trzecinska – kl. 1a
  Izabela Lipkowska – kl. 1b
  Karolina Lackowska – kl. 3b
Montage: Nikodem Drobinski – kl. 2b
Co – founder: Agnieszka Holc – Myszka

 

Data publikacji 22 maja 2020

Wewnętrzny harmonogram egzaminów maturalnych

Prosimy zdających o przybycie zgodnie z godziną przybycia podaną w harmonogramie: język polski poziom podstawowy oraz matematyka poziom podstawowy – 2 godziny przed rozpoczęciem egzaminu, w pozostałych przypadkach 1 godzinę przed.

Każdy z Was zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania „Wewnętrznych procedur bezpieczeństwa zgodne z wytycznymi CKE, MEN, GIS dotyczących organizowania i przeprowadzania w Szkole Technicznej BZDZ w Chojnicach w 2020 r. egzaminów: maturalnego (EM), potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ), zawodowego (EZ).”

(W/w procedury zostały przesłane do Was drogą mailową oraz przez e – dziennik. Dodatkowo procedury zostały zamieszczone w gablocie szkolnej oraz dostępne są w sekretariacie szkoły.)

Data publikacji 22 maja 2020

Pilne – absolwenci z ubiegłych lat

Absolwenci Szkoły Technicznej BZDZ w Chojnicach – rocznik 2018 i 2019 – przystępujący do egzaminu maturalnego lub zawodowego proszeni są o pilny kontakt z sekretariatem szkoły.

Data publikacji 21 maja 2020

Uwaga Absolwenci

Informujemy, że od 25 maja będą wydawane w sekretariacie szkoły dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa – maseczka, rękawiczki, własny długopis. 

Data publikacji 21 maja 2020

Uwaga Maturzyści

Prosimy o codzienne logowanie się do e- dziennika w związku z organizacją konsultacji, egzaminów maturalnych i egzaminów zawodowych.

 

Egzamin maturalny pisemny

W tym roku szkolnym egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych będzie tylko w formie pisemnej.

W tym roku bez matury ustnej, poza wyjątkami

Do części ustnej przystąpią tylko absolwenci, którzy do 7 lutego br. złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego, a do 22 maja przekażą do dyrektora szkoły lub dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (w zależności od tego, do kogo składali deklarację) informację o chęci przystąpienia do części ustnej egzaminu z jednego lub więcej przedmiotów – ze względu na konieczność przekazania wyniku z tego egzaminu lub tych egzaminów w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego będą mogli również przystąpić absolwenci, aby zrealizować postanowienie umowy międzynarodowej.

Wynik egzaminu maturalnego

Absolwent zda egzamin i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpi do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

Egzamin ustny dla absolwentów z poprzednich lat

Absolwenci, którzy w 2020 r. deklarowali ponowne przystąpienie do ustnego egzaminu maturalnego, aby ten egzamin zdać, nie będą do niego przystępowali. Otrzymają oni świadectwo dojrzałości, jeżeli we wcześniejszych latach z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej mieli co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpili do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

Absolwenci, którzy w 2020 r. nie uzyskają wymaganych 30 proc. punktów, w kolejnych latach, jeśli będą chcieli przystąpić do egzaminu, będą musieli zdawać egzamin ustny z przedmiotów obowiązkowych.

Harmonogram egzaminów

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca br. do 9 lipca. 

Terminy odebrania świadectw i zaświadczeń

 • Do 11 sierpnia 2020 r. będą ogłoszone wyniki egzaminu maturalnego. Do tego samego dnia, 11 sierpnia absolwenci odbiorą świadectwa, aneksy i informacje o wynikach.
 • 31 sierpnia 2020 r. będą ogłoszone wyniki z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Szkołom przekazane zostaną również świadectwa i dyplomy potwierdzające kwalifikacyjne zawodowe.
 • 12 października 2020 r. będą ogłoszone wyniki egzaminu zawodowego i przekazane certyfikaty oraz dyplomy zawodowe.

 

źródło: Departament Informacji i Promocji ,Ministerstwo Edukacji Narodowej

Data publikacji 19 maja 2020

ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM RZECZYPOSPOLITEJ – LEOPARD

Zapraszam do obejrzenia materiału, jaki robiliśmy w 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej prezentując naszego LEOPARDA

https://www.facebook.com/ZostanZolnierzem/videos/3011559048913220/

Mam nadzieję, że film zainteresuje wszystkich związanych z wojskiem. Materiały on line prezentujemy dla wszystkich zainteresowanych w każdy wtorek i czwartek o godzinie 15.30.

źródło: ppłk Waldemar KRZYŻANOWSKI, Szef Wydziału Komunikacji, Biuro do spraw Programu ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM RZECZYPOSPOLITEJ

Data publikacji 19 maja 2020