Aktualności Technikum Mundurowego w Aleksandrowie Kujawskim

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Informujemy, że ruszyła już rekrutacja do naszej szkoły. Zapraszamy Was do podjęcia nauki w szkole, przyjaznej i otwartej na potrzeby uczniów. Wszystkich absolwentów szkół podstawowych zapraszamy do zapoznania się z ofertą:

…::: Realizujemy kierunek: TECHNIK LOGISTYK :::…

Profile mundurowe:

  • wojskowy
  • policyjny
  • strażacki
  • służby więziennej

Kwestionariusz osobowy proszę przesłać na adres mailowy sekretariatu szkoły:

technikum-aleksandrow-kujawski@bzdz.pl

Osoby, które chciałyby się zapisać do naszej szkoły proszone są o pobranie:

kwestionariusza osobowego

Jesteśmy jedyną szkołą w regionie certyfikowaną przez Ministerstwo Obrony Narodowej!

Sekretariat: (54) 282 22 02, tel. kom. 608 008 002 lub 662 412 040

W związku z obecnym stanem epidemii prosimy śledzić informacje na naszej stronie internetowej.

Zmiana terminów przekazania szkołom świadectw

Zmiana terminu przekazania szkołom świadectw potwierdzających w zawodzie oraz dyplomów dla sesji styczeń-luty 2020.

Zmianę terminu składania deklaracji w przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali egzaminu w sesji Zima 2020.

Apel do uczniów

Drodzy uczniowie.

Jak wiecie z  uwagi na bardzo poważną sytuację związaną z koronawirusem zajęcia w szkole zostały odwołane, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i nie przebywanie w miejscach publicznych.

Jednocześnie proszę  codziennie logować się do e-dziennika, gdzie będą zamieszczane kolejne wiadomości oraz będziecie  otrzymywać materiały dydaktyczne do nauki za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-dziennik, emai itp.).

Zawieszenie zajęć szkolnych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
Czytaj dalej

Zajęcia profilu policyjnego

W dniach 13 i 18.02.2020 odbyły się zajęcia z przedstawicielem Komendy Policji z Aleksandrowa Kujawskiego Panią sierż Wioletą Kisielewską. Pani policjant prowadziła zajęcia ze wszystkimi klasami mundurowymi przedstawiając sposoby naboru i rekrutacji do policji a także zapoznała uczniów z przebiegiem egzaminów wstępnych do policji a także z wymogami pod względem sprawności fizycznej. Uczniowie zapoznani zostali z przebiegiem szkoleń w szkołach policyjnych oraz ze specyfiką pracy w policji. Dziękujemy bardzo za realizację szkolenia.

Zajęcia w PSP Aleksandrów Kujawski

W dniu 10.02.2020r uczniowie profilu straży pożarnej uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez PSP w Aleksandrowie Kujawskim na symulatorze powstawania i rozprzestrzeniania pożarów. Uczniowie zapoznani zostali z głównymi zagrożeniami jakie mogą powstać w mieszkaniach oraz ze sposobami ich wykluczania i przeciwdziałania ich powstawaniu. Zajęcia w bardzo realny sposób przedstawiały przypadki powstawania pożarów a uczniowie mogli poprzez zamontowane na symulatorze kamery zaobserwować jak rozprzestrzenia się pożar i dym w pomieszczeniach.

Zajęcia Certyfikowanej Klasy Mundurowej – Styczeń

W dniu 16.01. 2020 odbyły się programowe zajęcia pilotażowe klasy 3TL. Instruktorzy 8BOT z Torunia zaprezentowali i uczyli w jaki sposób działa i funkcjonuje karabin używany w wojskach OT Grot. Uczniowie mieli również możliwość składania i rozkładania tego karabinu a także porównanie jego budowy do AK 47 który posiadamy na wyposażeniu szkoły. Po zajęciach teoretycznych i praktycznych z bronią uczniowie ćwiczyli postawy strzeleckie z bronią w oporządzeniu taktycznym oraz sposoby funkcjonowania na polu walki w drużynach, sekcjach a także sposoby ewakuacji i zerwania kontaktu ogniowego z wycofaniem.