Aktualności Technikum Mundurowego w Aleksandrowie Kujawskim

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

W dniu 05.09.2018r w Technikum Mundurowym w Aleksandrowie Kujawskim odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w obecności Prezesa BZDZ Pana Pawła Duzdowskiego, Koordynatora Szkolenia Mundurowego płk. rez. Krzysztofa Grocha, Pani Dyrektor Technikum Mundurowego BZDZ w Aleksandrowie Kujawskim Anety Gałkiewicz oraz nauczyciela szkolenia mundurowego Pana kpt. rez. Artura Wiszniewskiego i przedstawicieli grona pedagogicznego szkoły. W trakcie uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego Pan Prezes Paweł Duzdowski życzył uczniom klas mundurowych sukcesów w nauce oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym roku szkolnym oraz dokonał wręczenia awansów dla uczniów klas II, III i IV za uzyskane wysokie wyniki w nauce. W trakcie uroczystości Pani Dyrektor Aneta Gałkiewicz wręczyła również uczniom Certyfikaty potwierdzające zdanie egzaminów zawodowych.

Podziękowania za pokaz musztry paradnej

Piękne podziękowanie dla uczniów klas 3 i 4 TL za pokaz musztry paradnej podczas Pikniku Rodzinnego w Ciechocinku. Dziękujemy bardzo naszym podopiecznym za zaangażowanie i ogrom pracy włożony w przygotowanie pokazu.

Obóz klasy I Technikum Mundurowego BZDZ w Aleksandrowie Kujawskim

W dniach 09-10.09.2018r uczniowie klasy 1 technikum mundurowego Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego z Aleksandrowa Kujawskiego wzięli udział w obozie szkoleniowym. Podczas obozu uczniowie poznali podstawy musztry, elementy oporządzenia taktycznego WP oraz innych państw i sposoby ich zakładania, podstawy BLOS – czyli bezpieczeństwa podczas obsługi i eksploatacji broni, postawy strzeleckie oraz formowanie szyków bojowych. W ramach obozu był również czas na integrację podczas rozstawiania namiotów wojskowych oraz w trakcie ogniska. Uczniowie przeszli również szkolenie w ramach zajęć z bezpieczeństwa w ruchu drogowym gdzie dzięki uprzejmości Toruńskiej Akademii Jazdy instruktor i szkoleniowiec Pan Tomasz Marony przeprowadził zajęcia na symulatorach zderzeń, dachowania oraz wagi przeciążeniowej i rowerze przeciwstawnym. Pierwsza i na pewno nie ostatnia przygoda podczas szkoleń poligonowych w trakcie obozów mundurowych. Do zobaczenia Zdjęcia P.K. i A.W

Piknik Rodzinny Ciechocinek 2018

W dniu 27.08.2018r uczniowie 3 i 4 klas mundurowych naszej szkoły BZDZ z Aleksandrowa Kujawskiego przedstawili pokaz musztry paradnej w Ciechocinku w trakcie pikniku rodzinnego organizowanego przez Radę Rycerzy Columba. Dla naszej szkoły była to szansa na pokazanie się i zaprezentowanie naszego wyszkolenia w gronie wielu uczniów innych szkół z Ciechocinka.

 

Wycieczka do Londynu

W dniach 04-09. 06. 2018 r. uczniowie Szkoły Technicznej Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego wzięli udział w warsztatach językowych w Londynie. Były one uzupełnieniem programu nauczania języka angielskiego, geografii i historii.

Wyjazd na warsztaty dał uczniom możliwość poznania wielkiej metropolii, jaką jest Londyn. Intensywny i ciekawy program zwiedzania współgrał z możliwością ćwiczeń językowych, które odbywały się w terenie, w naturalnych codziennych sytuacjach. Wyjazd ten był doskonałą okazją do sprawdzenia swoich umiejętności językowych oraz mobilizacją do dalszej nauki.

Program zwiedzania obejmował między innymi: Tower of London, Muzeum Historii Naturalnej, Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud’s, Oxford Street. Ponadto podziwialiśmy piękny Londyn z London Eye i rejsu statkiem po Tamizie. Spacerowaliśmy również po Westminsterze, obok Pałacu Buckingham i po Parku Królewskim w Greenwich. To tylko część miejsc, które odwiedziliśmy. Wróciliśmy zmęczeni, ale szczęśliwi i pełni wrażeń.

Opiekę nad młodzieżą sprawowały wychowawczynie klas: I TL – P. Aneta Gałkiewicz i II TL – P. Anna Szczerbik.

Dziękujemy BZDZ za dofinansowanie wycieczki i umożliwienie wspaniałych przeżyć.   

Kierownik wycieczki

Anna Szczerbik

Rozgrywki o Puchar Dyrektora Szkoły

Od kwietnia do czerwca 2018 r. w naszej szkole miały miejsce rozgrywki sportowe w piłkę nożną o Puchar Dyrektora Szkoły Technicznej BZDZ w Aleksandrowie Kujawskim. W rozgrywkach udział wzięły trzy zespoły.

Celem rozgrywek było:

  • upowszechnianie sportowego, zdrowego stylu życia,

  • zapewnienie uczniom uzdolnionym sportowo warunków do rozwoju swojego talentu,

  • kształtowanie umiejętności zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego.

Rywalizacja przebiegała w miłej atmosferze, pełnej pozytywnych emocji i zgodnie z zasadami „ fair play”.

I miejsce i Puchar zdobyła klasa II TL,

miejsce II – klasa I TL

miejsce III- klasa III TL.

Wszystkim zespołom gratulujemy!

Nauczycielka wychowania fizycznego

Dzień Języków Obcych

6 lutego br., w naszej szkole odbył się Dzień Języków Obcych. Głównym celem tego przedsięwzięcia było propagowanie nauki języków obcych. Klasa III TL przygotowała program edukacyjno -rozrywkowy, dzięki któremu starali się uświadomić swoim kolegom korzyści płynące z uczenia się języków obcych. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia.