Aktualności Technikum Mundurowego w Aleksandrowie Kujawskim

Zaproszenie na „Drzwi otwarte” szkoły 31.05.2019r

Zapraszamy wszystkich gimnazjalistów oraz uczniów kl. 8 szkół podstawowych po raz kolejny chętnych do obejrzenia naszej szkoły technikum mundurowego w Aleksandrowie Kujawskim na drzwi otwarte które odbędą się 31.05.2019r godz 9.30. Podczas drzwi otwartych będziecie mieli możliwość obejrzenia sprzętu specjalistycznego, karabinów, pistoletów, hełmów i kamizelek taktycznych na jakich odbywa się szkolenie w naszej szkole oraz jakie są stosowane przez wojska Obrony Terytorialnej 8BOT. Na drzwiach otwartych zaprezentuje się również firma Atmar która zabezpiecza naszą szkołę w sorty mundurowe oraz przedstawiciele OSP Aleksandrów którzy wezmą wspólnie z naszymi uczniami udział w pokazie ratownictwa. Uczniowie klas I,II zaprezentują szereg ciekawych pokazów takich jak musztra paradna, pokaz tworzenia szyków bojowych, zatrzymywania pojazdów i ich przeszukiwanie, pokaz ratownictwa straży pożarnej itd. Zostaniecie zapoznani z programem nauczania i programem obozów specjalistycznych w których nasi uczniowie biorą udział. Podczas pokazów będzie możliwość spróbowania pysznej grochówki wojskowej oraz kiełbasek z grilla. Zapraszamy wszystkich serdecznie. Start drzwi otwartych 31.05. o godz 9.30. Można potwierdzić swoją obecność telefonicznie – dzwoniąc do sekretariatu szkoły BZDZ w Aleksandrowie Kujawskim – zapraszamy serdecznie.

Uzyskanie certyfikatu Ministra Obrony Narodowej — w BZDZ Technikum Mundurowe Aleksandrów

Nasza szkoła od bieżącego roku uzyskała certyfikat Ministra Obrony Narodowej odnośnie szkolenia pilotażowych klas mundurowych dla klas 3 i 4. Szkolenie będzie dofinansowane przez Ministra Obrony Narodowej oraz wspierane przez 8 Brygadę Obrony Terytorialnej. Dzięki temu programowi nasi uczniowie uzyskują dodatkowe punkty przy kwalifikacji wojskowej do uczelni wyższych wojskowych, policji i innych placówek branżowych. Daje to naszym uczniom znaczną przewagę podczas zdawania egzaminów wstępnych do szkół oficerskich oraz możliwość wstąpienia do służby wojskowej bezpośrednio po ukończeniu szkoły. Pani Dyrektor Aneta Gałkiewicz odebrała osobiście certyfikat uczestnictwa w programie MON podpisany przez Ministra Obrony Narodowej Pana Błaszczaka. Od kolejnego roku szkolnego nasze klasy będą już certyfikowane !!!!! Gratulacje i powodzenia na szkoleniu

Obóz klasy mundurowej Pieczyska 2019r.

W dniach 16-17.04. uczniowie klasy 1 i 2 uczestniczyli w obozie klasy mundurowej który odbył się w Pieczyskach przy udziale i pomocy 1BLog Bydgoszcz. Żołnierze 1 Brygady Logistycznej z Bydgoszczy przeprowadzili szkolenie dla naszych uczniów z taktyki, strzeleckiego, łączności, inżynieryjno – saperskiego, wf, opchem i wiele innych. Uczniowie mieli okazję popracować i szkolić się na sprzęcie jaki jest używany w Jednostkach wojskowych 1BLog. Do zobaczenia za rok.

Drzwi otwarte w Technikum mundurowym w Aleksandrowie 15.04.2019

W dniu 15.04. 2019 odbyły się w naszej szkole drzwi otwarte podczas których uczniowie klas gimnazjalnych i podstawowych mogli zapoznać się z funkcjonowaniem naszej szkoły oraz dowiedzieć się czegoś więcej na temat pilotażu klas mundurowych MON i profili jakie są proponowane. Uczniowie prezentowali się w różnego rodzaju pokazach taktyki, formowania szyków bojowych, pokazu ratownictwa we współpracy z OSP Aleksandrów a także pokazem pierwszej pomocy, i zatrzymywania niebezpiecznych przestępców. Podczas drzwi otwartych towarzyszyli nam przedstawiciele 8 BOT którzy są naszą jednostką patronacką podczas szkolenia ogólnowojskowego programu MON. Zaprezentowaliśmy również sprzęt jakim dysponujemy podczas szkolenia, oraz firmę ATMAR która zabezpiecza szkołę w sorty mundurowe.

Zakończenie maturzystów roku szkolnego 2018/2019

„ Każde pokolenie ma własny czas,

Każde pokolenie chce zmienić świat….”

Te słowa towarzyszyły maturzystom Szkoły Technicznej BZDZ w Aleksandrowie Kujawskim, w czasie zakończenia roku szkolnego 2018/2019. Uroczystość miała wyjątkowo wspomnieniowy charakter. W przemówieniu Pani Dyrektor Aneta Gałkiewicz mówiła o chwilach trudniejszych i wytrwałości w pokonywaniu problemów. Wspominała także początki uczniów w tej szkole. Równie ciepło żegnała uczniów wychowawczyni Pni Urszula Kotarska, mimo, że funkcję wychowawcy pełniła tylko kilka miesięcy. Po wręczeniu świadectw przez Panie dyrektor i wychowawczynię, nadszedł czas na część artystyczna, przygotowaną przez młodsze koleżanki i kolegów, pod kierunkiem swojej wychowawczyni Anny Szczerbik. Po przedstawieniu uczniowie klasy trzeciej wręczyli maturzystom pamiątkowe statuetki. Wyjątkowym momentem było pożegnanie klasy czwartej z całą szkolną społecznością i przedstawienie prezentacji multimedialnej, w której wspominali głównie wesołe chwile. Po prezentacji uczeń klasy maturalnej Bartosz Nowak podziękował w imieniu maturzystów wszystkim nauczycielom za wkład pracy w ich nauczanie i wychowanie. Był to bardzo ciepły i wzruszający moment. Uroczystość zakończyła Pani Dyrektor, dziękując nauczycielom i uczniom, którzy zaangażowali się w przygotowanie akademii, a gościom za przybycie. 

Giełda w Stawkach i Zakrzewie 28.03.2019r

W dniu 28.03. uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunem kpt. rez Wiszniewskim Arturem uczestniczyli w giełdach szkół organizowanych w Stawkach oraz w Zakrzewie. Nasz punkt informacyjny cieszył się dużą popularnością wśród uczniów zarówno klas 8 jak i gimnazjalnych o czym świadczy fakt wydania ponad 30 kwestionariuszy osobowych. Kandydaci pytali się o proces szkolenia, obozy, profile i kursy a także szeroko interesowali się prezentowanym przez nas sprzętem szkoleniowym.

Zajęcia dzienno-nocne z I klasą 22.03-23.03

W dniu 22.03. uczniowie klasy I TL uczestniczyli w zajęciach dzienno-nocnych. Szkolenie rozpoczęliśmy sposobami oddawania honorów w WP, następnie odbyło się szkolenie z udzielania pierwszej pomocy i taktyki. Procedury pierwszej pomocy dotyczyły resuscytacji krążeniowo-oddechowej, pozycji bezpiecznej, opatrywania złamań, zranień a także zapobiegania zakrztuszeniom. Po zajęciach z pierwszej pomocy i przerwie na kolację przeszliśmy na salę gimnastyczną i przygotowywaliśmy się do pokazów taktycznych na giełdę szkoły. Dziękuję wszystkim za dużą frekwencję na zajęciach i zaangażowanie.

Spotkanie z przedstawicielem 8BOT.

W dniu 18.03.2019r uczniowie klas III i IV TL wzięli udział w spotkaniu informacyjnym z przedstawicielem 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej – Szefem sekcji współpracy cywilno-wojskowej mjr Jakubem Węcławowiczem. Na spotkaniu oficer 8BOT przedstawił uczniom zasady naboru oraz możliwości jakie stwarza jednostka dla uczniów chcących wstąpić do służby w OT. Zaprezentowany został film promocyjny żołnierzy którzy wstąpili do OT oraz szczegółowy harmonogram czynności jakie trzeba wykonać by wstąpić do OT. Spotkanie było bardzo udane i jak to sami uczniowie stwierdzili – wyjaśniło wszelkie wątpliwości. Współpraca naszej szkoły z JW 8BOT stwarza dla uczniów szereg nowych możliwości w realizacji zamierzonych celów wstąpienia w szeregi żołnierzy OT. Dziękujemy bardzo Panu majorowi Węcławowiczowi za poświęcony czas i organizację spotkania.

Wręczenie awansów dla klas I,II i III

W dniu 14.03.2019r uczniowie klas I, II i III uczestniczyli w uroczystości wręczenia awansów za wysokie wyniki w nauce. Wręczenia certyfikatów awansowych zatwierdzonych przez Prezesa Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Pawła Duzdowskiego dokonała Dyrektor BZDZ w Aleksandrowie Kujawskim – Aneta Gałkiewicz oraz nauczyciel szkolenia mundurowego kpt. rez Artur Wiszniewski. Wszystkim awansowanym uczniom serdecznie gratulujemy wyników w nauce oraz wytrwałości w dążeniu do celu oraz życzymy dalszych sukcesów.

8 Brygady Obrony Terytorialnej w naszej szkole

Zajęcia informacyjne i spotkanie z przedstawicielami  odbędą się w dniu 18.03. Na zajęciach tych przedstawiona zostanie specyfika pracy i naboru do jednostek OT oraz możliwości dla młodzieży z naszych klas mundurowych w wieku 18 lat. Zapraszamy na spotkanie wszystkie zainteresowane, pełnoletnie osoby. Godzina spotkania zostanie ustalona do dnia 14.03. Zapraszamy również zainteresowanych absolwentów naszej szkoły!