Szkolenia Rad Pedagogicznych

SZKOLENIA ZGODNIE Z PODSTAWOWYMI KIERUNKAMI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 • Komunikacja w sytuacjach stresowych

 • Zarządzanie kryzysowe

 • Trening umiejętności wychowawczych w klasie

 • Dyscyplina i autorytet w pracy nauczyciela

 • Agresja i przemoc w szkole

 • Prawa dziecka, prawa ucznia w szkole

 • Stres, wypalenie zawodowe nauczycieli

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

 • Ochrona przeciwpożarowa w szkole w świetle obowiązujących przepisów

 • Profilaktyka agresji i przemocy w szkole

 • Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych

Gwarantujemy:

 • profesjonalnych wykładowców – specjalistów w swoich dziedzinach

 • niewygórowane ceny za najwyższą jakość

 • dogodne dla Klientów miejsca szkoleń

 • po szkoleniu zaświadczenie o ukończeniu seminarium

 

Jesteśmy otwarci na propozycje dotyczące tematyki, formy, miejsca i czasu trwania spotkań