Kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia MEN (Dz.U.z 2014r. poz.1142) na rok szkolny 2016/2017 oferujemy następujące kursy kwalifikacyjne:

  • Organizacja i zarządzanie oświatą
  • Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
  • Pedagogika specjalna dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
  • Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka obcego
  • Wczesne nauczanie języka obcego

Szeroka oferta studiów podyplomowych dla nauczycieli kliknij tutaj lub wejdź w zakładkę Dla nauczycieli →Studia podyplomowe dla nauczycieli