Regionalny Fundusz Szkoleniowy

REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY TO SZANSA ROZWOJU PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA!!!

Zapraszamy Przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego do udzielenia wsparcia swoim pracownikom poprzez realizację kursów zawodowych i szkoleń specjalistycznych. Pracownicy mogą skorzystać z dofinansowania przeznaczonego na usługi rozwojowe zarejestrowane w BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH.

Baza Usług Rozwojowych, to bezpłatna, internetowa baza ofert usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach (m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu), dzięki którym instytucje i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne i biznesowe.

Baza została stworzona przede wszystkim z myślą o potrzebach przedsiębiorców i ich pracowników, zastępując dotychczasową, największą wyszukiwarkę usług szkoleniowych – „Inwestycja w Kadry”. Głównym założeniem, które przyświecało opracowaniu koncepcji Bazy Usług Rozwojowych, było przekazanie w ręce odbiorców usług możliwości swobodnego wyboru podmiotu, z którym przeprowadzą proces podnoszenia swoich kompetencji lub kompetencji swoich pracowników. Jednocześnie jest to narzędzie, które umożliwi znalezienie usługi rozwojowej, odpowiadającej na potrzeby użytkowników.

Baza Usług Rozwojowych jest dostępna na portalu uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

Aby skorzystać z dofinansowania dla swoich pracowników zgłoś się do naszych Ośrodków Szkoleniowych w Bydgoszczy, Inowrocławiu, Czersku i Chojnicach

Wyjaśnimy na czym polega Regionalny Fundusz Szkoleniowy oraz pomożemy w załatwianiu formalności i w wypełnianiu wniosku w Generatorze.

Zwrot poniesionych kosztów na szkolenie/kurs do 80%

Przykład: kurs spawania metodą TIG to koszt szkolenia w systemie komercyjnym około 1800 zł – w tym przypadku Pracodawca płaci za pracownika tylko 360 zł z egzaminem !!!
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5 000,00 zł

REGIONALNYM FUNDUSZEM SZKOLENIOWYM REALIZUJEMY WSZYSTKIE KURSY ZAWODOWE I SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE!!
ZAPRASZAMY TO SZANSA NA ROZWÓJ FIRMY I PRACOWNIKÓW