Przetargi i Zamówienia Publiczne w 2016r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W wyniku przeprowadzonego postępowania najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma BUD-DOM Przedsiębiorstwo Budowlano Projektowe z Bydgoszczy.

Protokół z otwarcia ofert – protokół otwarcia ofert (kliknij tutaj)

Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty  – protokół wyboru najkorzystniejszej oferty (kliknij tutaj) 

Zamówienie nr 2 z dnia 19 kwietnia 2016r.

Uwaga informacja dotycząca zamówienia z dnia 05.05.2016r.

W związku z pojawiającymi się pytaniami oraz uwagami z Państwa strony uwagi do zamówienia kliknij tutaj o nieścisłościach w dołączonych materiałach informujemy, że celem jak najdokładniejszego wyjaśnienia nieścisłości oraz zapewnienia równych szans dla wszystkich oferentów przedłużamy termin składania ofert do 13.05.2016 r. do godziny 10.00.

Załączamy jednocześnie wspomniane uwagi celem zapoznania się z nimi, oraz prosimy o dalsze zgłoszenia uwag do zamieszczonych materiałów. Na wszystkie uwagi będziemy starali się rzetelnie i szybko odpowiedzieć. Odpowiedź do załącznika pojawi się w najbliższym czasie. Za utrudnieni przepraszamy i liczymy na Państwa zrozumienie i jednocześnie prosimy o śledzenia zmian na stronie.

Odpowiedź na powyższe uwagi

W zawiązku z uwagami informujemy, że dokonano zmian w kosztorysach, dlatego zachęcamy do zapoznania się ze zmienionymi załącznikami. Informujemy, że zamieszczamy dodatkowo kosztorys na prace związane z instalacją elektryczną oraz informację wprowadzającą.

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne zaprasza  firmy remontowo-budowlane do składania ofert na poniższy zakres prac: 

1. remont  toalet,  sal dydaktycznych,  pomieszczeń administracyjnych należących do Szkoły Technicznej Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego –   ul. Fordońska 120  w Bydgoszczy.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót remontowo-budowlanych (pobierz tutaj) zaproszenie do składania ofert

TOALETY: DAMSKA i MĘSKA – Załącznik nr 1

Załącznik nr 1.1 Zakres prac – przebudowa toalet  (pobierz tutaj) załącznik nr 1.1

Załącznik nr 1.2 Przedmiar toalety damskiej (kliknij tutaj) przedmiar toalety damskiej – załącznik 1.2

Załącznik nr 1.3 Przedmiar toalety męskiej (kliknij tutaj) przedmiar toalety męskiej – załącznik nr 1.3

Załącznik nr 1.4 Rzut aktualny toalety parter (kliknij tutaj) rzut toalety -stan aktualny -toaleta parter załącznik 1.4

Załącznik nr 1.5 Rzut aktualny toalety I piętro (pobierz tutaj) rzut aktualny toalety I piętro – załącznik nr 1.5 

Załącznik nr 1.6 Nowa aranżacja toalety męskiej  (pobierz tutaj) nowa aranżacja toalety męskiej – załącznik nr 1.6

Załącznik nr 1.7 Nowa aranżacja toalety damskiej (pobierz tutaj) nowa aranżacja toalety damskiej – załącznik nr 1.7 – Uwaga: rzut toalety analogiczny do toalety męskiej (bez pisuarów) 

Załącznik nr 1.8 Widok ścian toalety damskiej i męskiej (pobierz tutaj) widok ścian nowej aranżacji toaleta damska i męska

Załącznik nr 1.9 Rzut układu płytek na ścianach toalet damskiej i męskiej (kliknij tutaj) układ płytek załącznik nr 1.9

 REMONT POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH – Załącznik nr 2

Załącznik nr 2.1 Remont pomieszczeń szkolnych – zakres prac (kliknij tutaj) zakres prac

Załącznik nr 2.2 Przedmiar pomieszczeń – (kliknij tutaj) przedmiar pomieszczeń

Załącznik nr 2.3 Szkice (kliknij tutaj) szkice pomieszczeń

ZAŁĄCZNIK NR 3

FORMULARZ OFERTY – Załącznik nr 3 (pobierz tutaj formularz oferty)

ZAŁĄCZNIK NR 4

Wzór umowy – Załącznik nr 4 (pobierz tutaj) wzór umowy

Uwaga: Kosztorysy zerowe udostępniane będą na życzenie oferenta.

Szczegółowych informacji udziela Pan Krzysztof Konczalski – specjalista ds. administracji i zamówień publicznych –   tel. 52 345 36 74/75 wew. 35;  e-mail: krzysztof.konczalski@bzdz.pl  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00