Aktualności Ośrodka Szkoleniowego w Sępólnie Krajeńskim

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLEŃ 2017

Pracodawco – skorzystaj z dofinansowania kursów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) – adresowany jest do pracodawców, wspomaga przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i  umiejętności osób pracujących, aby nie utraciły pracy z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

 Środki KFS można przeznaczyć na:  

 • kursy realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub  uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku  z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS.

NABÓR NA SZKOLENIA

TRWAJĄ ZAPISY NA KURSY:

 • Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu,
 • Kierowca operator wózków jezdniowych,
 • Odnowienie uprawnień dla palacz CO i elektryk,
 • Kasy fiskalne ,
 • Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych

EGZAMIN

EGZAMIN  26.01.2017 GODZ. 14.00  elektryk

UPRAWNIENIA elektroenergetyczne

UPRAWNIENIA energetyki cieplnej 

 ZAPRASZAMY !

Szkolenia

NABÓR NA KURSY:
 • Odnowienie uprawnień energetycznych dla elektryków szkolenia
 • Odnowienie uprawnień dla palaczy
 • Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
 • Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych
 • Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
 • BHP każdego stopnia
 • Kierowca operator wózków jezdniowych
 • Kurs dla strażników gminnych / miejskich
 • Czeladnicze, mistrzowskie w różnych zawodach
 • Wychowawca kolonijny
 • Operator bezzałogowych statków powietrznych DRON
 • I pomoc przedmedyczna
 • Inne wg zapotrzebowania

ODPŁATNOŚĆ UZALEŻNIONA OD ILOŚCI UCZESTNIKÓW !

zapraszamy2