Aktualności Ośrodka Szkoleniowego w Mogilnie

Planowane kursy czerwiec 2017 rok

Bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest

Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu 

Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności

Przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego na uzyskanie uprawnień energetycznych – grupa 1, 2 , 3

BHP okresowy dla pracodawców, osób kierujących pracownikami, pracowników administracyjno – biurowych i na stanowiskach robotniczych

 Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin

Kwalifikacyjny czeladniczo – mistrzowski w różnych zawodach

Planowane kursy maj 2015 roku

  • przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie uprawnień energetycznych E i D grupy 1, 2 , 3
  • pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu/ rozpoczęcie 14 kwietnia 2015 roku/
  • kwalifikacyjny czeladniczo – mistrzowski w różnych zawodach,
  • kursy BHP okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych i osób kierujących pracownikami

Planowane kursy – luty 2015

W lutym 2015 roku planowane są kursy:

  • bezpieczne użytkowanie wyrobów zawierających azbest uzyskanie niezbędnej wiedzy  z zakresu bhp przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz ich bezpiecznego użytkowania,
  • przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie uprawnień energetycznych E i D grupy 1, 2 , 3,
  • pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu,
  • doradztwo dotyczące środków ochrony roślin,
  • kwalifikacyjny czeladniczo – mistrzowski w różnych zawodach,
  • kursy BHP okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych i osób kierujących pracownikami.