Aktualności Ośrodka Szkoleniowego w Inowrocławiu

Kursy obsługi urządzen transportu bliskiego z egzaminem przed UDT

BZDZ Stowarzyszenie Oświatowo – Techniczne – Ośrodek Szkoleniowy w Inowrocławiu informuje, że w m-cu październiku – listopadzie 2017 r. organizuje szkolenie dla operatorów podestów ruchomych (podnośniki koszowe), operatorów żurawi – HDS, operatorów wciągników i wciągarek, operatorów suwnic.

Kurs kończy się egzaminem przed Urzędem Dozoru Technicznego.

Serdecznie zapraszamy.

Kursy i szkolenia w miesiącu październiku

BZDZ Stowarzyszenie Oświatowo – Techniczne – Ośrodek Szkoleniowy w Inowrocławiu zaprasza w październiku 2017r. na kursy i szkolenia w zakresie:

 • operatora koparko-ładowarki
 • operatora koparki jednonaczyniowej lk. III
 • operatora koparki jednonaczyniowej kl. I
 • operatora ładowarki jednonaczyniowej kl. III
 • operatora ładowarki jednonaczyniowej kl. I
 • montażysta rusztowań budowlanych
 • kierowcy wózków jezdniowych
 • magazyniera z obsługą wózków jezdniowych oraz kas fiskalnych

Planowany termin zakończenia kursów m-c listopad 2017r.

Szkolenie elektryczno- energetyczne

Zapraszamy na szkolenie z zakresu obsługi urządzeń i instalacji elektryczno – energetycznych gr. I, II i III w zakresie dozoru „D” i eksploatacji „E”. Termin realizacji szkolenia miesiąc październik. Najbliższy termin egzaminu 17 października 2017r.

Serdecznie zapraszamy.

Propozycje szkoleń organizowanych we wrześniu 2017r.

BZDZ Stowarzyszenie Oświatowo – Techniczne – Ośrodek Szkoleniowy w Inowrocławiu zaprasza we wrześniu 2017r. na kursy i szkolenia w zakresie:

 • operatora koparko-ładowarki
 • operatora koparki jednonaczyniowej kl. III
 • operatora koparki jednonaczyniowej kl. I
 • operatora ładowarki jednonaczyniowej kl. III
 • operatora ładowarki jednonaczyniowej kl. I
 • kierowcy wózków jezdniowych
 • magazyniera z obsługą wózków jezdniowych oraz kas fiskalnych

Planowany termin zakończenia kursów m-c wrzesień – październik 2017r.

Zapraszamy również na szkolenia związane z uzyskaniem uprawnień energetycznych gr. I, II i III – termin realizacji szkolenia i egzamin koniec września 2017r.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny. 

Serdecznie zapraszamy.

Szkolimy w pasją! 

Kurs energetyczno – elektryczny

Zapraszamy na kolejne szkolenie z zakresu obsługi urządzeń i instalacji energetyczno – elektrycznych gr. I, II i III. Termin realizacji szkolenia i egzamin kwalifikacyjny  – miesiąc sierpień. Serdecznie zapraszamy.

Szkolenia w okresie wakacyjnym lipiec – sierpień 2017r.

BZDZ Stowarzyszenie Oświatowo – Techniczne – Ośrodek Szkoleniowy w Inowrocławiu zaprasza w okresie letnim lipiec – sierpień 2017 r. na kursy i szkolenia w zakresie:

 • montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych,
 • operatora koparko-ładowarki
 • kierowcy wózków jezdniowych (początek sierpnia)

Planowany termin zakończenia kursów m-c sierpień, wrzesień 2017r.

Zapraszamy również na szkolenia związane z uzyskaniem uprawnień energetycznych gr. I, II i III – termin realizacji szkolenia i egzamin koniec lipca 2017r.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny. 

Serdecznie zapraszamy.

Szkolimy w pasją! 

Propozycje szkoleń w I kwartale 2017r.

Ośrodek Szkoleniowy w Inowrocławiu serdecznie zaprasza do udziału w niżej wymienionych szkoleniach:

 • kierowca operator wózków jezdniowych,
 • operator koparko-ładowarek, koparek jednonaczyniowych i ładowarek jednonaczyniowych klasa III,
 • operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych, operator przecinarek do nawierzchni dróg, 
 • montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych,
 • uprawnienia energetyczno – elektryczne w zakresie dozoru i eksploatacji gr I, II, III.
 • obsługa wciągników i wciągarek, suwnic, podestów ruchomych, dźwigów, żurawi wraz z egzaminem UDT.

Zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy.

Szkolenie ADR

BZDZ – Ośrodek Szkoleniowy w Inowrocławiu informuje, że szkolenie ADR przewóz materiałów niebezpiecznych będzie realizowane w terminach od 30 grudnia 2016r. do 3 stycznia 2017r.  Zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy.

Kursy i szkolenia od października 2016r.

BZDZ Stowarzyszenie Oświatowo – Techniczne – Ośrodek Szkoleniowy w Inowrocławiu organizuje od miesiąca października nabór na szkolenia w zakresie:

 • operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych,
 • operatora przecinarek do nawierzchni dróg,
 • operatora koparki jednonaczyniowej,
 • operatora koparko-ładowarki,
 • operatora ładowarki jednonaczyniowej,
 • kierowcy wózków jezdniowych,
 • uprawnienia energetyczne eksploatacyjne „E” i dozorowe „D” dla grupy  I (prąd), II(ciepło), III (gaz).

Planowany termin rozpoczęcia szkoleń m-c październik 2016r.

Zapraszamy również na szkolenia związane z uzyskaniem uprawnień przed Urzędem Dozoru Technicznego tj.:

operatorów dźwigów, żurawi (HDS), podestów ruchomych, suwnic, wciągników i wciągarek. 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny. 

Serdecznie zapraszamy.

Szkolimy w pasją! 

Oferta szkoleniowa w miesiącach lipiec i sierpień 2016r.

BZDZ Stowarzyszenie Oświatowo – Techniczne – Ośrodek Szkoleniowy w Inowrocławiu organizuje w okresie letnim lipiec – sierpień 2016 r. kursy:

 • montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych,
 • operatora koparki jednonaczyniowej,
 • operatora koparko-ładowarki,
 • operatora ładowarki jednonaczyniowej,
 • kierowcy wózków jezdniowych

Planowany termin zakończenia kursów m-c sierpień, wrzesień 2016r.

Zapraszamy również na szkolenia związane z uzyskaniem uprawnień przed UDT tj.:

operatorów dźwigów, żurawi, podestów ruchomych. Termin egzaminu UDT ok.  20 lipca 2016r.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny. 

Serdecznie zapraszamy.

Szkolimy w pasją!