Aktualności Ośrodka Szkoleniowego w Inowrocławiu

Propozycje szkoleń w I kwartale 2017r.

Ośrodek Szkoleniowy w Inowrocławiu serdecznie zaprasza do udziału w niżej wymienionych szkoleniach:

 • kierowca operator wózków jezdniowych,
 • operator koparko-ładowarek, koparek jednonaczyniowych i ładowarek jednonaczyniowych klasa III,
 • operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych, operator przecinarek do nawierzchni dróg, 
 • montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych,
 • uprawnienia energetyczno – elektryczne w zakresie dozoru i eksploatacji gr I, II, III.
 • obsługa wciągników i wciągarek, suwnic, podestów ruchomych, dźwigów, żurawi wraz z egzaminem UDT.

Zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy.

Szkolenie ADR

BZDZ – Ośrodek Szkoleniowy w Inowrocławiu informuje, że szkolenie ADR przewóz materiałów niebezpiecznych będzie realizowane w terminach od 30 grudnia 2016r. do 3 stycznia 2017r.  Zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy.

Kursy i szkolenia od października 2016r.

BZDZ Stowarzyszenie Oświatowo – Techniczne – Ośrodek Szkoleniowy w Inowrocławiu organizuje od miesiąca października nabór na szkolenia w zakresie:

 • operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych,
 • operatora przecinarek do nawierzchni dróg,
 • operatora koparki jednonaczyniowej,
 • operatora koparko-ładowarki,
 • operatora ładowarki jednonaczyniowej,
 • kierowcy wózków jezdniowych,
 • uprawnienia energetyczne eksploatacyjne „E” i dozorowe „D” dla grupy  I (prąd), II(ciepło), III (gaz).

Planowany termin rozpoczęcia szkoleń m-c październik 2016r.

Zapraszamy również na szkolenia związane z uzyskaniem uprawnień przed Urzędem Dozoru Technicznego tj.:

operatorów dźwigów, żurawi (HDS), podestów ruchomych, suwnic, wciągników i wciągarek. 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny. 

Serdecznie zapraszamy.

Szkolimy w pasją! 

Oferta szkoleniowa w miesiącach lipiec i sierpień 2016r.

BZDZ Stowarzyszenie Oświatowo – Techniczne – Ośrodek Szkoleniowy w Inowrocławiu organizuje w okresie letnim lipiec – sierpień 2016 r. kursy:

 • montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych,
 • operatora koparki jednonaczyniowej,
 • operatora koparko-ładowarki,
 • operatora ładowarki jednonaczyniowej,
 • kierowcy wózków jezdniowych

Planowany termin zakończenia kursów m-c sierpień, wrzesień 2016r.

Zapraszamy również na szkolenia związane z uzyskaniem uprawnień przed UDT tj.:

operatorów dźwigów, żurawi, podestów ruchomych. Termin egzaminu UDT ok.  20 lipca 2016r.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny. 

Serdecznie zapraszamy.

Szkolimy w pasją! 

Kurs i egzamin energetyczno – elektryczny

BZDZ Stowarzyszenie Oświatowo – Techniczne – Ośrodek Szkoleniowy w Inowrocławiu informuje, że w m-cu kwietniu 2016 r. organizuje szkolenie i egzaminy kwalifikacyjne w gr I (prąd), gr II (ciepło) i gr. III .(gaz), dla osób chcących uzyskać tego typu uprawnienia. Planowany termin egzaminu – koniec kwietnia 2016 r. Chętne osoby serdecznie zapraszamy na szkolenia.

kurs montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych

BZDZ Stowarzyszenie Oświatowo – Techniczne – Ośrodek Szkoleniowy w Inowrocławiu organizuje w m-cu kwietniu – maju 2016 r. kurs montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych. Planowany termin zakończenia kursu m-c maj. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny. Serdecznie zapraszamy.