Kontakt

Ośrodek Szkoleniowy – Centrum Kształcenia Kadr Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego

Ul. Fordońska 120 (budynek C)
85-739 Bydgoszcz
ckk@bzdz.pl

Anita Furgała
Kierownik Ośrodka Szkoleniowego w Bydgoszczy
anita.furgala@bzdz.pl
606 644 093

Natalia Bednarska
specjalista ds kształcenia
natalia.bednarska@bzdz.pl

Joanna Wojtalewicz
koordynator ds. szkoleń
joanna.wojtalewicz@bzdz.pl