Kurs na operatora koparko-ładowarki

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie wybranych uprawnień.

Ilość godzin ogółem: 134

Liczba godzin zajęć teoretycznych: 52

Liczba godzin zajęć praktycznych: 82

 

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenia co najmniej podstawowe,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności.

Po ukończeniu kursu, absolwent przystępuje do egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną. Po zdanym egzaminie słuchacz otrzymuje tego samego dnia książeczkę z uprawnieniami wystawionymi przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

 

 

Więcej informacji na stronie: cksom.imbigs.pl

Wzór uprawnień: pobierz plik PDF