Listy gratulacyjne

prezydent_bydgoszczy  

Prezydent Miasta Bydgoszczy:
podpis_prezydenta„Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego, od chwili zainicjowania swej działalności, podnosi kwalifikacje nie tylko swych uczniów, ale przede wszystkim własne. Nieustannie wzbogacając ofertę edukacyjną, wypełnia oświatową misję, służąc szerokiemu gronu zainteresowanych.”
„Pełen uznania dla wieloletniej, owocnej pracy, składam serdeczne podziękowania za wkład wniesiony W stworzenie sprawnie funkcjonującej, ambitnej i kreatywnej placówki.”

zsnaklo  

Dyrektor ZSŻŚ Nakło:
podpis _dyrektor_zsnaklo„Mam również zaszczyt wyrazić słowa uznania za wkład w kształcenie i wychowanie pokoleń kursantów oraz za to, że mimo upływu lat Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego nie ustaje w staraniach mających na celu permanentne podnoszenie jakości pracy. Skuteczność Waszych osiągnięć budzi podziw nie tylko w Województwie Kujawsko -Pomorskim, ale także daleko poza nim.”

marszalek_wojewodztwa  

Marszałek Województwa:
podpis_marszalek_calbecki„Cieszy mnie że BZDZ wypracował przez te lata wysokie standardy jakości i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przyszłych słuchaczy i proponuje wiele atrakcyjnych kierunków kształcenia związanych z potrzebami rynku pracy.”

 udt  

Dyrektor UDT Bydgoszcz:
podpis_dyrektor_UDT_Bydgoszcz„Wysoko ceniąc Państwa zasługi w działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa techniczengo pragniemy podziekować za dotychczasową współpracę i jej znakomite efekty.”

 pup_bydgoszcz  

Dyrektor PUP Bydgoszcz:
podpis_dyr_pup_byd„BZDZ trwale wpisał się w krajobraz naszego miasta , a realizyjąc swoją oświatową misję w wydatny sposób przyczynia się do kształtowania właściwych postawa społecznych, a przede wszytskim do podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Wysoki poziom kursów oraz szkoleń, doswiadczenie i profesjonalna kadra znacznie przyczyniają sie do roZwoju lokalnej społeczności.”

 logo_pup_chojnice  

Dyrektor PUP Chojnice:
„Jako często współpracujący partnerzy, zauważamy Wasz wielki wkład w rozwój oświaty zarówno w województwie kujawsko-pomorskim jak pomorskim. Współpraca z Państwem jest dla nas przyjemnością i zaszczytem. Wasze sługi są gwarantem najwyższej jakości i profesjonalizmu.”

Dyrekcja i Pracownicy
powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach

 przewodniczacy_sejmiku  

Przewodniczący Sejmiku:
podpis_przewodniczacy_sejmiku„Przez minione 21-lat zbudowaliście Państwo silny, solidny ośrodek który wyedukował ponad 250 tysięcy dorosłych słuchaczy. Tej dobrze wykonanej pracy, osiągniętej pozycji – gratuluję.”

 ohp_gdansk  

OHP Gdańsk:
podpis_ohp„Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego jest naszym wieloletnim, bardzo ważnym partnerem OHP w zakresie działań na rzecz kształcenia młodzieży. Dzięki wspólnie podejmowanym działaniom z roku na rok coraz więcej młodych ludzi ma szansę na zdobycie nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych, a co za tym idzie – na odnalezienie się na rynku pracy.”

 ohp_torun   OHP Toruń:
Podpis_ohp_torun„Gratuluję Państwu sukcesów w sprawnej realizacji programów w zakresie kształcenia, dokształcania zawodowego dorosłych. patrząc z perspektywy zawartego między naszymi instytucjami porozumienia, życzę , aby przyszłe lata obfitowały w sukcesy promocyjne, kształceniowe oraz realizację ciekawych projektów z partnerami.”
 herb_bydgoszcz  

Przewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy:
„Proszę przyjąć słowa uznania za codzienny trud edukacyjny, za propagowanie wartości wychowawczych w doskonaleniu zawodowym, za pomoc w realizowaniu zadań miejskich na rzecz rozwoju Bydgoszczy.”

Przewodniczący Rady Miasta
Bydgoszczy

 wup  

WUP Dyrektor:
podpis_wup_dyrektor„Wysoko oceniam działalność stowarzyszenia w zakresie kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego dorosłych. Wypracowany przez Państwa model jest otwarty tak pod względem treści, struktury jak i funkcjonowania. Zaspakaja w pełni potrzeby i aspiracje kandydatów na kursy, szkolenia i wszelkiego rodzaju zajęcia warsztatowe. Jest ściśle powiązany z problematyką regionalnego rynku pracy.”

 areszt_sledczy_waly  

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej:
„Wasz profesjonalizm i przygotowanie zawodowe kadry nauczycieli wykształciło wielu ludzi, dając im szansę na zdobycie nowego zawodu a niekiedy wyznaczając im nowe perspektywy na własne życie.”

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej
w Bydgoszczy
płk Krzysztof Chojecki

 logo_wicewojewoda  

Wicewojewoda:
podpis_wicewojewoda„Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego jest częścią systemu, który musi przygotować bydgszczan i innych mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego do nowej sytuacji. Z pewnością przydadzą sję więc lata praktyki, środki dydaktyczne, doświadczona kadra oraz kontakty międzynarodowe. Przede wszystkim jednak-kapitał doświadczenia.”