Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego

Szanowni Państwo,

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego jest największym ośrodkiem szkoleniowym w regionie kujawsko-pomorskim. Co roku w 10 naszych placówkach blisko 16 tys. osób zdobywa nowy zawód lub doskonali swoje kwalifikacje zawodowe.

Naszą misją jest kształcenie zawodowe osób dorosłych, zarówno pracujących jak i bezrobotnych oraz młodzieży w specjalnościach najbardziej pożądanych na regionalnym rynku pracy.

Od września 2012 r. w województwie kujawsko-pomorskim, pomorskim i mazowieckim prowadzimy dla młodzieży dzienne „Mundurowe” Szkoły Techniczne o profilu wojskowym, policyjnym i strażackim.

Kształcimy również kadrę nauczycielską indywidualnie na kursach kwalifikacyjnych i doskonalących oraz grupowo w zakresie szkolenia Rad Pedagogicznych.

Podstawą misji Zakładu jest otwartość na zmieniające się potrzeby społeczne i troska o wysoką jakość świadczonych usług. Jako pierwsza instytucja edukacyjna w regionie uzyskaliśmy Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001 w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz Certyfikat Krajowego Systemu Usług.

Posiadamy specjalne uprawnienia do prowadzenia kursów i szkoleń, w tym:

  • uprawnienia Ministerstwa Gospodarki Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego do prowadzenia kursów na operatorów maszyn budowlanych i urządzeń drogowych,
  • uprawnienia Urzędu Regulacji Energetyki do prowadzenia szkoleń i egzaminów energetycznych (SEP),
  • uprawnienia Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach na realizację kursów i egzaminów dla spawaczy.
  • uprawnienia i akredytację Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty na realizację kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli.
  • akredytację Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty na realizację kursów zawodowych i szkoleń specjalistycznych.
  • uprawnienia na realizację kursów z zakresu przewozu materiałów niebezpiecznych ADR.
  • uprawnienia na potwierdzanie kwalifikacji zawodowych nabytych w drodze formalnej i nieformalnej oraz poprzez doświadczenie w pracy;
  • Ponadto w 2013 r. powołaliśmy również Agencję Zatrudnienia, której celem jest świadczenie usług w zakresie pośrednictwa pracy w Polsce i krajach Europy Zachodniej. Zajmujemy się również poradnictwem zawodowym .

Bydgoski ZDZ to lider w zakresie usług edukacyjnych w naszym regionie.
Serdecznie zapraszam do skorzystania z naszej bogatej oferty szkoleniowej.

Paweł Duzdowski
Prezes Zarządu Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego