Kursy Urzędu Dozoru technicznego

Zapraszamy osoby zainteresowane uprawnieniami na poniższe urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu. Nasze kursy przygotują Cię do egzaminu przed komisją kwalifikacyjną dozoru technicznego.

Grupy, kategorie i zakres uprawnień do obsługi dźwignic /z napędem nieręcznym/:

1. Cięgniki

IIW – wciągniki i wciągarki stałe i przejezdne sterowane z poziomu roboczego w tym bezprzewodowo
IW – wciągniki i wciągarki sterowane z kabiny i poziomu „O”

2. Suwnice

IIS – suwnice hakowe sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo oraz kat. II W
IS – suwnice hakowe sterowane z kabiny oraz I W i II S oraz suwnice specjalne: chwytakowe, chwytnikowe, trawersowe, lejnicze, kuzienne, stryperowe, kleszczowe

3. Żurawie

IIŻ – stacjonarne, przewoźne, przenośne, samojezdne
IŻ – wieżowe, szynowe

4. Podesty

IIP – podesty ruchome: wiszące, stacjonarne i masztowe
IP – podesty ruchome przejezdne : wolnobieżne i przewoźne, samojezdne

5. Układnice

IU – szynowe, samojezdne

6. Dźwigi

IID – budowlane z obsługą
ID – towarowe z obsługą i szpitalne

7. Dźwignice linotorowe – IL

8. Wyciągi towarowe – IWT

9. Wózki jezdniowe podnośnikowe – WJ0

10. Urządzenia do manipulacji kontenerami – IK