Napełnianie i opróżnianie cystern

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień TDT do obsługi urządzeń NO tzw. nalewaki: napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych – cystern w transporcie drogowym i kolejowym materiałami niebezpiecznymi.

Warunki przyjęcia na kurs:

  • przynajmniej wykształcenie zawodowe
  • ukończony 18 rok życia
  • poprawne wypełnienie wniosku na egzamin i dostarczenie go, do ośrodka

Kurs na nalewaki – napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych (cystern) składa się z części teoretycznej i praktycznej i kończy się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną Transportowego Dozoru Technicznego. Wydawane uprawnienia TDT na tankowanie i opróżnienie zbiorników transportowych: cystern w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego TDT są ważne bezterminowo. Zaświadczenie kwalifikacyjne może obejmować jedna lub więcej klas materiałów niebezpiecznych (paliwa ciekłe, gazowe itp.) oraz jeden lub więcej rodzaj zbiorników transportowych – cystern samochodowych i sposobów napełniania. Ze względu na swoją mobilność nasz instruktor jest w stanie dojechać i przeprowadzić kurs dla grup zorganizowanych w państwa firmie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i części pomorskiego.