Kurs z obsługi wózków jezdniowych i specjalistycznych

wozek-widlowyKurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 18 lat i chcą uzyskać uprawnienia do kierowania i obsługi wózków jezdniowych widłowych i specjalistycznych. Po zdanym egzaminie słuchacz otrzymuje książeczkę operatora wózka wydaną przez Urząd Dozoru Technicznego ważną bezterminowo w Polsce i krajach UE.

 

Uwaga! Bardzo ważne:
od 2013r. tylko nasza firma w regionie posiada prawnie zatwierdzony program szkolenia Urzędu Dozoru technicznego tzn. że możemy szkolić i przy współpracy z Urzędem Dozoru technicznego przeprowadzać egzaminy i wydawać stosowne uprawnienia.
Żeby uniknąć problemów w przyszłości prosimy żądać od firm szkoleniowych aktualnego programu kursu zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego. Jeżeli taka firma nie posiada takiego programu lub nie wyda książeczki UDT po zakończonym kursie w zakresie obsługi/kierowania wózkiem to w świetle obowiązujących przepisów pozostałe jakiekolwiek wydane uprawnienia są nieważne!!!