Kursy medyczne

Witamy w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doskonalenia Kadr Medycznych.

pielegniarkiOśrodek Szkoleniowy BZDZ w Bydgoszczy proponuje atrakcyjne warunki korzystania ze szkoleń i kursów dla pielęgniarek i położnych.

Aktualnie bazując na programach i systemie szkolenia akredytowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, organizujemy szkolenia na specjalizacje i kursy specjalizacyjne, kwalifikacyjne, specjalistyczne i dokształcające.

Wymagane dokumenty

 • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – KURS KWALIFIKACYJNY: pobierz plik
  *do formularza prosimy dołączyć kopię prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej
 • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – KURS SPECJALISTYCZNY: pobierz plik
  *do formularza prosimy dołączyć kopię prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej
 • ZAŚWIADCZENIE O WYKONYWANIU ZAWODU: pobierz plik
 • WSPÓŁPRACA Z POZ: pobierz plik lub ŚWIADCZENIE POZ: pobierz plik
  *jeśli dotyczy
 • REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE: pobierz plik

 

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE (SPECJALIZACJE)

Szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek w dziedzinie:

 1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

 2. Pielęgniarstwo chirurgiczne

 3. Pielęgniarstwo geriatryczne

 4. Pielęgniarstwo internistyczne

 5. Pielęgniarstwo onkologiczne

 6. Pielęgniarstwo operacyjne

 7. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

 8. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej

 9. Pielęgniarstwo pediatryczne

 10. Pielęgniarstwo psychiatryczne

 11. Pielęgniarstwo ratunkowe

 12. Pielęgniarstwo rodzinne

 13. Ochrona zdrowia pracujących

Szkolenia specjalizacyjne dla położnych w dziedzinie:

 1. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze

 2. Pielęgniarstwo rodzinne

Szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych w dziedzinie:

 1. Pielęgniarstwo epidemiologiczne

 2. Pielęgniarstwo neonatologiczne


KURSY KWALIFIKACYJNE

Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek w dziedzinie:

 1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

 2. Pielęgniarstwo chirurgiczne

 3. Pielęgniarstwo diabetologiczne

 4. Pielęgniarstwo geriatryczne

 5. Pielęgniarstwo internistyczne

 6. Pielęgniarstwo kardiologiczne

 7. Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią

 8. Pielęgniarstwo neonatologiczne

 9. Pielęgniarstwo neurologiczne

 10. Pielęgniarstwo onkologiczne

 11. Pielęgniarstwo operacyjne

 12. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

 13. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej

 14. Pielęgniarstwo pediatryczne

 15. Pielęgniarstwo psychiatryczne

 16. Pielęgniarstwo ratunkowe

 17. Pielęgniarstwo rodzinne

 18. Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania

 19. Pielęgniarstwo transplantacyjne

 20. Ochrona zdrowia pracujących

Kursy kwalifikacyjne dla położnych w dziedzinie:

 1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii

 2. Pielęgniarstwo operacyjne

 3. Pielęgniarstwo rodzinne

Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych w dziedzinie:

 1. Pielęgniarstwo epidemiologiczne

 

KURSY SPECJALISTYCZNE

Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek:

 1. Dializoterapia

 2. Kompresjoterapia

 3. Leczenie ran

 4. Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową

 5. Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą

 6. Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi

 7. Opieka nad pacjentem poddawanym procedurom diagnostycznym i terapeutycznym z użyciem otwartych źródeł promieniowania

 8. Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową

 9. Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie

 10. Podstawy terapii objawowej w opiece paliatywnej

 11. Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi

 12. Szczepienia ochronne

 13. Wykonanie badania spirometrycznego

 14. Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego

 15. Wykonywanie i ocena testów skórnych

 16. Żywienie dojelitowe i pozajelitowe

Kursy specjalistyczne dla położnych:

 1. Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji

 2. Leczenie ran

 3. Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu

 4. Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym

 5. Szczepienia ochronne

Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych:

 1. Edukator w cukrzycy

 2. Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie

 3. Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI

 4. Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów

 5. Ordynowanie leków i wypisywanie recept

 6. Podstawy języka migowego

 7. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

 8. Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka

 9. Terapia bólu ostrego u dorosłych

 10. Terapia bólu przewlekłego u dorosłych

 11. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

 12. Wywiad i badanie fizykalne

 

KURSY DOSKONALĄCE

 1. Epidemiologia i profilaktyka HIV i chorób przenoszonych drogą płciową

 2. Dzienny opiekun w opiece nad dziećmi do lat 3 dla pielęgniarek, położnych, opiekunek dziecięcych, nauczycieli wychowania przedszkolnego

 3. Praca pielęgniarki z cytostatykami – zasady bezpieczeństwa personelu oraz przygotowanie i podawanie leków przeciwnowotworowych u dorosłych -dla pielęgniarek

 4. Nowoczesne opatrunki stosowane w owrzodzeniach nowotworowych oraz owrzodzeniach odleżynowych dla pielęgniarek i położnych

 5. Ultrasonografia dla położnych – diagnostyka podstawowych zaburzeń i odchyleń u kobiet

 6. Najczęściej występujące nowotwory u kobiet – profilaktyka raka szyjki macicy, jajnika, raka trzonu macicy, piersi

 7. Monitorowanie  kobiety ciężarnej i płodu w czasie ciąży i porodu

 8. Nowotwory narządów kobiecych narządów płciowych – profilaktyka chorób szyjki macicy, pobieranie wymazów cytologicznych

 9. Ból ostry i przewlekły, problemy kliniczne, terapeutyczne, metody walki z bólem

 10. Porty naczyniowe, kontakty  centralne, wkłucia obwodowe

 11. Podstawy wykonania manualnego drenażu limfatycznego

 12. Kompresjoterapia  u pacjentów z obrzękiem limfatycznym