Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Program kursu zgodny jest wymogami Ministra Edukacji Narodowej i Sportu określonymi w rozporządzeniu MENiS z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu z późn. zm.

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki i praktyki metodycznej

Kurs obejmuje 80 godzin zajęć dydaktycznych

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących pełnić funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu.

Program kursu obejmuje zagadnienia m.in. z: podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki kształcenia praktycznego

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające min. wykształcenie średnie lub zdany egzamin mistrzowski.

Zapraszamy do naszych ośrodków!