Certyfikowane kursy BHP

Jesteśmy jedyną Certyfikowaną firmą szkoleniową Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w województwie kujawsko-pomorskim (w całej Polsce są tylko 23 ośrodki). Każde przez nas wydane zaświadczenie z zakresu Bezpieczeństwa Higieny Pracy opatrzone jest specjalną pieczęcią/informacją, że każdy kurs realizowany jest na najwyższym poziomie. Firmy korzystające z naszych usług nie muszą obawiać się kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy.

Kursy i szkolenia BHP – KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOSĆ (ONLINE) – szczegóły w naszych ośrodkach – elastyczność i Certyfikat CIOP – to nasze atuty!!!!!!

Zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004r w w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy / Dz.U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860 ze zm. /

  • szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
  • szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych
  • szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  • szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia
  • szkolenie okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby
  • szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy
  • szkolenie – bezpieczne użytkowanie wyrobów zawierających azbest / zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r.w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów Dz.U. z 2005 r. nr 216 , poz. 1824 /

oraz wszelkiego rodzaju kursy związane z tematyką BHP w oparciu o opracowane szczegółowe programy szkolenia.

ciop-pib