Chojnice

Ul. Lichnowska 5

89-620

Ośrodek Szkoleniowy – Szkoła Biznesu Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego

Ewa Skwierawska -Maćkowiak

dyrektor ośrodka

szkoleniowego

52 397 34 16
664 772 625

szkolabiznesu@bzdz.pl

Krystyna Błaszkowska

specjalista ds. kształcenia

52 397 34 16

szkolabiznesu@bzdz.pl

Jarosława Kortas

specjalista ds kształcenia

52 397 34 16

szkolabiznesu@bzdz.pl