Praca w BZDZ

Chojnice - Instruktor do prowadzenia szkoleń dla operatorów maszyn budowlanych

Ośrodek Szkoleniowy Szkoła Biznesu w Chojnicach poszukuje do współpracy Instruktorów zajęć praktycznych na szkoleniach, operatorów maszyn budowlanych stosowanych przy robotach ziemnych, przygotowujących do sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Wymagania:

  • co najmniej średnie wykształcenie
  • uprawnienia najwyższej klasy przewidzianej dla danej specjalności
  • kurs pedagogiczny
  • doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi urządzeń/ maszyn

Kontakt:

helena.ginter@bzdz.pl
882 830 994

szkolenia.chojnice@bzdz.pl
tel. 52 397 34 16

Inowrocław - Wykładowca: mechanik, budowa maszyn

Poszukujemy wykładowcy instruktora z wykształceniem wyższym o specjalności mechanika budowa maszyn do prowadzenia szkoleń z zakresu obsługi: wózków jezdniowych, suwnic, podestów ruchomych, żurawi, wciągników wciągarek – przygotowujących do egzaminów UDT.
Praca w naszym oddziale w Inowrocławiu.

Inowrocław - Wykładowca: mechanik, budowa maszyn

Poszukujemy wykładowcy z wykształceniem wyższym o specjalności mechanika budowa maszyn do prowadzenia zajęć teoretycznych na szkoleniach dla operatorów maszyn budowlanych stosowanych przy robotach ziemnych, przygotowujących do sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.
Praca w naszym oddziale w Inowrocławiu.