Aktualności BZDZ »

KURS: OPERATOR MASZYN BUDOWLANYCH (KOPARKOŁADOWARKI)

KURS:

OPERATOR MASZYN BUDOWLANYCH (KOPARKOŁADOWARKI)

 

Termin:                13.07.2018 – 01.09.2018

Ilość godzin:       134

 

Kurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 18 lat i chcą uzyskać uprawnienia do obsługi maszyn budowlanych:

 

Zapisy:  Centrum Kształcenia Kadr Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego,

              ul. Fordońska 120

tel.:        52 342 04 92; 606 644 209

Kurs doskonalący umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony

KURS

DOSKONALĄCY UMIEJĘTNOŚCI KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY

 

Terminy:              10.07.2018 – 16.07.2018              (I edycja)

                            06.08.2018 – 10.08.2018              (II edycja)

                            08.09.2018 – 22.09.2018              (III edycja)

                            13.10.2018 – 27.10.2018              (IV edycja)

Ilość  godzin:      40

 

Program kursu: zgodny z Rozporządzenie MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowej tematyki, formy oraz czasu trwania kursu doskonalącego umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz.U. poz.103 z dn. 21.01.2016)

 

Zapisy:  Centrum Kształcenia Kadr Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego, ul.

              Fordońska 120

tel.:        52 342 04 92; 606 644 209

 

KURS: PODESTY RUCHOME KAT. IP

KURS:

PODESTY RUCHOME KAT. IP

 

Termin:                02.07.2018 – 13.07.2018

Ilość godzin:       40

Kurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 18 lat i chcą uzyskać uprawnienia do obsługi podestów ruchomych kat. IP wolnobieżne: nożycowe wysięgnikowe, teleskopowe na podwoziu samochodowym, ruchome ciągnione za samochodem

 

Zapisy: Centrum Kształcenia Kadr Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego,

             ul.Fordońska 120

tel.:        52 342 04 92; 606 644 209

 

KURS: PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

KURS:

PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

 

Termin:                27.06.2018 – 07.07.2018

Ilość godzin:       80

 

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących pełnić funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu. Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające min. wykształcenie średnie lub zdany egzamin mistrzowski.

 

Zapisy:  Centrum Kształcenia Kadr Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego,

ul. Fordońska 120

tel.:        52 342 04 92; 606 644 209

Wykładowca: mechanik, budowa maszyn, Inowrocław

Poszukujemy wykładowcy instruktora z wykształceniem wyższym o specjalności mechanika budowa maszyn do prowadzenia szkoleń z zakresu obsługi: suwnic, podestów ruchomych, żurawi, wciągników wciągarek – przygotowujących do egzaminów UDT.
Praca w naszym oddziale w Inowrocławiu.
Kontakt:
52 355 36 26
okz-inowroclaw@bzdz.pl

Szkolenie SEP

Szkolenie SEP

Czas trwania kursu 25,05.2018 – 27.05.2018

Zapisy: Ośrodek Szkoleniowy Szkoły Biznesu w Chojnicach ul. Lichnowska 5

tel. 52 397 34 16

Szkolenie MS Office Word

Szkolenie MS Office Word

Możliwość zdawania egzaminu ECDL w zakresie modułu B3 – przetwarzanie tekstu

Czas trwania kursu 11.05.2018 – 17.05.2018

Zapisy: Ośrodek Szkoleniowy Szkoły Biznesu w Chojnicach ul. Lichnowska 5

tel. 52 397 34 16

Mała księgowość z MS Office Excel

Mała księgowość z MS Office Excel

Czas trwania kursu 11.05.2018 – 17.05.2018

Zapisy: Ośrodek Szkoleniowy Szkoły Biznesu w Chojnicach ul. Lichnowska 5

tel. 52 397 34 16

Szkolenie MS Office Excel

Szkolenie MS Office Excel

Czas trwania kursu 11.05.2018 – 15.05.2018

Możliwość zdawania egzaminu ECDL w zakresie modułu B4 – arkusze kalkulacyjne

Zapisy: Ośrodek Szkoleniowy Szkoły Biznesu w Chojnicach ul. Lichnowska 5

tel. 52 397 34 16

Kurs ECDL BASE

Kurs ECDL BASE

Czas trwania kursu 09.05.2018 – 18.05.2018

Egzamin ECDL

Zapisy: Ośrodek Szkoleniowy Szkoły Biznesu w Chojnicach ul. Lichnowska 5

tel. 52 397 34 16