Bezpłatne kursy dla pracodawców i pracowników (KFS)

Pracodawco – skorzystaj z dofinansowania kursów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) – adresowany jest do pracodawców, wspomaga przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących, aby nie utraciły pracy z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

 Środki KFS można przeznaczyć na:  

  • kursy realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub  uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku  z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS.

Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego w latach  2014-2015  będą przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących tj. pracowników i pracodawców.  

PRACODAWCO !

Przyjdź już dziś do najbliższego ośrodka Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego – pomożemy Ci wypełnić wniosek o dofinansowanie szkolenia dla siebie lub swoich pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Serdecznie zapraszamy !