Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego
F
Aktualności
SZKOŁA BIZNESU CHOJNICE

Kursy dla nauczycieli:

2. Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli – rekrutacja trwa

3. Kurs kwalifikacyjny - Terapia pedagogiczna – rekrutacja trwa

Kursy zawodowe:

1. Kierowca wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej – rozpoczęcie kursu – kwiecień 2014 r.

2. Uprawnienie energetyczne: Grupa I – urządzenia elektryczne , Grupa II – urządzenie cieplne i energetyczne, Grupa III – urządzenia gazowe – kurs zaczynamy 4 kwietnia 2014 r.

3. Czeladniczo – mistrzowskie w różnych zawodach – rozpoczęcie kursu – kwiecień 2014 r.

4. Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu – rekrutacja trwa.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe:

1. Osoby, które ukończyły 18 lat, mogą kształcić się w zawodzie kosmetyczka (rekrutacja trwa) na kursach kwalifikacyjnych, które podzielone są na dwie kwalifikacje:

K1. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy (A.61) – 10 miesięcy

K2. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała dłoni i stóp (A.62) – 10 miesięcy

Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik usług kosmetycznych, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

2. Osoby, które ukończyły 18 lat, mogą kształcić się w zawodzie fryzjer ( rekrutacja trwa) na kursach kwalifikacyjnych, przygotowujących do egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną, po zdaniu którego otrzymują dyplom potwierdzający uzyskanie zawodu fryzjera.

Kurs podzielony jest na dwie kwalifikacje:

K1. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (A.19) – 15 miesięcy

K2. Wykonywanie projektów fryzjerskich (A.23) – 5 miesięcy

Słuchaczami kursów kwalifikacyjnych mogą być osoby, które mają ukończone przynajmniej gimnazjum lub 8 – letnią szkołę podstawową.

Informacje i zapisy: Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego

Szkoła Biznesu w Chojnicach, ul. Lichnowska 5

tel/ 52/397-34-16 lub 52/397-70-08, e-mail: szkolabiznesu@bzdz.pl

Kursy dla nauczycieli:

1. Kurs kwalifikacyjny dla kierowniczej kadry oświatowej z zakresu zarządzania oświatą- wolne miejsca – następny zjazd 14 – 15 – 16.03.2014 r.

2. Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli – rekrutacja trwa

3. Kurs kwalifikacyjny - Terapia pedagogiczna – rekrutacja trwa

Kursy zawodowe:

1. Kierowca wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej – rozpoczęcie kursu – marzec 2013 r.

2. Technik usług kosmetycznych – rekrutacja trwa

3. Technik usług fryzjerskich – rekrutacja trwa

4. Uprawnienie energetyczne: Grupa I – urządzenia elektryczne , Grupa II – urządzenie cieplne i energetyczne, Grupa III – urządzenia gazowe

5. Czeladniczo – mistrzowskie w różnych zawodach – rozpoczęcie kursu – marzec 2014 r.

Informacje i zapisy: Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego
Szkoła Biznesu w Chojnicach, ul. Lichnowska 5
tel/ 52/397-34-16 lub 52/397-70-08, e-mail: szkolabiznesu@bzdz.pl

Aktualności dla Centrum Kształcenia Kadr

Oligofrenopedagogika

ostatnie wolne miejsca !

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Inauguracja kursu grudzień 2014 r.

Wychowanie do życia w rodzinie

Inauguracja kursu listopad 2014 r.

Pedagogiczny kwalifikacyjny dla czynnych zawodowo nauczycieli.

Ostatnie wolne miejsca !!!

Terapia pedagogiczna .

Inauguracja kursu listopad 2014 r.

Spawanie metodami (do wyboru): MAG, TIG, elektryczna, gazowa

Zajęcia odbywają się popołudniami w godzinach 16.00-20.00

Kurs operator maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (m.in. operator koparko-ładowarki klasa III wszystkie typy, operator koparki jednonaczyniowej, operator ładowarki)

Rozpoczęcie kursu listopad 2014 r.

Kurs gry na gitarze klasycznej, akustycznej i elektrycznej – kurs dla poczatkujących

Nauka gry na gitarze obejmuje podstawowe wiadomości z zakresu: podstaw gry, teorii muzyki, technik gitarowych oraz metodyki ćwiczeń.

Kurs realizowany będzie dwutorowo – po pierwsze będą to zajęcia praktyczne, na których uczeń stopniowo poznawał będzie coraz bardziej zaawansowane techniki gry na gitarze, a także nabywał umiejętność wykorzystywania nabywanego warsztatu w praktyce.

Drugim ważnym elementem zajęć będzie poruszenie kwestii dotyczących teorii muzyki, w tym także kształcenie słuchu młodego adepta gitary poprzez poznawanie przez niego coraz bardziej zaawansowanych akordów i skal muzycznych, popartych przykładami z muzyki estradowej oraz klasycznej.

W ramach kursu zapewniamy profesjonalizm i odpowiedzialność w podejściu do pracy.

Opłaty :

 • zajęcia indywidualne - 180 zł miesiąc nauki (4 spotkania x 45 minut)
 • zajęcia w grupie 2-4 osoby - 120 zł miesiąc (4 spotkania x 45 minut)

Tak można grać po naszym kursie:

Planowany termin rozpoczęcia zajęć : listopad 2014 r.

Aktualności dla Ośrodka w Inowrocławiu

Kurs kierowcy wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych.

Termin rozpoczęcia listopad 2014r. w BZDZ - Ośrodku Szkoleniowym w Inowrocławiu, ul. Jacewska 164, tel. 52 355-36-26.

Kurs energetyczno – elektryczny grupa I, II, III w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D).

Termin rozpoczęcia listopad 2014r. w BZDZ - Ośrodku Szkoleniowym w Inowrocławiu, ul. Jacewska 164, tel. 52 355-36-26.

Kursy specjalistyczne:
 • - operator koparki jednonaczyniowej,
 • - operator ładowarki jednonaczyniowej,
 • - operator koparko-ładowarek,
 • - operator walców drogowych,
 • - operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych,
 • - operator przecinarek do nawierzchni dróg,
 • - montażysta rusztowań budowlano- montażowych stalowych.
Termin rozpoczęcia listopad/grudzień 2014r. w BZDZ - Ośrodku Szkoleniowym w Inowrocławiu, ul. Jacewska 164, tel. 52 355-36-26.

Kurs ADR przewóz materiałów niebezpiecznych .

Termin rozpoczęcia listopad 2014r. w BZDZ - Ośrodku Szkoleniowym w Inowrocławiu, ul. Jacewska 164, tel. 52 355-36-26. UWAGA! Zapisy do 12 listopada 2014r.

Kurs opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym.

Termin rozpoczęcia 22 wrzesień 2014r. w BZDZ - Ośrodku Szkoleniowym w Inowrocławiu, ul. Jacewska 164, tel. 52 355-36-26.

Kurs kierowcy wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych.

Termin rozpoczęcia 24 marzec 2014r. w BZDZ - Ośrodku Szkoleniowym w Inowrocławiu, ul. Jacewska 164, tel. 52 355-36-26.

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Termin rozpoczęcia marzec 2014r. w BZDZ - Ośrodku Szkoleniowym w Inowrocławiu, ul. Jacewska 164, tel. 52 355-36-26.

Kursy na uprawnienia UDT:
 • - obsługa suwnic, wciągników, wciągarek,
 • - obsługa podestów ruchomych,
 • - obsługa żuraw, HDS,
 • - obsługa wind osobowo-towarowych.
Termin rozpoczęcia marzec/kwiecień 2014r. w BZDZ - Ośrodku Szkoleniowym w Inowrocławiu, ul. Jacewska 164, tel. 52 355-36-26.
Kursy dla kierowców wykonujących transport drogowy:
 • - szkolenie wstępne,
 • - szkolenie okresowe (przewóz rzeczy i osób),
 • - przewóz materiałów niebezpiecznych ADR.
Termin rozpoczęcia marzec/kwiecień 2014r. w BZDZ - Ośrodku Szkoleniowym w Inowrocławiu, ul. Jacewska 164, tel. 52 355-36-26.
Aktualności Ośrodka Szkoleniowego BZDZ w Czersku – kursy:

Zapraszamy na naszą stronę www na niej znajdują się wszystkie aktualne informacje

1. Operator koparko-ładowarek kl. III (wszystkie typy),walce, ubijaki wibracyjne, zagęszczarki, ładowarki jednonaczyniowe, rusztowania, przecinarki do nawierzchni dróg uprawnienia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

rozpoczęcie kursu 24 marca 2014r. godz.16.30

2. Uprawnienia energetyczne- świadectwo kwalifikacyjne gr. I (do 1 KV, powyżej oraz pomiary) gr. II (kotły parowe i wodne, turbiny parowe, suszarnie, sprężarki itp. gr. III (uprawnienia gazowe)

rozpoczęcie kursu - 26 marca 2014r. godz.16.30

3. Spawanie blach i rur MAG 135, TIG 141, cięcie gazowe, cięcie plazmą uprawnienia Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

rozpoczęcie kursu - 26 marca 2014r. godz.16.30

4. BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

rozpoczęcie kursu - 27 marca 2014r. godz.16.30

5. Obsługa żurawia przenośnego – (HDS) uprawnienia UDT

rozpoczęcie kursu - 9 kwietnia 2014r. godz.16.30

6. Obsługa suwnic II S, elektrowciągu oraz żurawia uprawnienia UDT

rozpoczęcie kursu - 10 kwietnia 2014r. godz.16.30

7. Język angielski dla średnio-zaawansowanych

rozpoczęcie kursu - 14 kwietnia 2014r. godz.16.30

Nowa szkoła w Mroczy

W dniu 02 kwietnia 2014r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy

Burmistrzem Miasta i Gminy Mrocza Leszkiem Klesińskim a Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Paweł Duzdowskim dotyczące wynajmu pomieszczeń dydaktycznych, sali gimnastycznej w budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy . Pomieszczenia dydaktyczne i sala gimnastyczna będą przeznaczone na potrzeby nowo tworzonej dziennej szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży o profilu sportowym o nazwie Olimpijska Szkoła Sportowa Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

Szkoła będzie kształciła młodzież z Miasta i Gminy Mrocza w zawodzie technik logistyk.

W szkole będą odbywały się zajęcia sportowe m.in. z zakresu sportów siłowych, strzelectwa sportowego, sztuk walki. Prezes Duzdowski zapewnił, że w trakcie trwania nauki uczniowie będą uczestniczyć w kursach i szkoleniach specjalistycznych, podnoszących konkurencyjność na rynku pracy.

Nauka w nowej szkole rozpocznie się 01 września 2014r.

Nowy spot reklamowy

Dnia 04 czerwca 2013r. Prezes Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego podpisał porozumienie z Zakładami Doskonalenia Zawodowego:

 • 1. Wojewódzkim Zakładem Doskonalenia w Gorzowie Wlkp,
 • 2. Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu
 • 3. Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Słupsku
 • 4. Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Toruniu

dotyczące współpracy mającej na celu podejmowanie wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, umożliwienie korzystania przez społeczeństwo z pełnej oferty kursów i szkoleń na terenie działania każdej ze Stron, ciągłemu podnoszeniu jakości szkoleń i kursów.

Do Góry